Amaç / Hedef

Amaç

Diş hekimliği eğitiminin amacı; ağız, çene, dişler, çevre dokuları ve yüz bölgesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin kişinin genel sağlık durumu ile bütünleştirilerek söz konusu anatomik bölgelerin genel sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavi edilmesini sağlayan Diş Hekimlerini yetiştirmektir. Kuşkusuz Üniversitelerin temel işlevi olan araştırma ve ileri eğitim sistemlerini uygulamak fakültemizin öncelikli amaçları içindedir. Bu çerçevede bilim adamı yetiştirmek, uzmanlık sınavlarına öğrencileri hazırlamak ve meslektaşlarımız için geliştirici kurslar düzenlemek ilk akla gelenler olabilir. Eğitim kurumları yaşam boyu eğitimin bir parçası olmak zorundadır.

Hedef

Çağdaş ve uluslararası  düzeyde günceli yakalayan insan odaklı modern bir eğitim kurumu olmayı sürdürebilmenin yanında üst düzey ağız-diş sağlığı hizmetlerini de halkımıza sunabilmek en önemli hedefimizdir. Eğitimde en iyisini yapabilmek ve bunu sürekli kılmak, ulusal üniversiteler içinde yukarıda yer almak, mesleğin saygınlığına yaraşır klinik uygulamaları yapmak  bu genç fakültenin daima alanı içinde olacaktır. Nihayet fakültemize ait bir araştırma laboratuarı kurabilmek de bu hedeflerin arasına sokulabilir.
​​​​​​

güncelleme: 21.12.2016 12:20