NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

neurosn brain.avif
 • Nöroloji Anabilim Dalı, sinir sistemini etkileyen bozuklukların ve hastalıkların tanı, tedavi ve yönetimine adanmış özel bir sağlık dalıdır. Bu alandaki tıp uzmanları olan nörologlar, beyin, omurilik, periferik sinirler ve kasların yapısını, işlevini ve bozukluklarını anlamada uzmanlaşmıştır. Çeşitli nörolojik durumları teşhis etmek ve tedavi etmek için yenidoğanlardan yaşlı yetişkinlere kadar her yaştan hastayla çalışırlar.
 • Tipik olarak Nöroloji bölümüyle ilişkilendirilen bazı önemli yönler ve işlevler şunlardır:
 1. Teşhis Hizmetleri: Nöroloji bölümü, nörolojik durumları belirlemek için çok çeşitli teşhis hizmetleri sunmaktadır. Nörologlar, semptomların nedenini belirlemek ve doğru bir teşhis geliştirmek için klinik muayeneler, tıbbi öykü değerlendirmeleri, nörogörüntüleme (MRI, CT taramaları), elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG), sinir iletim çalışmaları ve diğer özel testler gibi çeşitli teknikler kullanır. Teşhis.
 2. Tedavi ve Yönetim: Nörologlar, hastalar için spesifik nörolojik durumlarına göre kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirir. Bu planlar ilaç yönetimi, fizik tedavi, mesleki terapi, konuşma terapisi ve diğer rehabilite edici önlemleri içerebilir. Nörologlar ayrıca cerrahi müdahaleler veya kapsamlı bakım için beyin cerrahları veya fizyyatristler gibi diğer tıp uzmanlarıyla işbirliği yapar.
 3. Alt uzmanlıklar: Nöroloji bölümünde, nörolojik bozuklukların belirli alanlarına odaklanan çeşitli alt uzmanlıklar vardır. Bazı yaygın alt uzmanlık alanları arasında nöro-onkoloji (beyin ve omurilik tümörleri), nörofizyoloji (sinir sisteminin elektriksel aktiviteleri), nöromüsküler bozukluklar (kas ve sinirle ilgili durumlar), inme nörolojisi, epilepsi, hareket bozuklukları (örneğin, Parkinson hastalığı), nörogenetik ve pediatrik nöroloji.
 4. Araştırma ve Klinik Araştırmalar: Nöroloji bölümleri genellikle nörolojik hastalıkların anlaşılmasını, tedavisini ve önlenmesini ilerletmek için araştırma faaliyetlerinde bulunur. Kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunarak, belirli nörolojik durumlar için yeni tedavileri, ilaçları veya tedavi yaklaşımlarını değerlendirmek için klinik deneyler yapabilirler.
 5. Acil Nöroloji: Nöroloji bölümleri tipik olarak inme, nöbetler veya travmatik beyin yaralanmaları gibi akut nörolojik semptomlar yaşayan hastalar için özel acil servislere sahiptir. Acil durumlarda hızlı değerlendirme, teşhis ve tedavi, olumlu sonuçlar için çok önemlidir ve nörologlar, acil durumlarda özel bakım sağlamak için acil tıp ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışır.
 6. Nörorehabilitasyon: Nöroloji departmanları genellikle nörolojik rahatsızlıkları olan bireyler için fonksiyonel yetenekleri, bağımsızlığı ve yaşam kalitesini optimize etmeyi amaçlayan özel rehabilitasyon programlarına sahiptir. Bu programlar, hastaların nörolojik bozukluklarını iyileştirmelerine veya bunlara uyum sağlamalarına yardımcı olmak için fizik tedavi, mesleki terapi, konuşma terapisi ve bilişsel rehabilitasyon içerebilir.
 7. Eğitim ve Öğretim: Nöroloji bölümleri tıp eğitimi ve öğretiminde hayati bir rol oynamaktadır. Genellikle tıp öğrencilerine, asistanlara ve nörolojide uzmanlaşmak isteyen arkadaşlara eğitim ve rehberlik sağlarlar. Nöroloji bölümleri, sağlık uzmanlarını bu alandaki en son gelişmelerden haberdar etmek için sürekli tıp eğitimi (CME) programları da sunabilir.
 8. Diğer Uzmanlık Alanlarıyla İşbirliği: Nöroloji bölümleri, karmaşık nörolojik durumları olan hastalara kapsamlı bakım sağlamak için beyin cerrahisi, psikiyatri, radyoloji ve dahiliye gibi diğer tıbbi uzmanlık dallarıyla sıklıkla işbirliği yapar. Bu multidisipliner yaklaşım, hastaların nörolojik sağlığının bütüncül bir şekilde değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlar.
 • Nöroloji Ana Bilim Dalı, migren ve nöropati gibi yaygın durumlardan multipl skleroz ve nörodejeneratif hastalıklar gibi karmaşık bozukluklara kadar geniş bir yelpazedeki nörolojik bozuklukların teşhis ve yönetiminde kritik bir rol oynar. Uzmanlıkları, araştırmaları ve diğer disiplinlerle işbirlikleri sayesinde nörologlar, nörolojik rahatsızlıkları olan bireylerin anlaşılmasını, tedavisini ve genel iyilik halini iyileştirmeyi amaçlar.

Misyonumuz
 1. Nörolojik bozukluğu olanlara son teknoloji hasta ve aile merkezli bakım sağlamak.
 2. Temel, klinik ve translasyonel araştırma yoluyla yeni tedaviler keşfetmek ve geliştirmek.
 3. Yeni nesil sağlık profesyonellerine nöroloji sanatını ve bilimini öğretmek.
 4. Sinir sistemi hastalıklarıyla mücadele eden kurum ve kuruluşlara hizmet etmek.
 5. Nörolojik bozukluğu olan hastalar ve aileleri için öğrenmek, keşfetmek, iyileştirmek, yaratmak ve dünyayı her zamankinden daha iyi hale getirmek.

Vizyonumuz
Bölüm vizyonumuz, kişiselleştirilmiş hasta bakımında mükemmelliği, eşsiz derecede yetkin ve şefkatli hekimler yetiştirmesi, yenilikçi ve önemli araştırma programları izlemesi ve Nörolojinin geleceğini şekillendiren liderliği sağlamasıyla ulusal olarak tanınacaktır. Dahası, yenilik ve işbirliği yoluyla nörolojiyi dönüştürmek.
 1. Hasta Bakımı: Hastalar ve sevk eden doktorlar için ilk tercih olan en yüksek kalitede klinik hizmeti sunun.
 2. Araştırma: Nörolojik sağlığı ilerletmek ve dünyanın en iyi araştırmacılarını çekmek için önde gelen bilimsel keşif motoru olun.
 3. Eğitim: Nörolojide yeni nesil liderleri çeken ve geliştiren, eğitimde en yüksek kalite ve yenilikçiler olarak tanınmak.

AKADEMİK KADRO
     34.jpg
       Doç. Dr. Songül ŞENADIM KAYTANCI
       Anabilim Dalı Başkanı
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

     Demet Funda BAŞ.jpg
       Nöroloji Anabilim Dalı (İng.) 
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

     Bekir Enes DEMİRYÜREkk.jpeg
      Nöroloji Anabilim Dalı (İng.) 
      E-posta: [email protected]
      Tel: 444-1-428 / 50010

     ARSIDA BAJRAMI.jpg
       Dr. Öğr. Üyesi Arsida BAJRAMİ
       Nöroloji Anabilim Dalı
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

     6.jpg
      Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİL
      Nöroloji Anabilim Dalı
      E-posta: [email protected]
      Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 2.5.2024 18:44