Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ulusal Güvenlik ve Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (USAM) amacı; Türkiye’nin ulusal çıkarlara uygun, gerçekçi güvenlik politikalarının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yetiştirmektir.

​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 7.10.2017 14:17

  Müdürün Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesinde Ulusal Güvenlik ve Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetmeliği 18 Nisan 2012 tarihinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin güvenliği ile ilgili bölgesel ve küresel gelişmeleri izlemek, ulusal çıkarlarımıza uygun güvenlik araştırmaları yapmak ve bu alandaki ulusal birikimlere katkıda bulunmak, güvenlik ile ilgili her alanda üniversite mensupları ile öğrencilerimizi ve toplumu bilinçlendirmek güvenlik politikalarımızın gelişmesine katkıda bulunmak bu merkezimizin temel görevleridir.

Bu temel görevin yerine getirilebilmesi için yönetim ve danışma kurulları faaliyete geçirilmiş ve yönetmelik gereği çalışmalara devam edilmektedir. Ulusal güvenliğimize katkı sağlayacak destek, çaba ve önerileri tüm üniversite ve kamuoyundan bekliyoruz.

 

Yrd. Doç. Dr. Şevket AYAZ

                                                                                              Müdür

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi