Müdür Mesajı

Her türlü sektörde ürünlerin ve/veya hizmetlerin niteliğini değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Değerlendirilmeyen ürünlerin ve hizmetlerin niteliğinden emin olamayız. Niteliğinden emin olamadığımız ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi de mümkün değildir.

İnsan davranışlarının (bilişsel, duyuşsal, devinimsel) ölçme ve değerlendirmeye konu olduğu başlıca alan eğitim sektörüdür. Eğitim sektörünün temel paydaşları da öğrenci, ebeveynler, öğretmen, öğretim elemanı ve her düzeydeki yöneticilerdir.


Ölçme ve Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi, başta üniversitemiz olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve özel okulların paydaşlarının görüş ve algılarından hareketle hizmetleri değerlendirme çalışmalarına destek vermeyi, niteliğini artırıcı çalışmalara ışık tutmayı hedeflemektedir.


Bu temel amacı gerçekleştirmek üzere merkezimiz; çeşitli ölçme araçlarını geliştirme, uyarlama, uygulama çalışmaları yapacak, var olan ölçme araçlarının niteliklerini geliştirerek, ölçme uygulamalarının sonuçlarını ilgililere sunacaktır.


Bunların yanı sıra eğitim ortam ve süreçlerinin niteliğini etkileyen çeşitli değişkenler konusunda araştırmalar yapacak, bunların sonuçlarını basılı, dijital ortamlarda paylaşacaktır.


Merkezimiz, eğitimin niteliğini geliştirmek üzere başta üniversitemiz ve üniversitemize bağlı temel eğitim ve orta öğretim okulları olmak üzere çeşitli okul geliştirme seminer çalışmaları, danışmanlık, kurs vb. etkinlikler yürütecektir.


Bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilgi paylaşılıp, yaşamla ve ilgili sistemlerle bütünleşmediği sürece istenen yararı sağlamaz. Bu yüzden bilimsel
bilgi ve deneyimler çeşitli konferans, kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlenerek paylaşılacaktır.


Bu çalışmaları yürütülmesinde, bilimsel, etik ilkelere uygun, işbirliğine ve paylaşıma dayalı  bir çalışma yaklaşımı benimsenecektir.

 

Prof.Dr. R. Nükhet Çıkrıkcı


güncelleme: 27.9.2021 13:04