Düzeyi ve TYYÇ Temel Alanı

​​​​​​​​DİŞ HEKİMLİĞİ eğitim-öğretim programı 300  ECTS kredisinden oluşan, yüksek lisansa eşdeğer 5 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci'nin "Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)" 'nde tanımlanan (uzun) "Birinci Düzey (First Cycle)" ile "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)" 'nde  tanımlanan ve ISCED 2011'e göre 7. Düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  "Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)" nde tanımlanan "7. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksek lisansa eşdeğer DİŞ HEKİMLİĞİ Diploması verilmektedir.

güncelleme: 7.7.2021 17:28