Erken Yaşlarda Afetlere Hazırlık Kültürünün Oluşturulması KSS Projesi

Günlük yaşantımızı engelleyebilecek en önemli risklerden birisi de afetlerdir. Afetler doğal, insan ya da teknoloji kaynaklı herhangi bir tehlikenin can, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde oluşturabilecek olumsuzluklara yerel imkânların yetersiz kaldığı durumlar olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmekte olan ülkemizde birçok şehir coğrafi, topografik ve sanayi tesisleri bakımından deprem, sel, heyelan, çığ, teknolojik kaza gibi afete dönüşebilecek çeşitli risklerin tehdidi altındadır. Nerede ve ne zaman gerçekleşeceği çoğunlukla öngörülemeyen bu riskler önlem alma kültürünü günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmesini zorunlu kılmaktadır. Afet olduktan sonra müdahale etme yaklaşımı yerine afet oluşmadan zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarını gerektiren önlem alma kültürü dünyada da kabul gören Modern Afet Yönetiminin risk azaltma evresine dikkat çekmekte ve afetlerle mücadeleyi bir bütün olarak ele almaktadır. Modern Afet Yönetimi ise risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak iki ana evreden oluşmaktadır. Risk yönetimi evresi zarar azaltma ve hazırlık, kriz yönetimi evresi ise müdahale ve iyileştirme ana başlıklarında oluşur. Bu sistemde risk yönetimine ne kadar iyi hazırlanılırsa kriz yönetimi de o kadar başarılı atlatılır.

Risk yönetimine etkin hazırlığın temelinde toplumun tüm kesimlerinin rol ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi için önlem alma kültürünün erken yaşlarda başlanılarak bir davranışa dönüşmesi etkili bir çözüm oluşturmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak önlem alma kültürünün erken yaşlarda kazandırılması için başlattığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerini hedefleyen ve pedagojik formasyonunu dikkate alarak üç farklı eğitim programı geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu eğitim programlarını İstanbul önceliğinde yaygınlaştıracak Erken Yaşlarda Afetlere Hazırlık Kültürünün Oluşturulması KSS Projesini uygulamaya koyduk.

Bugüne kadar yürütmekte olduğumuz bu proje kapsamında;

Küçükçekmece Sultan Alparslan İlkokulu, Bostancı Doğa Koleji, Florya Doğa Koleji, Küçükçekmece Gültepe İlköğretim Okulu, Florya Uğur Koleji, Kemerburgaz Okyanus Koleji, Halkalı Doğa Koleji, Başakşehir Doğa Koleji, Fatih Okyanus Koleji, Fatih Sınav Koleji, Beykent Okyanus Koleji, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beylikdüzü Hedef Koleji, Nahit Menteş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Halkalı Boğaziçi Koleji, Bahçeşehir Final Akademi Okulları, Sağmalcılar Anadolu Lisesi, Sefaköy Anadolu Lisesi, Bağcılar Hazar Koleji, Bahçeşehir Doğa Koleji, Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Anadolu Meslek Lisesi, Şanlı Urfa Sınav Koleji gibi eğitim kurumlarında 15 bine yakın öğrencimizi afetlere karşı afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gereken hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgilendirdik.


Öncelikle İstanbul'daki tüm öğrencilere ulaşmak amacıyla 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde geliştirdiğimiz ve başlattığımız bu proje devam etmektedir.


OKUL EĞİTİMLERİ.jpg


güncelleme: 1.7.2020 17:34