Faydalı Linkler

Yüksek Öğretim Kurumu (https://www.yok.gov.tr/)

Türk Psikologlar Derneği (http://www.psikolog.org.tr/tr/)

Türk Tarih Kurumu (https://www.ttk.gov.tr/)

Türk Dil Kurumu (https://www.tdk.gov.tr/)

Türk Edebiyatı Vakfı (https://www.turkedebiyati.com.tr/)

Sosyoloji Derneği (https://sosyolojidernegi.org.tr/)

Sosyologlar Derneği (https://www.sosyoder.net/)

Sosyal Bilimler Vakfı (https://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/sozluk/sosyoloji/%E2%80%8B

JStor (https://www.jstor.org/)

Taylor & Francis Online (https://www.tandfonline.com/)

DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/)

ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/

APA7 Yazım Kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/page/9435)

güncelleme: 16.11.2022 17:41