Ana Sayfa

ÖZGÖREV (MİSYON) Öğrencilerde diş hekimliği alanında eğitim-öğretim , araştırma ve hasta tedavi  faaliyetlerini kapsayacak şekilde temel tıp bilgileri ile donanımlı, üst  düzeyde uygulama becerilerine sahip ,her türlü  yeniliği takip eden, sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeye  ve kendini geliştirmeye   odaklanmış, önce hastaya zarar vermeme gibi etik kuralları  özümsemiş, mesleki sorumluluk sahibi bir  hekim nosyonu geliştirmek, Çiğneme sisteminin başlangıcını oluşturan ağız, dişler , dişeti ve destek dokuların ,alt ve üst çene kemiklerinin hastalıkları, anomalileri,eksiklikleri ile stomatognatik  sistemi oluşturan bölgede her duruma etkili bir şekilde müdahale edecek diş doktorları yetiştirmek, Öğrencilere disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak, etkileşimi yükselterek alanda edindikleri kanıta dayalı verilerle tedavi planlama becerilerini güçlendirmek, Öğrencilerin gelişimini deontoloji, davranış bilimleri gibi bilim dallarından bilgilerle destekleyerek topluma yararlı olabilecek donanımlı etik bireyler yetiştirmektir.   BÖLÜM OLANAKLARI Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) Uluslararası anlaşmalı klinik ve sağlık kuruluşlarında yurt dışı klinik staj imkanı Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programlarına devam imkanı Mezuniyet sonrası Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi programlarına devam imkanı KARİYER OLANAKLARI Bu programdan mezun olan diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açabilir, resmi ve özel hastanelerde çalışabilir, diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilebilirler. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev alma imkanı da sunulabilmektedir.

​​​​​​​​​

güncelleme: 21.12.2016 12:20