Misyon

İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ulusal Güvenlik ve Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (USAM) amacı, Türkiye'nin ulusal çıkarlara uygun, gerçekçi güvenlik politikalarının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yetiştirmektir. Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bölgesel ve küresel gelişmeleri takip eden ve sürekliliği olan bir merkez olarak, zamanın şartlarına göre güncellenen, ülke kaynaklarını objektif değerlendiren bir merkez konumundadır.

Ulusal güvenlik ve strateji alanındaki ulusal birikime katkıda bulunmak, güvenlik konusunda toplumu bilinçlendirmek diğer hedefleri arasındadır. Türkiye'nin güvenlik politikalarının, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenmesi ve geliştirilmesinde bilimsel birikimin cazibe merkezi olarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. USAM, yukarıda belirlenen amaç ve hedefleri çerçevesinde yapılandırılmış ve bünyesinde oluşturulan araştırma masalarında görev alan gönüllü uzmanlar ile çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal Güvenlik ve Strateji konularında çalışmak isteyen tüm araştırmacıları bize katılmaya davet ediyoruz. 

güncelleme: 7.10.2017 14:19