İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

  • 777.jpg

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı, yetişkinleri etkileyen çok çeşitli hastalık ve durumların önlenmesi, teşhisi ve cerrahi olmayan tedavisine odaklanan bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Dahiliyeciler olarak da adlandırılan dahiliye pratisyenleri, çeşitli yaş gruplarındaki hastalara kapsamlı tıbbi bakım sağlamak üzere eğitilirler.
 • İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın temel özellikleri ve işlevleri şunları içerir:
 1. Kapsamlı Tıbbi Bakım: Bölüm, geniş bir hastalık ve durum yelpazesi için birincil ve özel bakım sağlar. İç hastalıkları uzmanları, solunum hastalıkları, kardiyovasküler bozukluklar, endokrin bozukluklar, gastrointestinal hastalıklar, böbrek hastalıkları, otoimmün durumlar, bulaşıcı hastalıklar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli tıbbi sorunları yönetmek için eğitilirler.
 2. Teşhis ve Tedavi: İç hastalıkları uzmanları, tıbbi durumları teşhis etmek ve tedavi etmek için sistematik ve kanıta dayalı bir yaklaşım kullanır. Hastaların semptomlarını, tıbbi geçmişlerini değerlendirir ve fizik muayene yaparlar. Doğru teşhise yardımcı olmak ve uygun tedavi planları geliştirmek için laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları ve biyopsiler gibi teşhis testleri sipariş edebilir ve yorumlayabilirler.
 3. Kronik Hastalık Yönetimi: Dahili Hastalıklar bölümü, diyabet, hipertansiyon, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), artrit ve diğerleri gibi kronik durumların yönetiminde çok önemli bir rol oynar. İç hastalıkları uzmanları, sağlıklarını optimize etmek ve komplikasyonları önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve düzenli izlemeyi içerebilen kişiselleştirilmiş yönetim planları geliştirmek için hastalarla birlikte çalışır.
 4. Önleyici Bakım ve Sağlığın Teşviki: İç hastalıkları uzmanları, önleyici bakım ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesine öncelik verir. Rutin sağlık taramaları, aşılamalar ve beslenme, egzersiz ve sigarayı bırakma dahil olmak üzere sağlıklı yaşam tarzları konusunda danışmanlık sağlayarak hastalıkları önlemeye odaklanırlar. Ayrıca, kronik hastalıkların gelişmesini veya ilerlemesini önlemek için yüksek tansiyon ve kolesterol seviyeleri gibi risk faktörlerini yönetirler.
 5. Bakımın Koordinasyonu: İç hastalıkları uzmanları, hastalar için merkezi bir iletişim noktası görevi gören ve sağlık ihtiyaçlarını koordine eden birinci basamak hekimleri olarak hizmet eder. Hasta bakımına sorunsuz ve entegre bir yaklaşım sağlamak için diğer uzmanlarla ve sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yaparlar. Yönlendirmeleri yönetir, uzman tavsiyelerini yorumlar ve hastalarına kapsamlı ve bütünsel bakım sağlarlar.
 6. Geriatrik Tıp: Dahili Hastalıklar bölümü genellikle yaşlı yetişkinlerin benzersiz sağlık ihtiyaçlarına odaklanan geriatrik tıp uzmanlığını içerir. Geriatride uzmanlaşmış dahiliyeciler yaşa bağlı durumları, kronik hastalıkları, bilişsel bozukluğu, polifarmasiyi ve yaşlı hastaların genel refahını ele alır.
 7. Araştırma ve Eğitim: Birçok İç Hastalıkları bölümü, tıbbi bilgiyi ilerleten ve hasta bakımını iyileştiren araştırmalara aktif olarak katılmaktadır. Klinik araştırmalara katılabilir, tıbbi araştırmalar yürütebilir ve tıp öğrencilerine, asistanlara ve asistanlara eğitim vererek tıp eğitimine katkıda bulunabilirler.
 • İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, yetişkin hastalar için kapsamlı tıbbi bakım, önleyici hizmetler ve kronik durumların yönetimini sağlayarak sağlık hizmetinin temel taşı olarak hizmet vermektedir. Dahiliye uzmanları, yetişkinlerin çeşitli ihtiyaçlarına odaklanarak, hastalarının genel sağlık ve esenliğini koruma ve iyileştirmede kritik bir rol oynar.

Misyonumuz
 1. Çeşitli ortamlarda hastalara en yüksek kalitede tıbbi bakım sunabilen şefkatli hekimler yetiştirmek.
 2. Entelektüel gelişim için ortak ve destekleyici bir ortam yaratmak.
 3. Mentorluk, araştırma fırsatları ve bilgi yayma yoluyla tıp bilimine katkıda bulunmak için ev personelimiz ile ortak olmak.
 4. Eğitim yöntemlerinde yenilikler yaparak tıp eğitimi bilim ve sanatına katkıda bulunmak.
 5. Tıbbi açıdan yetersiz hizmet alan kişilere bakım sağlamanın zorluklarını zarafetle kabul etmede ev çalışanlarımızla ortak olmak.
 6. Hızla değişen bir sağlık hizmeti ortamı bağlamında yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek.

 • Vizyonumuz
İç Hastalıkları (Dahiliye) ve alt uzmanlık alanlarında kaliteli hasta bakımı, savunuculuk, eğitim ve kariyer gerçekleştirmeyi teşvik etmede dünya çapında lider olarak tanınmak. İlgili, saygılı ve açık bir topluluk içinde deneyim ve fikir çeşitliliği yoluyla yaşam boyu öğrenme ve keşfetmeye yönelik sürekli çaba ve bağlılıkla, halkın güvenini korumaya, yeni bilgiler keşfetmeye ve acının hafifletilmesine ve insan hastalıklarının iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

AKADEMİK KADRO
      30.jpg
        Prof. Dr. Serap YAVUZER
        Anabilim Dalı Başkanı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      Prof. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğluu.jpg
        Prof. Dr. Orhan Kürşat POYRAZOĞLU
        İç Hastalıkları Anabilim Dalı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      MAHİR CENGİZZ.jpg
        Prof. Dr. Mahir CENGİZ
        İç Hastalıkları Anabilim Dalı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      Mehmet Sami İSLAMOĞLUu.jpg
        İç Hastalıkları Anabilim Dalı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      HAKANİ HAZARI.jpg
        Dr. Öğr. Üyesi Hakani HAZAR
        İç Hastalıkları Anabilim Dalı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      19.jpg
        Dr. Öğr. Üyesi Nadir ALPAY
        İç Hastalıkları Anabilim Dalı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      
        İç Hastalıkları Anabilim Dalı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 18:39