Yayın & Bildiriler

​FAALİYET TÜRÜ
YAZARLAR
​KONU/ÇALIŞMA KÜNYESİ
​YAYIN
​Katrancı, Y., & Kıral, B. (2021)
​Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik ve matematik öğretmeni algıları: Metaforik bir yaklaşım, Asya Studies, 5 (18) , 21-41. doi: 10.31455/asya.940207  
YAYIN
​Ayan, C., & Çıkrıkcı, R. N. (2021)
​ "A Study on Formative Assessment with Cognitive Diagnostic Model Application for Math Proficiency." The International Journal of Assessment and Evaluation 29 (1): 37-55. doi:10.18848/2327-7920/CGP/v29i01/37-55  
YAYIN
​Çıkrıkcı, R. N. (2021). 
​Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde süreklilik ve çeşitlilik. İstanbul Ölçme Değerlendirme, 1(1), 34-37.
YAYIN
​Meral, M., Kartal, A.,Çetinkaya, Ü. C., & Çıkrıkçı, R. N. (2021).
​Odyolog Adayı Öğrencilerin Odyoloji Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 6(4), xx-xx.
YAYIN
​Akçay, P., & Güler, G. (2021)
​University Students’ Attitudes towards Claiming Right. International Online Journal of Educational Sciences, 13(2), DOI: 10.15345/iojes.2021.02.013  
YAYIN
​Akçay, P., & Güler, G. (2021).
​Hak Arama Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11 (2) , 529-548 . DOI: 10.18039/ajesi.809356  
YAYIN
​Katranci, Y., Kiral, B., & Kedikli, D. (2021). 
​Pre-service high school mathematics teachers’ perceptions about mathematics and mathematics teachers: A metaphorical approach. In W. B. James, C. Cobanoglu, & M. Cavusoglu (Eds.), Advances in global education and research (Vol. 4, pp. 1–14). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833042  
YAYIN
​Ozansak Topcu, Y. (2021).
​ Ölçme ve Değerlendirme. Z. S. Korkmaz (Ed.) Eğitimin Kavramsal Temelleri I içinde, 213-230. İstanbul: Efe Akademi
YAYIN
​Şenay, N. (2021). 
​Sosyal Medya ve Duygudurum Bozukluğu. A. Erbay, V. Yücel. Sosyal Medya ve Psikoloji (149-171) İstanbul: Akademisyen yayınevi.
YAYIN
​İlgün Dibek, M., & Çıkrıkcı, N. (2021)
​Modelling of the Attitude-Achievement Paradox in TIMSS 2015 with respect to the Extreme Response Style Using Multidimensional Item Response Theory. International Journal of Progressive Education, 17(2), DOI: 10.29329/ijpe.2020.332.12  
YAYIN
​Bilican Demir, S., & Çıkrıkcı, N. (2020).
​Mantel Test ve Olabilirlik Oran Testi'nin Farklı Test Koşullarında Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemedeki Gücünün İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, 7(1) p. 62-69, jan.. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/234>.
YAYIN
​Güler, G, Çıkrıkcı, R,. & Akçay, P . (2020).
​Öğretmenlerin etkili okul algıları ve mesleki aidiyet düzeyleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 1499-1511. DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-585931  
YAYIN
​Güler, G., & Ayan, C. (2020).
​A Review of Attitude Scales Developed in Turkey Between 2002-2018 Regarding The Scale Development Process . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 53 (3) , 839-864 . DOI: 10.30964/auebfd.658488  
YAYIN
​Çıkrıkcı, N, Yalçın, S, Kalender, İ., Gül, E, Ayan, C, Uyumaz, G, Şahi̇n, K., & Kamıs, O. (2020).
​Development of a Computerized Adaptive Version of the Turkish Driving Licence Exam . International Journal of Assessment Tools in Education , 7 (4) , 570-587 . DOI: 10.21449/ijate.716177  
YAYIN
​Ulutaş, S., & Çıkrıkcı, N., R. (2019)
​Opinions on the impacts of the TEOG system from teachers whose courses are not included in the TEOG exam. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(1), 68-79. DOI: 10.21031/epod.342086  
YAYIN
Topalsan,A., Türk, Z., & Güler, G. (2019)
Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik gerçekleştirilen "doğada bilim yapıyorum!" Tübitak 4004 projesinin değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 581-607.


​FAALİYET TÜRÜ
​YAZARLAR
​KONU/ÇALIŞMA KÜNYESİ
​BİLDİRİ
​Şenay, N., & Güler, G. (2021)
​Vicdan algısına yönelik metaforlar. XIII. International Eurasian Educational Research Online Congress. 07-10 July 2021. Aksaray University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
​BİLDİRİ
Arbağ, S., & Güler, G. (2021)
Öğretmenlerin Çoktan Seçmeli Soru Yazma Farkındalık Düzeylerine Göre Üst Düzey Soru Yazma Becerilerinin İncelenmesi, 7. Uluslarası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 01-04 Eylül 2021, Ankara, Türkiye.
​BİLDİRİ
​Katrancı, Y., Kıral, B., & Kedikli, D. (2021)
​Pre-service high school math teachers’ perceptions about mathematics and mathematics teacher: A metaphorical approach. Global Conference on Education and Research (GLOCER), June 8-10 2021 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
​BİLDİRİ
Katrancı, Y., & Kıral, B. (2021)
​Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretmeni Algıları: Metaforik Bir Yaklaşım, 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, Türkiye: 19-21 Mayıs 2021 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
​BİLDİRİ
​Çıkrıkcı, R.N, Çatlı-Özen, G., Güdücü, B., Duran, A., Kolburan, G., & Apak, S. (2020)
Z kuşağının üniversite eğitimine ve yükseköğretim kurumlarına ilişkin beklentileri ve algıları: Vakıf üniversitesi örneği. Presented paper at 7. International Eurasian Educational Research Online Congress. 10-13 September 2020. Anadolu University. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6996009)
​BİLDİRİ
​Akçay, P., & Güler, G. (2020)
​Üniversite Öğrencilerinin Hak Arama Tutumları.  VII th International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6482290)
​BİLDİRİ
​Akçay, P., & Güler, G. (2020)
Hak Aramaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.  12th World Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6482281)
​BİLDİRİ
​Çıkrıkcı, R, N. (2020)
​Ulusal Eğitim sistemimiz Önemli Bir Deneyim kazandı (DHA-01.05.2020)
​BİLDİRİ
​İlgün Dibek, M., & Çıkrıkcı, N. (2019)
​Modelling of Attitude-Achievement Paradox in TIMSS 2015 with respect to Extreme Response Style Using Multidimensional Item Response Theory. European Conference on Educational Research (ECER), (Sözlü Bildiri),  Universität Hamburg, Hamburg, Almanya.
​BİLDİRİ
​Güler G., Çıkrıkcı R.  N., & Akçay, P. (2019) 
Öğretmenlerin Etkili Okul Algıları ve Mesleki Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
​BİLDİRİ
​Çıkrıkcı, R. N., & Güler, G,. (2019)
​Araştırma projesi: Etkili okul ile ilişkili değişkenlerin saptanması (Devlet ve Özel Okullarda görev alan öğretmenler ile birlikte) (12 Şubat 2019-21 Mart 2019)

güncelleme: 7.1.2022 17:17