İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2012-2013 akademik yılında başlayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programının amacı, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında her düzeyde ve her alandaki metinleri ve söylemleri etkin bir şekilde çevirebilecek ve yorumlayabilecek donanıma sahip mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapmak ve akademi-sektör iş birliği yoluyla çeviri bilim alanına katkıda bulunmaktır.

güncelleme: 8.5.2024 19:05

  Bölüm Başkanının Mesajı

İngilizcenin küresel ortak dil olarak kabul edildiği günümüzde, medya, hukuk, işletme, lojistik, yayıncılık gibi alanlarda hizmet veren pek çok kurum ve kuruluşta yetkinlik derecesi yüksek çevirmene ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle uluslararası ölçekte iş ilişkileri yürüten şirketlerde ve ülkemizin önde gelen çeviri bürolarında Türkçe ve İngilizce dillerine hakim çevirmene duyulan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Programın özgörevi, dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleştirilen bir etkinlikten çok, onu kültürlerarası bir iletişim olarak algılayan, Türkçe ile İngilizce'ye ve bu iki dilin kültürüne hakim, çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanında, değişik disiplinlerin alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş, İngilizce dışında bir başka yabancı dilde çeviri yapabilecek çevirmenler yetiştirmektir.

Dr. Öğretim Üyesi İlkin BAŞAR

İngilizce Mütercim-TercümanlıkAydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi