Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin DİŞ HEKİMLİĞİ programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 300 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen bir diploma ve İngilizce olarak düzenlenmiş olan bir diploma eki verilir.

​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 16.1.2017 10:40