Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (USAM) amacı; Türkiye’nin ulusal çıkarlarına uygun, gerçekçi güvenlik politikalarının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yetiştirmektir.

​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 14.1.2022 17:07

  Müdürün Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji  Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM), Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek güvenlik araştırmaları yapmayı ve bu alandaki ulusal birikimlere katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Güvenlik ile ilgili her alanda üniversite mensupları ile öğrencilerimizi ve toplumu bilinçlendirmek, güvenlik çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak merkezimizin temel amaçları arasındadır.

USAM'ın temel  hedeflerinin yerine getirilebilmesi için yönetim ve danışma kurulları faaliyete geçirilmiş ve yönetmelik gereği çalışmalara devam edilmektedir. Ulusal güvenliğimize katkı sağlayacak destek, çaba ve önerileri tüm üniversite ve kamuoyundan bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu 

                                                                                            Müdür

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi