Değerler

​​İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

  1. İnsan Yaşamını Korur


AFAM, günlük yaşamda insanları hayatın getirebileceği risklere karşı görebileceği zararlar hakkında bilgilendirmeyi ve korumayı temel görev olarak benimsenmiştir. 


  1. Önlem Alma Kültürünü Yaygınlaştırır

Afet başa gelmeden tehlike oluşturabilecek her türlü risklere karşı önlem alınmasını amaçlayan proaktif bir yaklaşımın toplum tarafından benimsenmesi için çalışmaktadır.


  1. Ekonomik Sürekliliğe Katkı Sağlar

Afet ve acil durumların neden olabileceği ekonomik kayıpların engellenebilmesi için özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte risk azaltma çalışmaları gerçekleştirmektedir.


  1. Ürettiği Değerleri Paylaşır

AFAM gerçekleştirdiği çalışmalarda elde ettiği tecrübeleri ulusal ve uluslararası paydaşları ile paylaşarak ürettiği değerlerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktadır.

güncelleme: 17.7.2017 19:26