Misyon

  • İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak;
  1. Yurt içi ve yurt dışı afet yönetimi alanında disiplinler arası araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek bilgi birikimi oluşturuyor, 
  2. Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet risk ve etkilerini en aza indirgeyebilmek için afete hazırlık, acil müdahale, iyileştirme ve rehabilitasyon strateji ve hedefleri hazırlıyor,
  3. Kurumsal ve toplumsal öğrenme ve bilinçlenmeyi geliştirmek için kamu ve özel sektör kuruluşlarına seminer, kurs, meslek içi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizmetleri sunuyoruz.

güncelleme: 7.6.2017 14:23