Müdürün Mesajı

Tarihin çeşitli dönemlerinde büyük afetlerle karşılaşmış olan Türkiye'nin topografik ve jeolojik yapısı ile iklim koşulları ülkemizi afetler bakımından riskli konuma getirmektedir. Özellikle yakın tarihimizde yaşadığımız ve bugünkü kuşağın da hatırladığı afetler, karşı karşıya olunan tehdidin ve bizlere verebileceği zararın boyutlarını açıkca ortaya koymaktadır.

Bu durum, ülkemizde afet konusunun tüm yönleriyle ele alınması ihtiyacını doğurmakta ve proaktif yaklaşımları benimseyip afet yaşandıktan sonra büyük harcama gerektiren iyileştirme çalışmaları yerine afet gerçekleşmeden muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirecek hazırlıkların yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) olarak;

  1. Afetler yaşanmadan önce toplumun tamamının afetlere karşı hazırlanabilmesine,
  2. Uluslararası çalışmaları da takip ederek ülkemizden edindiğimiz deneyimleri benzer riskleri yaşayan diğer uluslarla paylaşabilmeye,
  3. Ulusal ve uluslararası seviyede etkin rol oynayabilecek bilgi birikimine sahip ve çevresinde model olabilecek uygulamaları hayata geçirmeye ve
  4. Örnek teşkil edecek bilimsel araştırma ve projeler geliştirmeye

yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

AFAM çatısı altında gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız çalışmaların gerek ekonomimizi gerekse toplumsal yaşamımızı derinden etkileyen, büyük acılara ve ağır hasarlara neden olan afetlere karşı hazırlıkta önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.


  • İstanbul Aydın Üniversitesi 
  • Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

güncelleme: 13.7.2020 14:03