AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

444.jpg

Aile Hekimliği veya Temel Bakım olarak da bilinen Aile Hekimliği Anabilim Dalı, bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan birey ve aileye kapsamlı sağlık hizmetleri sağlamaya odaklanan bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Aile hekimliği pratisyenleri, çok çeşitli tıbbi durumları ele almak üzere eğitilirler ve genellikle tıbbi bakım arayan kişiler için ilk temas noktası olarak kabul edilirler.
Aile Hekimliği bölümünün birincil amacı, hastalara aileleri ve toplumları bağlamında kişiselleştirilmiş, sürekli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmaktır. Aile hekimliği uygulayıcıları, hastalarıyla uzun vadeli ilişkiler kurarak, bakımın sürekliliğini ve her hastanın tıbbi geçmişi, yaşam tarzı ve sağlıklarını etkileyebilecek sosyal faktörleri derinlemesine anlamayı teşvik eder.
Aile Hekimliği bölümünün temel özellikleri ve işlevleri şunları içerir:
 1. Önleyici Bakım: Aile hekimleri, rutin kontroller, aşılar, taramalar ve sağlık eğitimi sağlayarak koruyucu sağlık hizmetlerini vurgular. Hastaların optimal sağlık ve esenliklerini sürdürmelerine yardımcı olmak için hastalıkları önleme ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesine odaklanırlar.
 2. Kapsamlı Tıbbi Bakım: Bölüm, akut ve kronik hastalıkların teşhisi, tedavisi ve yönetimi dahil olmak üzere geniş bir yelpazede tıbbi hizmetler sunmaktadır. Aile hekimliği pratisyenleri, tıbbın çeşitli alanlarında eğitilerek solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, hipertansiyon, akıl sağlığı sorunları ve daha fazlası gibi çok çeşitli koşullar için birinci basamak sağlık hizmeti vermelerine olanak tanır.
 3. Bakımın Sürekliliği: Aile hekimliği pratisyenleri hastalarıyla uzun dönemli ilişkiler kurarlar, genellikle bireylere ve ailelerine uzun süre bakarlar. Bakımın bu sürekliliği, hastaların tıbbi geçmişlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar, kronik durumların sürekli yönetimini sağlar ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarını kolaylaştırır.
 4. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi ve Danışmanlık: Aile hekimliği uygulayıcıları sağlık eğitiminde, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmede ve beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma ve stres yönetimi gibi konularda danışmanlık sağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Önleyici stratejiler geliştirmek ve sağlıkları hakkında bilinçli kararlar almak için hastalarla birlikte çalışırlar.
 5. Bakım Koordinasyonu: Aile Hekimliği bölümü, hastaların sağlık bakımı ihtiyaçlarını koordine etmek için merkezi bir merkez olarak hizmet vermektedir. Aile hekimliği pratisyenleri, bakımın sorunsuz entegrasyonunu ve gerektiğinde uygun sevkleri sağlamak için diğer uzmanlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği yapar. Hastalarının sağlık hizmetlerinin genel yönetimini denetlerler, hizmetleri koordine ederler ve sağlıklarını savunurlar.
 6. Aile Merkezli Yaklaşım: Adından da anlaşılacağı gibi, aile hekimleri sağlık hizmetlerine aile merkezli bir yaklaşım benimserler. Ailesel ve sosyal dinamiklerin sağlık ve esenlik üzerindeki etkisini göz önünde bulundururlar ve bireysel sağlığın ailelerinin ve toplumlarının sağlığı ile yakından bağlantılı olduğunu kabul ederler.
 7. Hasta Eğitimi ve Yetkilendirme: Aile hekimliği uygulayıcıları, hasta eğitimine büyük önem verir, bireyleri ve aileleri kendi sağlık kararlarına aktif olarak katılmaları için güçlendirir. Ortak karar alma sürecine dahil olurlar, tedavi seçenekleri hakkında bilgi sağlarlar ve hastaları sağlıklarının sahipliğini üstlenmeye teşvik ederler.
 8. Aile Hekimliği bölümü, bireylere ve ailelere kişiselleştirilmiş, sürekli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmaya odaklanan kapsamlı bir birinci basamak sağlık hizmeti sunar. Aile hekimleri, çok çeşitli tıbbi ihtiyaçları ele alarak ve önleyici bakımı teşvik ederek, hastalarının yaşamları boyunca genel sağlıklarını ve esenliklerini korumada hayati bir rol oynarlar.

Aile Hekimliği bölümü, bireylere ve ailelere kişiselleştirilmiş, sürekli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmaya odaklanan kapsamlı bir birinci basamak sağlık hizmeti sunar. Aile hekimleri, çok çeşitli tıbbi ihtiyaçları ele alarak ve önleyici bakımı teşvik ederek, hastalarının yaşamları boyunca genel sağlıklarını ve esenliklerini korumada hayati bir rol oynarlar.

Misyonumuz
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, öğretim, araştırma ve hasta bakımındaki mükemmelliği sayesinde hizmet verdiğimiz kişi ve toplulukların sağlığını ve esenliğini geliştirir. Üçlü misyonumuza hizmet eden yenilikçi modeller ve yöntemler geliştirir, iyileştirir ve yayarız. Sağlık eşitliğine yönelik savunuculuğumuz ve taahhüdümüz sayesinde, yüksek değerli bakıma öncelik veren ve sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikleri azaltan birinci basamak ve doğum bakımı kaynaklarını genişletmeye çalışıyoruz.
Bu misyonu gerçekleştirmek için hedeflerimiz:
 1. Klinik Uygulama: Disiplinler arası işbirliği yoluyla çeşitli bir popülasyona en yüksek kalitede, uygun maliyetli ve yenilikçi hasta merkezli bakımı sağlayın ve yetersiz hizmet alan popülasyonlar için bu tür bakıma erişimi iyileştirmek.
 2. Tıp Eğitimi: Akademik aile hekimliği alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek için öğrenciler, asistan hekimler, asistanlar, öğretim üyeleri ve pratisyen hekimler için örnek aile hekimliği eğitim programları geliştirmek ve sürdürmek.
 3. Araştırma: Sağlık hizmetleri iletişimini geliştirmeye ve eşitsizlikleri azaltmaya odaklanarak, klinik uygulama, eğitim ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu için önemli olan bilgilerin keşfedilmesini ve yayılmasını teşvik etmek. 
 4. Toplum Hizmeti: Topluluğumuzdaki karşılanmamış sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak için bireyler, toplum kuruluşları ve hükümetle ortaklaşa çalışmak. 


Vizyonumuz

Aile Hekimliği Anabilim Dalı, hasta merkezli, ekip tabanlı bakım sunumunda lider olmaları için İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve ötesindeki hekimlere eğitim vermektedir. Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Üniversite içinde aile hekimliğini teşvik eder ve aile hekimliği birinci basamak sağlık hizmeti stratejisini geliştirir ve savunur. Bu bağlamda, vizyonumuz aile hekimliği eğitimi, klinik uygulama, araştırma ve toplum hizmetinde liderlik ve mükemmellik yoluyla topluluklarımızın sağlığını iyileştirmek ve sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikleri azaltmak.


AKADEMİK KADRO

 •     
 •        Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 •        E-posta: [email protected]
 •        Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 14:39