ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

coronavirus-cells-banner_1035-18754.jpg
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, bakteri, virüs, mantar ve parazitler gibi çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine odaklanan uzmanlaşmış bir tıbbi bölümdür. Bulaşıcı hastalıkların yönetiminde kapsamlı bakım ve uzmanlık sağlamak için bulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji alanlarını birleştirir.
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünün temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Bulaşıcı Hastalıkların Teşhisi: Bölüm, enfeksiyon hastalıklarına neden olan etkenleri belirlemek için çeşitli teşhis yöntemleri kullanır. Bu, kan, idrar, solunum salgıları, yara sürüntüleri gibi hasta numunelerinin toplanmasını ve analiz edilmesini ve kültür, moleküler teşhis, seroloji ve antijen tespiti gibi laboratuvar testlerinin yapılmasını içerir.
 2. Bulaşıcı Hastalıkların Tedavisi ve Yönetimi: Bölümdeki enfeksiyon hastalıkları uzmanları, çok çeşitli bulaşıcı hastalıkların yönetiminde beceri sahibidir. İlgili belirli patojenlere, hastalığın ciddiyetine ve hastanın sağlık durumuna göre bireyselleştirilmiş tedavi planları geliştirirler. Bu, uygun antimikrobiyal ajanların, antiviral ilaçların veya antifungal tedavilerin reçetelenmesini içerebilir.
 3. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol: Bölüm, sağlık hizmeti ortamında bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme ve kontrol etmede kritik bir rol oynamaktadır. Bu, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasını, izolasyon protokolleri hakkında tavsiyelerde bulunulmasını ve enfeksiyon bulaşma riskini en aza indirmek için aşılar ve önleyici stratejiler hakkında rehberlik sağlamayı içerir.
 4. Antibiyotik Yönetimi: Küresel antibiyotik direnci endişesi göz önüne alındığında, Bulaşıcı Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyoloji departmanı antibiyotik yönetimini desteklemektedir. Bu, direnç gelişimini en aza indirmek ve gereksiz antibiyotik reçetelerini azaltmak için antibiyotik kullanımının optimize edilmesini ve böylece bu temel ilaçların etkinliğini korumayı içerir.
 5. Ortaya Çıkan ve Yeniden Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar: Bölüm, ortaya çıkan ve yeniden ortaya çıkan enfeksiyonlar da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklardaki en son gelişmeler konusunda güncel kalır. Küresel bulaşıcı hastalık eğilimlerini izler, salgın yönetimi konusunda rehberlik sağlar ve halk sağlığını korumak için gözetim ve müdahale faaliyetlerine katılırlar.
 6. Seyahat Tıbbı: Bölüm bünyesindeki bulaşıcı hastalık uzmanları seyahat tıbbı hizmetleri sunabilir. Bu, uluslararası seyahatle ilişkili sağlık risklerinin değerlendirilmesini, aşıların sağlanmasını, belirli destinasyonlar için önleyici tavsiyelerin sunulmasını ve seyahatle ilgili hastalıkların yönetilmesini içerir.
 7. İşbirliği ve Danışma: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü, birinci basamak hekimleri, uzmanlar ve enfeksiyon kontrol ekipleri dahil olmak üzere diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapar. Karmaşık bulaşıcı hastalık vakaları, bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyon yönetimi ve enfeksiyon kontrol uygulamaları hakkında danışmanlık ve uzman tavsiyesi sağlarlar.
 8. Araştırma ve Eğitim: Bölüm, bulaşıcı hastalıklar, mikrobiyal epidemiyoloji ve antimikrobiyal direncin anlaşılmasını ilerletmek için sıklıkla araştırma faaliyetlerinde bulunur. Ayrıca, bulaşıcı hastalıkların farkındalığını, önlenmesini ve optimal yönetimini teşvik etmek için sağlık uzmanları ve toplum için eğitim programları sağlayabilirler.
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Klinik uzmanlığı, laboratuvar teşhislerini ve enfeksiyon kontrol stratejilerini birleştiren multidisipliner bir yaklaşım kullanarak, bulaşıcı koşullarla mücadele ederek ve hasta sonuçlarını iyileştirerek bireylerin ve toplulukların genel sağlığına katkıda bulunurlar.

 • Misyonumuz
  Klinik mikrobiyolojideki temel soruları keşfederek çeşitli ve kapsayıcı bir ortamda yüksek etkili eğitimi ve yenilikçi araştırmayı teşvik etmek ve keşifleri bulaşıcı hastalıklara karşı tedavilere dönüştürmek.

 • Vizyonumuz
  İnsan sağlığını iyileştirmek için mikrobiyal patogenez, bulaşıcı hastalıklar ve immünolojide disiplinler arası eğitim ve araştırma programları için birinci sınıf bir merkez olmak.

AKADEMİK KADRO
       ESRA ERGÜN ALIŞ.jpg      
         Dr. Öğr. Üyesi Esra ERGÜN ALIŞ
         Anabilim Dalı Başkanı
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010

       
         Prof. Dr. Mustafa Haluk VAHABOĞLU
         Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010
       
       Elif HAKKO.jpg
         Doç. Dr. Elif HAKKO 
         Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010

       10.jpg   
         Doç. Dr. İbak GÖNEN
         Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010

      ABDULLAH UMUT PEKOK.jpg
        Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Umut PEKOK
        Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 2.5.2024 17:56