Fakülte

​Misyonumuz: 

Fen- Edebiyat Fakültesinin öz görevleri:

1. Öğrencilerini tecrübeli akademik kadrosu ve zengin kütüphane imkânlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın yarınlarına en iyi şekilde hazırlama,

2. Dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden ve kendini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket etme,

3. İyi bir alan bilgisi verme,

4. Öğrencilerin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak imkân ve fırsatları temin etme,

5. Hazır bilgiyi olduğu gibi kullanan değil; sorgulayan, eleştiren ve neticesinde bilgi üreten bir anlayışla yetiştirme,

6. Mezun öğrencilere lisansüstü eğitim ve akademik kariyer imkânı sunma şeklinde belirlenen öz görevlerinden hareket edilerek Bölüm Kurullarında hazırlanmış ve paydaşlarla yapılan toplantılarda paydaşlar tarafından onaylanmıştır.   

Vizyonumuz;

Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, çağdaş bilimin ışığında ortaya konulan bilgileri insanlığa faydalı olacak şekilde kullanan, günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını belirleyip uygulayarak bilimsel sürecin sürekliliğini sağlayan, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, gerek eğitim-öğretimde, gerekse bilimsel araştırmalar ile kültür ve sanat alanında bölge, ülke ve dünyada tercih edilen en önemli öğretim ve bilim merkezlerinden biri haline gelmek. güncelleme: 8.11.2021 12:02