Atölyeler

Aşağıda belirtilen temalar kapsamında 16-20 kişilik gruplar halinde, yaklaşık 3 saat uygulamalı olarak grup etkinliklerinin yer aldığı kişisel gelişimi ve farkındalığı destekleyici çalışmalarıdır.

Atölyeler iki grup halinde yürütülecektir. ( Atölyeler Aynı gün üç oturum uygulamalı ve teorik eğitimler birlikte yapılmaktadır.)

Üniversite çalışanlarına yönelik olarak yürütülecek atölyeler.

·           İletişim Becerileri Atölyesi

·           Stresle Baş Etme Atölyesi

·           İyilik Hali farkındalık Atölyesi

Öğrencilere yönelik atölyeler

 1. Güven Temalı Atölyeler (Neye, kime ne kadar güven ,güven kendine güven midir?)
 2. İletişim (Kişiler arası ilişkiler temaları ele alınacaktır)
 3. İyilik hali (Psikolojik iyilik hali farkındalık çalışmaları)
 4. Aşk /Bağlanma / (Kime âşık oluyoruz?)
 5. Erteleme (Hedef koyup başlayamama, başladığında devam ettirememe vb. durumlar)
 6. Mükemmeliyetçilik (Olumlu veya olumsuz mükemmeliyetçilikten hangisini seçiyorsunuz.)
 7. Duygular (Tanıma, anlama, düzenleme ve duyguyu ifade edebilme becerileri üzerinde durulacaktır)
 8. Cesaret (Risk alma, güç ve yaşam motivasyonu nu gözden geçirme)
 9. Affetme/Onarma
 10. Sınav Stresimi Fırsata Çeviriyorum
 1. Etkili Liderlik / Takımımı Taşıyorum.
 2. İletişimimi Güçlendiriyorum Çatışma Çözüyorum.
 3. Zaman Beni Değil Ben Zamanı Yönetiyorum (Dikkat ve İçsel Motivasyonu Artırma).
 4. Kendimi Ortaya Koyuyorum, Bağ Kuruyorum (İletişim Becerileri ve Empati).
 5. Kaygı Yönetiyorum Performansa Dönüştürüyorum.
 6. Okul Yaşamında Tükenmeden, Kariyerimi Canlandırıyorum (Okul - Özel Yaşam Dengesi).
 7. Yaratıcılık ve Spontanlık İşinden Keyif Alarak Fark Yaratma Yolları.
 8. Motivasyon/Potansiyeli Performansa Dönüştürmek.
 9. Yaşamında Pozitif Düşünmenin Gücü/Yaşama Umutla Bakmak.
 10. Kalbimle Düşünüp Beynimle Karar Veriyorum (Akılcı Duygusal Zekâ).

güncelleme: 25.3.2020 11:49