FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • therapists-helping-patients-during-rehabilitation_107791-16307.avif
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, fiziksel engelleri, yaralanmaları veya kronik rahatsızlıkları olan bireylerin fonksiyonel yeteneklerini ve yaşam kalitelerini iyileştirmeye ve iyileştirmeye odaklanan özel bir tıp dalıdır. Bölüm, hastaları değerlendirmek, teşhis etmek ve kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sağlamak için birlikte çalışan bir sağlık uzmanları ekibinden oluşur.
 • Tipik olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon departmanıyla ilişkilendirilen bazı temel yönler ve işlevler şunlardır:
 1. Değerlendirme ve Teşhis: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış hekimler olan fizik tedavi uzmanları, hastaların fiziksel, işlevsel ve bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kapsamlı değerlendirmeler yapar. Tıbbi geçmişleri gözden geçirirler, fizik muayeneler yaparlar ve durumun veya yaralanmanın doğasını ve kapsamını daha iyi anlamak için teşhis testleri isteyebilirler. Değerlendirme, doğru bir tanı koymaya ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olur.
 2. Bireyselleştirilmiş Tedavi Planları: Fizik tedavi uzmanları, değerlendirmeye dayalı olarak her hastanın özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirir. Bu planlar genellikle fizik tedavi, mesleki terapi, konuşma terapisi, ilaç yönetimi, ağrı yönetimi teknikleri ve yardımcı cihazlar dahil olmak üzere müdahalelerin bir kombinasyonunu içerir. Tedavi hedefleri, fonksiyonel bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmaya, ağrıyı yönetmeye, iyileşmeyi desteklemeye ve genel refahı iyileştirmeye odaklanır.
 3. Rehabilitasyon Tedavileri: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümlerinin fizyoterapistler, uğraşı terapistleri ve konuşma-dil patologlarından oluşan özel rehabilitasyon ekipleri vardır. Bu terapistler, özel rehabilitasyon terapileri sağlamak için fizik tedavi uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışırlar. Fizyoterapistler, egzersizler, manuel terapi ve modaliteler yoluyla hareketliliği, gücü, esnekliği ve koordinasyonu geliştirmeye odaklanır. Ergoterapistler, hastaların günlük aktivitelerde bağımsızlığını yeniden kazanmalarına ve ince motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, konuşma-dil patologları iletişim ve yutma güçlüklerini ele alır.
 4. Ağrı Yönetimi: Fizyoterapistler akut ve kronik ağrı durumlarının yönetimi konusunda eğitilirler. İlaç yönetimi, girişimsel prosedürler (örneğin, enjeksiyonlar, sinir blokları), fiziksel modaliteler (örneğin, ısı tedavisi, elektrik stimülasyonu) ve farmakolojik olmayan müdahaleler (örneğin, bilişsel-davranışçı terapi, gevşeme teknikleri) gibi çeşitli yaklaşımlar kullanırlar. Amaç, ağrıyı hafifletmek, işlevi iyileştirmek ve hastalar için genel yaşam kalitesini arttırmaktır.
 5. Yardımcı Cihazlar ve Uyarlanabilir Teknolojiler: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon departmanları, hastaların işlevlerini ve bağımsızlıklarını optimize etmek için yardımcı cihazları ve uyarlanabilir teknolojileri edinmelerine ve kullanmalarına yardımcı olur. Bunlar arasında protezler, ortezler, tekerlekli sandalyeler, yürüteçler ve diğer hareketlilik yardımcıları yer alabilir. Fizyoterapistler ve rehabilitasyon ekibi, özel ihtiyaçlarını değerlendirmek, uygun cihazları reçete etmek, uygun uygulamayı sağlamak ve kullanımları hakkında eğitim vermek için hastalarla yakın bir şekilde çalışır.
 6. Spor Hekimliği ve Kas-iskelet Bakımı: Birçok Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon departmanı, sporla ilgili yaralanmaların ve durumların önlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimine odaklanan özel spor hekimliği programlarına sahiptir. Sporcular için yaralanma rehabilitasyonu, performans geliştirme ve spora özel antrenman dahil olmak üzere kapsamlı bakım sağlarlar. Ek olarak, fiziyatristler sırt ağrısı, eklem rahatsızlıkları ve artrit gibi kas-iskelet rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde uzmandır.
 7. Kronik Hastalık ve Engellilik Yönetimi: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon departmanları, kronik hastalıkların ve engelliliklerin yönetiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. İnme, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin yaralanmaları, multipl skleroz, amputasyonlar ve nöromüsküler bozukluklar gibi durumları olan bireyler için kapsamlı bakım sağlarlar. Fizyoterapistler ve rehabilitasyon ekibi, bu bireyler için işlevi en üst düzeye çıkarmaya, komplikasyonları en aza indirmeye ve genel yaşam kalitesini artırmaya odaklanır.
 8. Hasta Eğitimi ve Desteği: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon departmanları, bireylerin ve ailelerinin durumlarını, tedavi seçeneklerini ve kendi kendine yönetim tekniklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için hasta eğitimine ve destek hizmetlerine öncelik verir. Bu, hastaların bağımsızlıklarını ve genel refahlarını artırmak için uyarlanabilir stratejiler, yaşam tarzı değişiklikleri ve topluluk kaynakları konusunda eğitilmesini içerir.
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, fiziksel engelli bireylerin fonksiyonel sonuçlarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyonumuz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nın misyonu;
 1. Eğitimde mükemmellik
 2. Yeni bilgi keşfetmek
 3. Sağlık ve bilimde liderler geliştirmek

Vizyonumuz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nın vizyonu, klinik uygulama, araştırma ve eğitimde tanınan lider olmaktır.

AKADEMİK KADRO
      ARZU DİNÇ YAVAŞ.jpeg
       Anabilim Dalı Başkanı
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

       demet-tekdos-demircioglu-banner.png
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.) 
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

          GÖKHAN ÖZKOÇAK.png
       Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKOÇAK
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 16:15