Hakkında

Yüksekokulumuz 2008 yılında kurulduğu tarihten itibaren İstanbul Aydın Üniversitesinin dil eğitimini üstlenmiş olup bu konuda en çağdaş araç, gereç ve teknolojileri de kullanarak öğrencilerimize yeni bir dil öğrenmeleri hususunda çaba sarf etmektedir. Yabancı diller yüksekokulunun amacı İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan öğrencilere İngiliz dili eğitimini
 
a. İngilizce Hazırlık Okulu Programı
b. Modern Diller Programı
c. Rusça Hazırlık Programı
d. İspanyolca Hazırlık Programı
e. Arapça Hazırlık Programı
 
gibi birimlerde çalışmalarını gözlemleyip koordine ederek uluslararası standartlarda eğitim vermektir. Bu hazırlık programlarının dışında, Yabancı diller Yüksekokulu'nun İngilizce, Rusça ve İspanyolca olmak üzere üç iki yıllık uygulamalı çeviri programı vardır. İngilizce ve Rusça olmak üzere iki dört yıllık Mütercim Tercümanlık bölümü vardır.
 
Hazırlık Programını tamamladıktan sonra Yüksekokul ve Fakültelerin 1. sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler ile üniversiteyi ilk kez kazanarak gelen tüm öğrencilere her iki dönem başında Muafiyet Sınavı uygulanır ve başarılı olanlar derslerden muaf olurlar. Diğer öğrencilere haftada 3 saat Genel İngilizce dersleri verilmektedir. Yüksekokul ve Fakültelerin 2.sınıflarında okutulan Mesleki İngilizce derslerinde ise öğrencilerin öğrenim gördükleri bilim alanlarıyla ilgili yayınları takip edebilmeleri ve ilgili terminolojiye hâkim olmaları hedeflenmiştir.
 
Yüksekokul ve Fakültelerin 1.sınıf öğrencilerine güz ve bahar yarıyıllarında ortak olarak okutulan İngilizce dersleriyle öğrencilere, takip edecek olan dönemde alacakları Mesleki İngilizce dersleri için gerekli yeterliliği edinme imkânının sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Bölüm ve programlarda okutulan servis İngilizce derslerine ilk kez internet tabanlı bir destek programı eklenmiş ve öğrencilerin sınıf dışında İngilizce kullanmaları sağlanmıştır. Önümüzdeki eğitim dönemlerinde sınıf dışında öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu çalışmaya devam edilecektir.
 
Üniversitede öğrencilerimizin İngilizceyi daha yaygın olarak kullanmasını ve konuşmasını sağlamak amacıyla konuşma kulüpleri düzenlenmektedir. Bu kulüplerde 10 Türk öğrencimizle 2 anadili İngilizce olan öğrencimiz bir araya getirilerek belirlenen müfredat çerçevesinde haftada 2'er saat konuşma pratiği yapmaları sağlanmaktadır.
 
İstanbul ili içerisinde İngilizceyi en iyi kullanan lise öğrencilerinin tespit edilip üniversitemize kazandırılması amacıyla her yıl "Liseler arası Dil Yarışması' düzenlenmekte ve çeşitli ödüller verilmektedir.
 
Üniversitemizin öğrenci ve personeline hizmet vermek üzere Tercüme Ofisi açılmış ve içinde Öğretim görevlilerinin danışmanlığında başarılı öğrencilerimizin bir yandan yerinde uygulama yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizin çeviri işlemleri bir merkezde toplanmıştır.
 
Yüksekokulumuz Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı uyum çalışmaları kapsamında üniversitemizde idari ve akademik personelin İngilizce kursu taleplerini değerlendirerek her yıl İngilizce kursu açmaktadır.
 
Çevirmenlik öğrencilerinin kullanacağı modern 35 kişinin aynı anda kullanabileceği üç dilde çeviri yapılabilen bir simultane çeviri laboratuvarıhizmete açılmış ve uluslararası küçük ölçekli birçok toplantı gerçekleştirilmiştir.

Misyon

Yüksek Öğretim Kanunu'nun 49. maddesinde belirtildiği gibi üniversitelerde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulları'nın temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak ve belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır.
 
Yabancı Diller Yüksekokulu'nun esas amacı İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine bölüm derslerini takip etme imkanı sağlama, kendi bölümleri ile ilgili kaynaklara etkili bir şekilde erişim ile ilgili eğitim verebilmektir.
 
Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bir diğer amacı da öğrencilerini yaratıcı, yapıcı, entellektüel ve bilgili bireyler olarak eğitmektir.

Vizyon

I AU-YADYO'nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini çağın gerçeklerini göz önünde bulundurarak en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.
 
Üniversitenin öğrencilerimize sunduğu fiziki olanakları ve güçlü eğitim kadrosu ile yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek sıkıcı bir angarya olmaktan kurtarıp, profesyonelce yapılan bir dil eğitimine dönüştürmektir.
 
Dil eğitiminde son dönemde yaygınlaşan bilişim teknolojisinin sağladığı imkanlardan istifade ederek yabancı dil eğitimi konusunda öğrencilerimizde motivasyon sağlayarak verimli ve kaliteli hizmet sunmaktır.
 
Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.
 
Tercümanlık öğrencilerimizin yazılı sözlü çeviri alanlarında kendilerini yetiştirebilecekleri ortamı sağlamak onları iş dünyasına hazır bireyler olarak yetiştirmek; üniversitenin düzenlediği uluslararası toplantıların ardıl ve simultane çevirilerini üstlenmek en önemli vizyonlarımızdan birkaçıdır.


güncelleme: 23.1.2019 11:36