Mezuniyet Koşulları

​​​​​​​​​​​​Bir öğrencinin Diş Hekimliği programından mezun olabilmesi için; 

  1. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,
  2. Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarılı olarak tamamlaması,
  3. Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması,
  4. Toplam 300 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması,
  5. İlgili Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. 

Mezuniyet kararı verilen öğrencilere, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen bir diploma ve İngilizce olarak düzenlenmiş olan bir diploma eki verilir.

güncelleme: 3.1.2022 16:15