RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Tıbbi Görüntüleme Uygulama Laboratuvarı.jpg
 • Radyoloji Anabilim Dalı, tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak hastalıkların ve yaralanmaların teşhis ve tedavisinden sorumlu olan bir sağlık kuruluşunun çok önemli bir bileşenidir. Radyologlar, radyolojik teknoloji uzmanları ve diğer vasıflı profesyoneller, çeşitli görüntüleme prosedürlerini gerçekleştirmek ve yorumlamak için bu bölümde birlikte çalışarak hasta bakımına yardımcı olacak değerli teşhis bilgileri sağlar.
 • Tipik olarak Radyoloji departmanıyla ilişkilendirilen bazı önemli yönler ve işlevler şunlardır:
 1. Tıbbi Görüntüleme Prosedürleri: Radyoloji bölümü, vücudun farklı bölgelerini görselleştirmek ve değerlendirmek için çok çeşitli tıbbi görüntüleme prosedürleri gerçekleştirir. Bu prosedürler, X-ışınları, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrason, nükleer tıp taramaları, mamografi ve girişimsel radyoloji prosedürlerini içerir. Her görüntüleme yönteminin kendi yetenekleri ve kullanımları vardır ve radyologlar klinik soruya ve hastanın durumuna göre en uygun yöntemi seçerler.
 2. Görüntü Toplama ve İşleme: Radyografer olarak da bilinen radyolojik teknoloji uzmanları, özel ekipman kullanarak görüntülerin elde edilmesinden sorumludur. Hastaları konumlandırırlar, görüntüleme cihazlarını çalıştırırlar ve görüntülerin yüksek kalitede olmasını sağlarlar. Elde edilen görüntüler daha sonra işlenir ve yorumlama ve arşivleme amaçları için dijital olarak saklanır.
 3. Görüntü Yorumlama ve Raporlama: Tıbbi görüntüleme konusunda uzmanlaşmış doktorlar olan radyologlar, çeşitli tıbbi durumları teşhis etmek ve değerlendirmek için elde edilen görüntüleri yorumlar. Anormallikleri belirlemek, yaralanmaların veya hastalıkların boyutunu değerlendirmek ve sevk eden doktorlara ayrıntılı raporlar sunmak için görüntüleri analiz ederler. Radyologlar, görüntüleme bulgularına dayalı olarak en iyi tedavi yöntemini belirlemek için genellikle diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yapar.
 4. Girişimsel Radyoloji: Girişimsel radyoloji (IR), Radyoloji içinde minimal invaziv görüntü kılavuzlu prosedürlere odaklanan bir alt uzmanlık alanıdır. Bu prosedürler, terapötik veya teşhis müdahalelerini gerçekleştirmek için kateterlere, iğnelere veya diğer aletlere kılavuzluk etmek üzere floroskopi, CT veya ultrason gibi görüntüleme tekniklerinin kullanılmasını içerir. Girişimsel radyoloji prosedürlerine örnek olarak anjiyografi, embolizasyon, biyopsiler, dren yerleştirmeleri ve tümörler, vasküler hastalıklar ve tıkanmalar gibi durumlar için minimal invaziv tedaviler verilebilir.
 5. Radyasyon Güvenliği: Radyoloji departmanı, hastaların ve personelin esenliğini sağlamak için sıkı radyasyon güvenliği protokollerine bağlıdır. Radyolojik teknoloji uzmanları, radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için uygun koruma teknikleri kullanır, radyasyon izleme cihazları kullanır ve yerleşik yönergeleri takip eder. Radyologlar ayrıca görüntüleme prosedürleri sırasında kullanılan radyasyon dozunun, radyasyon risklerini en aza indirirken gerekli teşhis bilgilerini sağlayacak şekilde optimize edilmesini sağlar.
 6. İstişare ve İşbirliği: Radyologlar genellikle sevk eden doktorlar, cerrahlar, onkologlar ve çeşitli tıbbi disiplinlerden uzmanlar gibi diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yapar. Konsültasyon hizmetleri sunar, görüntüleme bulgularını tartışır ve tedavi kararlarını yönlendirmeye yardımcı olmak için multidisipliner tartışmalara katkıda bulunurlar. Radyologlar ayrıca görüntü kılavuzlu prosedürlerde uzmanlık sağlayabilir ve tedavi planlaması ve izlemede yardımcı olabilir.
 7. Araştırma ve Yenilik: Radyoloji departmanları genellikle tıbbi görüntüleme alanını ilerletmek için araştırma faaliyetlerinde bulunur. Klinik deneylere katılırlar, yeni görüntüleme tekniklerini ve protokollerini değerlendirmek için çalışmalar yürütürler ve bilimsel literatüre katkıda bulunurlar. Radyoloji departmanları da teknolojik gelişmelere ayak uydurur ve teşhis doğruluğunu ve hasta bakımını iyileştirmek için yenilikçi görüntüleme teknolojileri ve yazılımları kullanır.
 • Radyoloji Anabilim Dalı, çeşitli tıbbi durumların tanı, tedavi ve yönetiminde kritik bir rol oynamaktadır. Bölümdeki yetenekli profesyoneller, gelişmiş görüntüleme teknolojilerini kullanarak doğru teşhislere yardımcı olan, tedavi kararlarına rehberlik eden ve sonuçta hasta sonuçlarını iyileştiren değerli bilgiler sağlar.

 • Misyonumuz
 • Radyoloji Anabilim Dalı olarak misyonumuz, radyolojik teşhis, tedavi, eğitim ve araştırmada ön saflarda yer almaktır. Hasta odaklı çabalarımızın üç temel unsuru şunlardır:
  En yüksek kalitede görüntüleme ve terapötik prosedürler sağlamak
  Son teknolojik tanı ve görüntüleme araçlarını uygulayabilmek
  Çığır açan teşhis ve tedavi yöntemlerine dönüşen yenilikçi araştırmalarla radyoloji alanını ilerletmek
  Radyoloji uzmanlarını ve asistanları görüntüleme bilimlerinin uygulanmasında öncü liderler olmaları için en iyi şekilde eğitmek. 

  Vizyonumuz 
 • Radyoloji Bölümü olarak vizyonumuz, ekip sağlığını ve çeşitliliği destekleyen işbirlikçi bir çalışma ortamında, ulusal ve uluslararası düzeyde dünya standartlarında bir radyoloji bölümü olarak tanınmaktır.

 • AKADEMİK KADRO
      32.jpg
        Prof. Dr. Serdar GEYİK 
        Anabilim Dalı Başkanı
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      FEYZA SÖNMEZ TOPCU.jpg
        Dr. Öğr. Üyesi Feyza SÖNMEZ TOPÇU
        Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      Mert-Bayramogluu.jpg
        Dr. Öğr. Üyesi Mert BAYRAMOĞLU
        Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
        E-posta: [email protected]
        Tel: 444-1-428 / 50010

      
       Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KÖSE 
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 2.5.2024 19:56