Eğitim Öğretim Metodları

  • İstanbul Aydın Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Diş Hekimliği Bölümünün hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri "Program Öğrenme Çıktıları" kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise "Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri" kısmında yer almaktadır.

güncelleme: 4.1.2022 11:34