Sınav ve Değerlendirme Bilgileri

​​​​​​​Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için "İAÜ Yönerge ve Yönetmelikler" web sayfasına başvurulabilir. Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili olarak, programın ön görülen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri; öğrenme çıktılarınin altında ilgili kısmında yer almakta; ders üniteleri ile ilgili kazanımlar ise ders tanımının yer aldığı kısımda yine ilgili ders çıktıları yanında yer verilmektedir.

güncelleme: 4.1.2022 11:13