KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

cardio.avif
Kardiyoloji Anabilim Dalı, kardiyovasküler hastalıkların ve bozuklukların tanı, tedavi ve yönetimine odaklanan uzmanlaşmış bir tıbbi bölümdür. Yaygın rahatsızlıklardan karmaşık kalp sorunlarına kadar kalple ilgili rahatsızlıkları olan hastaların bakımına adanmıştır.
Kardiyoloji departmanımız, kardiyologlar, kalp cerrahları, hemşireler, teknisyenler ve destek personeli dahil olmak üzere son derece yetenekli sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekipten oluşmaktadır. Bu kişiler, kapsamlı kardiyak bakım sağlamak için işbirliği içinde çalışarak hastaların mümkün olan en iyi tedaviyi ve desteği almasını sağlar.
Kardiyoloji bölümünde bulunan bazı temel özellikler ve işlevler şunlardır:
  1. Teşhis Hizmetleri: Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kalp sağlığını değerlendirmek için çok çeşitli tanı testleri ve prosedürleri sunar. Bunlar elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, stres testleri, kardiyak kateterizasyon, kardiyak görüntüleme (MRI veya CT taramaları gibi) ve çeşitli kan testlerini içerir.
  2. Konsültasyonlar ve Değerlendirmeler: Hastalar birinci basamak hekimleri veya diğer uzmanlar tarafından konsültasyon ve değerlendirmeler için kardiyoloji bölümüne yönlendirilir. Kardiyologlar, uygun tedavi planlarını teşhis etmek ve belirlemek için semptomları değerlendirir, tıbbi geçmişi gözden geçirir, muayeneler yapar ve teşhis testleri ister.
  3. Tedavi ve Müdahale: Ana Bilim Dalı'ndaki kardiyologlar, ilaç yönetimi, yaşam tarzı değişiklikleri ve önleyici bakım gibi invaziv olmayan tedaviler sağlar. Daha karmaşık vakalarda, kalp cerrahları koroner arter baypas greftleme, kapak tamiri veya değişimi, anjiyoplasti, stentleme ve diğer müdahaleler gibi cerrahi prosedürler uygulayabilir.
  4. Kardiyak Rehabilitasyon: Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kalple ilgili olaylardan veya ameliyatlardan iyileşen hastaların genel refahını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan özel kardiyak rehabilitasyon programları sunmaktadır. Bu programlar tipik olarak egzersiz eğitimi, beslenme danışmanlığı ve duygusal desteği içerir.
  5. Araştırma ve Yenilik: Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kardiyovasküler tıp alanını ilerletmek için genellikle klinik araştırma ve yeniliklerle uğraşır. Yeni tedavi yaklaşımları, teknikleri ve teknolojileri geliştirmek için klinik araştırmalara, araştırma çalışmalarına katılabilir ve diğer kurumlarla işbirliği yapabilirler.
  6. Eğitim ve Öğretim: Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, tıp öğrencilerine, asistanlara ve asistanlara kardiyovasküler hastalıklar, tanı yöntemleri ve tedavi stratejileri konusunda eğitim vermede çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, sağlık uzmanlarının alandaki en son gelişmelerden haberdar olmaları için sürekli tıp eğitimi programları sağlayabilirler.
  7. Diğer Bölümlerle İşbirliği: Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kardiyovasküler rahatsızlığı olan hastalara kapsamlı ve koordineli bakım sağlamak için sıklıkla bir hastane veya sağlık sistemi içindeki acil bölüm, yoğun bakım üniteleri, radyoloji, patoloji ve birinci basamak gibi diğer bölümlerle işbirliği yapar.
  8. Genel olarak, kardiyoloji ana bilim dalımız, kalp ile ilgili sorunları olan bireylere özel bakım sunan, kalp sağlığını destekleyen ve bu alandaki tıbbi bilginin ilerlemesine katkıda bulunan, kardiyovasküler tıp alanında bir uzmanlık ve mükemmellik merkezi olarak hizmet vermektedir.

Misyonumuz 
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ekibi, profesyonel şefkatli bir yaklaşımla hastalarımıza en yüksek standartta kaliteli kardiyak bakım sağlamaya kendini adamıştır.

Vizyonumuz 
Kardiyolojide kapsamlı kaliteli hasta bakımı sunma taahhüdü. 

AKADEMİK KADRO
      2.jpg
        Prof. Dr. Hakan UÇAR
        Anabilim Dalı Başkanı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      FATİH GÜNGÖREN.jpg
       Doç. Dr. Fatih GÜNGÖREN
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

      35.jpg
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

      EMRAH ERMİŞ.jpg
         Doç. Dr. Emrah ERMİŞ                                     
         Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)                         
         E-posta: [email protected]                 
         Tel: 444-1-428 / 50010  

       Enes ALIÇ.jpg
         Anabilim Dalı Öğretim Üyesi                         
         E-posta: [email protected]             
         Tel: 444-1-428 / 50010  

       
         Anabilim Dalı Arş. Görevlisi                     
         E-posta: [email protected]         
         Tel: 444-1-428 / 50010  

güncelleme: 2.5.2024 18:18