Program Yeterlilik Türü

  • ​​​​​​​​Diş Hekimliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde Birinci Düzey, TYYÇ'de 7. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, "Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)"ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
  1. ISCED 2011 Eğitim Alan Kodu: 74
  2. ISCED 2011 Program Yeterlilik  Düzeyi: 7, Categorisi (Profili): 74, Alt Categorisi: 746- Akademik ağırlıklı Yüksek lisans derecesi  
  3. Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 72 - Sağlık(ISCED 1997'ye göre)
  4. Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı  7. Düzey (Yüksek lisans derecesine eşdeğer 5 yıllık  Bologna  "uzun 1. düzey" program.)    

güncelleme: 4.1.2022 11:29