Grupla Psikolojik Danışmanlık

Grupla psikolojik danışma,10-12   kişinin bir araya geldiği gruplara yönelik bir çalışmadır. Öğrenciler, ortak sorunlar çerçevesinde birbirlerine destek olarak, kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı, çalışmalar grubun gereksinimi doğrultusunda haftalık oturumlar şeklinde yürütülür.

 Ön görüşme sonunda herkes bir grup üyesi olabilir.

güncelleme: 25.3.2020 11:45