Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

​​Ağız ve diş sağlığı sorunu yaşayan bir hastanın tedavi planlamasının ve bulgularının saptandığı diş hekimliğinin giriş kapısıdır. Diş hekimliğinin, ağız, diş, dişeti ve çevre dokularının hastalık, anormali, gelişim kusurlarını inceleyen, teşhis ve tedavi kriterlerini araştıran ve ağız ve diş sağlığı sorunu olan tüm hastaların tedavi planlamasının yapıldığı daldır. Bu dal hastalıkların kesin tanısı için genel tıpta olduğu gibi değişik laboratuar metotlarından yararlanır. Diş Hekimliği radyolojisi de bu ana bilim dalının alt dalarından biridir.

Amaç; hastanın öncelikli şikâyetinin kaynağının tespit edilmesidir. Hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınarak bu sayede sadece mevcut şikâyetler değil, ilerde muhtemel sorun yaratabilecek bölgeler de saptanarak şikâyet ilerlemeden tedaviye yönlendirilebilir. Bu sayede erken teşhis ile uygulanacak koruyucu ve önleyici tedaviler, ilerde oluşacak daha büyük sorunları önleyerek tedaviyi hem daha basit, hem de daha ekonomik hale getirecektir. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi: Ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanısının ve yapılacak tedavilerin klinik ve radyolojik olarak belirlendiği diş hekimliği dalıdır. Ağız, diş ve çene bölgesinden alınan radyografilerle varsa patoloji veya anomalilerin saptanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin ışığında bireye özgü tedavi planı hazırlanmakta ve bu tedavilerin yapılacağı uzman kliniklere hastalar yönlendirilmektedir.Diş hekimliğinde kullanılan değişik röntgen tipler vardır. Bunlar;1- Ağız içi (intraoral) 2-Ağız dışı (extraoral) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ağız içi hastalıklarının, özellikle diş ve çene kemiği gibi sert doku ile ilgili olanların teşhisinde en büyük yardımcımız dental radyografiler yani diş filmleridir. Diş filmlerinin de en çok kullanılan iki tipi periapikal (2–3 dişi gösteren küçük filmler) ve panoramik filmlerdir (alt ve üst tüm dişleri ve çene kemiklerinin tamamını gösterebilen büyük filmler).Bilgisayar destekli bir teknik olan dijital radyografi cihazları da çok düşük radyasyon dozu kullanarak film görüntüsü üzerinde renk ve ışık oynamaları yapmaya imkân kılarak ayrıntılı değerlendirme yapmamıza olanak tanır. Bunların yanında özellikle implant uygulamalarında ve eklem hastalıklarının teşhisinde MR ve BT de yardımcı olarak istenebilecek filmlerdir.

1- Semptomların tanımı

2- Sendromların tanımı

3- Tanı metotları

4- Tanıya götürecek laboratuar-radyolojik-patolojik uygulamaların/yöntemlerin tespiti. Oral Diagnoz verileri her zaman diş hekimliğiyle sınırlı değildir. Ağız içi semptomların bir kısmı sistemik-genel yaygın, ciddi hastalıkların habercisi-belirtisi olabilir. Örneğin diş eti kanaması, dişlerle ilgili bir sendromun belirtisi olabildiği gibi, Lösemi gibi ciddi hastalıkların da belirtisi (semptomu) olabilir. Ağız kanserleri genel kanser oranları içinde %5′e varan oranda görülür ve erken teşhis için diş hekiminin iyi bir Oral Diagnoz bilgisine ihtiyacı vardır.


Hekimlerimiz
ADI SOYADI ANA BİLİM DALI UZMANLIK ALANI
Dr. Öğr. Üyesi Esra SOMTÜRKAğız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Dr. Öğr. Üyesi Gizem ÇOLAKOĞLU
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
​Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ELÇİN
​Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi​Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Asel ÜSDAT ÖZTÜRK
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
​Dr. Öğr. Üyesi Nuran BAYRAMOV
​Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi​Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

güncelleme: 29.5.2023 16:28