Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Türkiye ve Rusya arasında gün geçtikçe artan siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda  işbirlikleri  ve ortak faaliyetleri son yıllarda oldukça artmıştır. Giderek artan bu ilişkiler, Rusça ve Türkçe yazılı ve sözlü çevirmen ihtiyacını karşılayacak çevirmenler yetiştirmeyi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda, Rus dilini gerek akademik yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarında en iyi derecede kullanabilecekleri bilgi ve beceriyle donatmak ve çeviri konusunda uzmanlaştırmaktır. 


güncelleme: 15.5.2024 15:49

  Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü olarak önceliğimiz sizleri akademik olarak destekleyecek Rusça ve Türkçe dil becerilerinizi geliştirmek ve pekiştirmektir. 

Bölümümüz, Rusça ve Türkçe dil becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra bu iki dilin kültürünü de tanımanızı sağlamak, yazılı ve sözlü çeviri alanlarında kendinizi geliştirmenizi sağlamak ve bu alanlarda Rusça çevirmenler yetiştirmek gibi öz görevler taşımaktadır.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün amacı, dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleştirilen bir etkinlikten çok, onu kültürlerarası bir iletişim olarak algılayan, her iki dilin kültürüne hakim, çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanında, değişik disiplinlerin alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektir.

Bölüm mezunlarını başta çeviri büroları olmak üzere, yayınevleri, turizm sektörü, uluslararası bağlantıları bulunan farklı kamu ve özel sektör kuruluşları ile medya gibi çeşitli alanlarda istihdam edilebilirler.

Dr. Öğretim Üyesi Jale COŞKUN

Rusça Mütercim-TercümanlıkAydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi