RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • medical-examination-illustration-set_1284-54583.avif
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, kanserin radyasyon tedavisi kullanılarak tedavisine odaklanan özel bir tıp dalıdır. Bu departman, her bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış radyasyon tedavileri sağlamak için diğer sağlık uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak, kanser hastalarının kapsamlı bakımında hayati bir rol oynamaktadır. Radyasyon onkologları, medikal fizikçiler, dozimetristler ve radyasyon terapistleri Radyasyon Onkolojisi bölümünün kilit üyeleridir.
 • Tipik olarak Radyasyon Onkolojisi departmanıyla ilişkilendirilen bazı temel yönler ve işlevler şunlardır:
 1. Tedavi Planlaması: Radyasyon onkologları, kanser hastaları için kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirmek üzere cerrahlar ve medikal onkologlardan oluşan multidisipliner bir ekiple işbirliği yapar. Optimum radyasyon tedavisi yaklaşımını belirlemek için tıbbi kayıtları, görüntüleme taramalarını ve patoloji raporlarını gözden geçirirler. Tedavi planlaması, tedavi edilecek hedef alanın belirlenmesini ve sağlıklı dokulara radyasyon maruziyetinin en aza indirilmesini içerir.
 2. Radyasyon Tedavisi Uygulaması: Radyasyon terapistleri, hastalara radyasyon tedavilerini uygulamaktan sorumludur. Vücudun etkilenen bölgelerine hedeflenen radyasyon dozlarını iletmek için doğrusal hızlandırıcılar gibi son derece özel ekipmanlar kullanırlar. Radyasyon terapistleri, radyasyon onkoloğu tarafından reçete edilen tedavi planına göre hastaların hassas bir şekilde konumlandırılmasını ve radyasyon tedavisinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 3. Tedavi Simülasyonu: Radyasyon tedavisine başlamadan önce hastalar bir tedavi simülasyon sürecinden geçer. Bu, tedavi konumunda hedef alanı kesin olarak tanımlamaya ve radyasyon iletimi için en iyi açıları belirlemeye yardımcı olan görüntüleme taramalarının (CT veya MRI gibi) elde edilmesini içerir. Simülasyon seansları ayrıca, tedavi seansları sırasında tutarlı konumlandırma sağlamak için vücut üzerinde immobilizasyon cihazları ve işaretler oluşturmayı içerir.
 4. Tedavi Doğrulama ve Kalite Güvencesi: Medikal fizikçiler ve dozimetristler, radyasyon tedavisi planlarının doğruluğunu doğrulamak ve sağlamak için radyasyon onkologları ile işbirliği içinde çalışırlar. Uygun radyasyon dozunu belirlemek, radyasyon ekipmanının güvenli kullanımını sağlamak ve tedavi uygulamasının doğruluğunu doğrulamak için kalite güvence testleri yapmak için hesaplamalar yaparlar.
 5. Brakiterapi: Radyasyon Onkolojisi bölümü, özel bir radyasyon tedavisi şekli olan brakiterapi de sunabilir. Brakiterapi, radyoaktif kaynakların doğrudan tümör bölgesinin içine veya yakınına yerleştirilmesini içerir. Bu yaklaşım, genellikle prostat, serviks veya meme kanseri gibi spesifik kanser türleri için kullanılan yüksek oranda hedeflenmiş ve lokalize bir radyasyon iletimine izin verir.
 6. Hasta İzleme ve Destek: Radyasyon tedavisi süreci boyunca Radyasyon Onkolojisi bölümü hastalara sürekli izleme ve destek sağlar. Bu, tedaviye yanıtı değerlendirmek, yan etkileri yönetmek ve hastanın sahip olabileceği endişeleri veya soruları ele almak için radyasyon onkoloğu ile yapılan düzenli kontrolleri içerir. Bölüm ayrıca ağrı yönetimi, danışmanlık ve destek gruplarına erişim gibi destekleyici bakım hizmetleri sağlayabilir.
 7. Araştırma ve Klinik Araştırmalar: Birçok Radyasyon Onkolojisi bölümü, radyasyon onkolojisi alanını ilerletmek için aktif olarak araştırma yapmakta ve klinik araştırmalara katılmaktadır. Bu araştırma, yenilikçi tedavi teknikleri geliştirmeyi, radyasyon dağıtım yöntemlerini iyileştirmeyi, hasta sonuçlarını iyileştirmeyi ve kanser bakımında devam eden ilerlemelere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 • Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, kanserin kapsamlı tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır. Radyasyon tedavisinin kullanılmasıyla, bu departmandaki yetenekli profesyoneller, sağlıklı dokulara verilen zararı en aza indirirken kanser hücrelerini hedeflemek ve yok etmek için çalışırlar. Uzmanlıkları, teknolojik gelişmelerle birleştiğinde, kanser sonuçlarının iyileştirilmesine ve kanser tedavisinde devam eden ilerlemeye katkıda bulunur.

Misyonumuz 
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nın misyonu, güvenli ve şefkatli bir ortamda en üst düzeyde kaliteyi yöneterek hasta bakımında mükemmelliği sağlamaktır. Kanserin nedenleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında yeni bilgiler üretmek; klinik ve laboratuvar araştırmalarımızdan elde edilen yeni bilgileri iletmek; ve toplulukları için sonuçları iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek ve akademik tıp ve/veya sağlık hizmeti sunumunda geleceğin liderleri olmak.

 • Vizyonumuz 
 • Ulusal düzeyde önde gelen bir akademik radyasyon onkolojisi olarak topluluğumuza hizmet veren en erişilebilir ve güvenilir özel sektöre ait Tanısal Tıbbi Görüntüleme sağlayıcısı olmak.

 • AKADEMİK KADRO
 •    
 •      Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 2.5.2024 19:38