Misyon

İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (USAM) amacı, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun güvenlik politikalarının oluşumuna katkı sağlamak için araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yetiştirmektir. 

USAM, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bölgesel ve küresel gelişmeleri takip eder. USAM; sürekliliği olan, zamanın şartlarına göre güncellenen, ülke kaynaklarını objektif değerlendiren, ulusal çıkarlara uygun, gerçekçi güvenlik politikasının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmayı hedefler. Bu doğrultuda, Türkiye'nin güvenlik politikalarının bölgesel ve uluslararası gelişmelerle birlikte belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak USAM'ın temel misyonudur. Güvenlik alanındaki ulusal ve uluslararası birikime katkıda bulunmak, güvenlik konusunda toplumu bilinçlendirmek USAM'ın diğer hedefleri arasındadır. 

Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi, yukarıda belirlenen amaç ve hedefleri çerçevesinde multidisipliner işbirliğini  de dikkate alarak uzmanlarla araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir. 

güncelleme: 18.1.2022 12:47