Dezavantajlı Bireyler İçin Afete Hazırlık Eğitimleri KSS Projesi

2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarında ülkemiz nüfusunun %6,6'sının en az bir engelinin bulunduğu belirtilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi'nin ortak gerçekleştirdiği başka bir araştırmada ise engelli vatandaşlara süreğen hastalığı bulunanlar da eklenince bu oran %12'nin üzerine çıkmaktadır.

Türkiye genelinin afetselliği dikkate alındığında çeşitli nedenlerden dolayı başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bireylerin afetlere hazırlığına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle afetlerde daha kırılgan gruplar arasında yer alan ve toplam nüfusun %12'sinden fazlasını oluşturan süreğen hastalığı ve/veya engeli bulunan bireylerin aileleri de düşünülerek gerçekleştirilecek bir afetlere yönelik hazırlık projesi çok önemli sosyal kazanımlar sağlayacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak böyle bir sosyal kazanımın sağlanmasına katkı sunmak amacıyla işitme, zihinsel, bedensel ve görme engelli bireylere yönelik bir eğitim programı geliştirdik. Süreğen hastalığı ya da çeşitli derecede engeli bulunan bireylerin ve ailelerinin afet öncesi, sırası ve sonrası yapmaları gereken çalışmaların aktarıldığı eğitim programında olası bir afetin zararlarının nasıl engellenebileceği adım adım aktarılmaktadır. Hazırlamış olduğumuz bu eğitim programının yaygınlaştırılmasına yönelik 2018 yılında Dezavantajlı Bireyler İçin Afete Hazırlık Eğitimleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesini başlattık. 

Proje kapsamında hazırladığımız eğitim programımızın hedeflediğimiz kitlelere ulaşması için yine üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden Engelsiz Yaşam Araştırma Merkezi ile ortak yaygınlaştırma faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

engelli eğitim.jpg 

güncelleme: 1.7.2020 18:43