Akreditasyon

Fakültemizde bulunan bölümlerin kaliteleri, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir akreditasyon kurumu olan Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından belli aralıklarla değerlendirilmektedir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeye katkı sağlamaktadır. 

Fakültemizde bulunan Psikoloji bölümü 19.11.2022 - 30.09.2025 tarihleri arasında; Türk Dili ve Edebiyatı 19.11.2022 - 30.09.2025 tarihleri arasında; İngiliz Dili ve Edebiyatı 19.11.2022 - 30.09.2025 tarihleri arasında; Sosyoloji 18.11.2021 - 30.09.2023 tarihleri arasında ve Tarih bölümü 18.11.2021 - 30.09.2023 tarihleri arasında FEDEK tarafından akredite edilmiştir. 
psy fedek 22-25.jpgide fedek2022-2025.jpg
tde fedek 22-25.jpg

güncelleme: 13.7.2023 12:41