Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi

​​​​Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi nedir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Dişhekimliği Fakültesi klinik bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır. Bu anabilim dalında öğretim üyeleri haricinde uzman hekimler ve uzmanlığını yapan dişhekimleri, stajyer dişhekimleri, anestezi teknisyeni, hemşire ve yardımcı personeller bulunmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız, çene ve yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların konjenital (doğumsal) ve kazanılmış (edinsel) hastalıkları ile enfeksizyöz, travmatik ve her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik, fonksiyonel ve fonetik sorunların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir uğraş alanıdır.​


 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi hangi problemlerle ilgilenir?

 1. Gömülü, komplike veya sürmüş dişlerin çekimleri,
 2. Ağız, çene ve yüz bölgesinin her türlü enfeksiyonlarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 3. Çenelerde oluşan kistik ve tümöral oluşumların cerrahi tedavileri,
 4. Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının tedavileri,
 5. Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirti veren sistemik hastalıkların tanısı ve gerektiğinde tıbbi konsültasyonlarla ilgili tıp uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi,
 6. Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),
 7. Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri,
 8. Dental protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi,
 9. Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 10. Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 11. Dudak-Damak yarıklarının tedavisi,
 12. Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 13. Diş ve çene bağlantılı maksiller sinüs patolojileri ve tedavileri,
 14. Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi (Ortognatik cerrahi),
 15. Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri,
 16. Dental implant uygulamaları,
 17. Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi.


Birçok ağız içi cerrahi işlemin yapılmasında lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) yeterli olmaktadır. Bunun yanında ağız, çene ve yüz bölgelerinin kapsamlı cerrahi girişimleri için genel anestezi uygulaması gerekmektedir. Ayrıca dental fobi, bulantı refleksi ve çocuk hastalar ile fiziksel ve zihinsel engellerden dolayı lokal anestezi altında tedavi edilemeyen hastalara genel anestezi ya da sedasyon altında müdahale gerekebilmektedir. Bu tür uygulamalar fakültemiz hastanesinde gerçekleştirilebilmektedir.


HEKİMLERİMİZ
ADI SOYADIANA BİLİM DALIUZMANLIK ALANI
Prof. Dr. Behçet EROLAğız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi
Prof. Dr. Tosun TOSUNAğız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Doç. Dr. Mehmet Kağan DEĞERLİYURT
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Doç. Dr. Sercan KÜÇÜKKURTAğız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Doç. Dr. Esra YÜCE
 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi   Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  
Dr. Öğr. Üyesi Elçin BEDELOĞLU
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Dr. Öğr. Üyesi Nıma MOHARAMNEJAD
 Ağız, Diş ve Çene CerrahisiAğız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Arş. Gör. Alper Çağlayan SARRAFAğız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

güncelleme: 4.1.2022 12:32