ÇAP ve Yandal Olanakları

Çift Anadal (ÇAP) Nedir?

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.

 

Çift Anadal Programına Ne Zaman Başvurabilirsiniz?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 5. yarıyılın başında gerekli koşulları sağladığı takdirde başvuru yapabilmektedir.

Çift Anadala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dalında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının dörtlü sistemde en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekmektedir. (Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'sinde yer almayan ancak genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı türden puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.)

 

Yandal Programı Nedir?

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Yandal Programına Ne Zaman Başvurabilirsiniz?

Öğrenci yandal programına, 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç  6. yarıyılın başında gerekli koşulları sağladığı takdirde başvuru yapabilmektedir.

Yandala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu döneme kadar lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.

 

Çift Anadal/Yandal Programı Başvuru, Kabul ve Devam Koşulları Nelerdir?

 

Çift Anadal / Yandal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "İstanbul Aydın Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

Çap/Yandal Yönetmelik ve Yönergeleri

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

- İstanbul Aydın Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/cift_anadal.pdf

 

Bölümlere göre ÇAP ve Yan Dal tablosu ve kontenjanları için tıklayınız: Bölümler ve Kontenjanlar.pdf


güncelleme: 9.11.2022 17:47