Erken Yaşlarda Afetlere Hazırlık Kültürünün Oluşturulması Projesi

Günlük yaşantımızı engelleyebilecek en önemli risklerden birisi de afetlerdir. Afetler doğal, insan ya da teknoloji kaynaklı herhangi bir tehlikenin can, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde oluşturabilecek olumsuzluklara yerel imkânların yetersiz kaldığı durumlar olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmekte olan ülkemizde birçok şehir coğrafi, topografik ve sanayi tesisleri bakımından deprem, sel, heyelan, çığ, teknolojik kaza gibi afete dönüşebilecek çeşitli risklerin tehdidi altındadır. Nerede ve ne zaman gerçekleşeceği çoğunlukla öngörülemeyen bu riskler önlem alma kültürünü günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmesini zorunlu kılmaktadır. Afet olduktan sonra müdahale etme yaklaşımı yerine afet oluşmadan zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarını gerektiren önlem alma kültürü dünyada da kabul gören Modern Afet Yönetiminin risk azaltma evresine dikkat çekmekte ve afetlerle mücadeleyi bir bütün olarak ele almaktadır. Modern Afet Yönetimi ise risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak iki ana evreden oluşmaktadır. Risk yönetimi evresi zarar azaltma ve hazırlık, kriz yönetimi evresi ise müdahale ve iyileştirme ana başlıklarında oluşur. Bu sistemde risk yönetimine ne kadar iyi hazırlanılırsa kriz yönetimi de o kadar başarılı atlatılır.

Risk yönetimine etkin hazırlığın temelinde toplumun tüm kesimlerinin rol ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi için önlem alma kültürünün erken yaşlarda başlanılarak bir davranışa dönüşmesi etkili bir çözüm oluşturmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak önlem alma kültürünün erken yaşlarda kazandırılması için ilk, orta ve lise öğrencilerini hedefleyen ve pedagojik formasyonunu dikkate alarak üç farklı eğitim programı geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu eğitim programlarını İstanbul önceliğinde yaygınlaştıracak bir projeyi uygulamaya koyduk.

Bugüne kadar yürütmekte olduğumuz bu proje kapsamında;

  1. Küçükçekmece Sultan Alparslan İlkokulu,
  2. Bostancı Doğa Koleji,
  3. Florya Doğa Koleji,
  4. Küçükçekmece Gültepe İlköğretim Okulu
  5. Florya Uğur Koleji 

gibi eğitim kurumlarında 3 bine yakın öğrencimizi afetlere karşı afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gereken hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgilendirdik.

Öncelikle İstanbul'daki tüm öğrencilere ulaşmak amacıyla 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde geliştirdiğimiz ve başlattığımız bu proje 2018 – 2019 eğitim öğretim döneminde de devam edecektir.

506717af-eb89-4970-999b-2ae0f1fa2b06.jpg

17200780_10209806588776045_2074630360_o.jpg


güncelleme: 6.9.2018 13:34