Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulumuz 2008 yılında kurulduğu tarihten itibaren İstanbul Aydın Üniversitesinin dil eğitimini üstlenmiş olup bu konuda en çağdaş araç, gereç ve teknolojileri de kullanarak öğrencilerimize yeni bir dil öğrenmeleri hususunda çaba sarf etmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunun amacı İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça olmak üzere uluslararası standartlarda dil eğitimi vermektir. İngilizce Hazırlık Okulunun yanı sıra Yabancı diller Yüksekokulunun:

1- İngilizce Mütercim Tercümanlık

2- Arapça Mütercim Tercümanlık

3- Rusça Mütercim Tercümanlık

olmak üzere dört yıllık Mütercim Tercümanlık bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin aynı zamanda Hazırlık Programları vardır.

Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yabancı dil programlarının planlanması ve yürütülmesi görevini üstlenen Yüksekokulda, üniversitemiz birimlerindeki mevcut hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmektedir.

İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce olarak eğitim veren lisans programlarını kazanan öğrenciler için iki yarıyıl devam eden zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi vermektedir. Bu eğitim öğrencilerin kendi bölümlerinde ihtiyaç duyacakları temel dil becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yüksekokul ve Fakültelerin 1. sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler ile üniversiteyi ilk kez kazanarak gelen tüm öğrencilere her iki dönem başında İngilizce Muafiyet Sınavı uygulanır ve başarılı olan öğrenciler İngilizceden muaf olurlar. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrencilere haftada 3 saat Genel İngilizce dersleri verilmektedir. Yüksekokul ve Fakültelerin 1.sınıf öğrencilerine güz ve bahar yarıyıllarında ortak olarak okutulan İngilizce dersleriyle öğrencilere, takip edecek olan dönemde alacakları Mesleki İngilizce dersleri için gerekli yeterliliği edinme imkânının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yüksekokul ve Fakültelerin 2.sınıflarında okutulan Mesleki İngilizce derslerinde öğrencilerin öğrenim gördükleri bilim alanlarıyla ilgili yayınları takip edebilmeleri ve ilgili terminolojiye hâkim olmaları hedeflenmiştir.

Yabancı Diller Yüksek Okulunun Mütercim Tercümanlık Bölümleri öğrencilerinin kullandığı 25 kişilik üç dilde çeviri yapılabilen modern teçhizatla donatılmış simultane çeviri laboratuvarımız öğrencilerimize hizmet sunmaktadır.

Üniversitede öğrencilerimizin İngilizce, Arapça ve Rusçayı daha yaygın olarak kullanmasını ve konuşmasını sağlamak amacıyla konuşma kulüplerimiz faaliyet göstermektedir. Bu kulüplerde belirlenen müfredat çerçevesinde öğrencilerin konuşma pratiği yapmaları sağlanmaktadır.

 Üniversitemizin öğrenci ve personeline hizmet veren Tercüme Ofisinde öğretim görevlilerinin danışmanlığında başarılı öğrencilerimizin yerinde uygulama yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizin çeviri işlemleri bu ofiste toplanmıştır.

Yüksekokulumuz, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı uyum çalışmaları kapsamında üniversitemizde idari ve akademik personelin İngilizce kursu taleplerini değerlendirerek her yıl İngilizce kursu açmaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak nitelikli İngilizce eğitimi sunan Hazırlık Programımız ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinde akademik düzeyde eğitimlerini verdiğimiz İngilizce, Arapça ve Rusçanın yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesinin vizyonu doğrultusunda, öğrencilerimize isteğe bağlı olarak ikinci yabancı dil öğrenme imkânı sunmaktayız.

Böylece Yabancı Diller Yüksekokulu olarak öğrencilerimize edindikleri dil becerileri vasıtasıyla sosyal, kültürel ve evrensel konularda uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz.


Misyon

Yüksek Öğretim Kanunu'nun 49. maddesinde belirtildiği gibi üniversitelerde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okullarının temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak ve akademik ve iş hayatlarında yabancı dilde konuşma, yazma, okuma ve dinlemeden oluşan dört dil becerisini etkin bir biçimde kullanabilecekleri belli bir düzeye ulaşmalarını sağlamaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulunun bir diğer amacı da öğrencilerini yaratıcı, yapıcı, entelektüel ve bilgili bireyler olarak yetiştirmektir.

Bilimsel, yenilikçi ve nitelikli eğitim-öğretim ilkelerine uygun yabancı dil eğitimi veren, ulusal ve uluslararası arenalarda güçlü kurumsal kimliği ve altyapısıyla ile ön plana çıkan dünya standartlarında bir Yabancı Diller Yüksekokulu olmak en önemli misyonumuzdur.


Vizyon

İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini çağın gerçeklerini göz önünde bulundurarak en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.

Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu fiziki olanakları ve güçlü eğitim kadrosu ile yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek profesyonel bir dil eğitimine dönüştürmektir.

Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenlere bu imkânı sunmaktır.

Mütercim-Tercümanlık öğrencilerimizin yazılı-sözlü çeviri alanlarında kendilerini yetiştirebilecekleri ortamı sağlayarak onları iş dünyasına hazır bireyler olarak yetiştirmek ve dil eğitiminde bilişim teknolojisinin sağladığı imkanlardan istifade ederek yabancı dil eğitimi konusunda öğrencilerimize verimli ve kaliteli hizmet sunmaktır.

güncelleme: 24.4.2023 19:18