Öğrenci Bilgilendirme

 1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT YAPTIRAN TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


  1. SEVİYE BELİRLEME VE MUAFİYET SINAVLARI: Eğitim dili İngilizce olan bölümlere kayıt yaptıracak veya gönüllü hazırlık eğitimi alacak öğrencilerimizin kayıt esnasında İngilizce Hazırlık Okulu masasına uğrayarak bilgi almaları ve D Blok giriş katı 2201-2202-2204-2205 no'lu laboratuvarlarda yapılacak olan İngilizce Muafiyet ve Seviye Belirleme sınavına girmeleri gerekmektedir.
  2. HENÜZ SEVİYE BELİRLEME SINAVINA GİRMEMİŞ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE : Eğitim dili İngilizce olan bölümlere kayıt yaptıran veya gönüllü hazırlık eğitimi alacak öğrencilerimiz için İngilizce Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavları İngilizce Hazırlık Okulu Bahçelievler Kampüsünde Salı ve Perşembe Günleri saat 10.00 ve 14.00'de yapılmaktadır. Belirtilen günlerde sabah ya da öğleden sonra oturumlarından birine katılarak öğrencilerimiz sınavlarına girebilir.
  3. SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUCU B2 OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE : İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavında B2 seviyesine gelen öğrenciler istedikleri takdirde her Cuma günü İngilizce Hazırlık Okulu Bahçelievler Kampüsünde saat 11.00 de "Writing" (Yazma Becerisini Ölçme) Sınavına, ardından saat 13.00 te "Speaking" (Konuşma Becerisini Ölçme) Sınavına gireceklerdir. Bu sınavlar sonucunda ortalama alınarak yapılan değerlendirmede "Başarılı" olan öğrenciler MUAF olabileceklerdir.
  4. E-KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:   Eğitim dili İngilizce veya eğitim dili Türkçe olup gönüllü olarak İngilizce Hazırlık Programına          E-kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı 05 – 06 Ekim 2020 tarihlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Florya Halit Aydın Kampüsü D/blok giriş katı 2201-2202-2204-2205  no'lu laboratuvarlarında yapılacaktır.

  1. Tüm sınavlar  sosyal mesafe koşullarına uygun olarak seyreltilmiş oturma düzeninde maske takılarak yapılacaktır.
  2. Sınav örneğini görmek için lütfen bu sayfada sol tarafta bulunan "Yeterlilik-Muafiyet-Seviye Belirleme Sınav Örneği (YENİ KAYITLAR İÇİN"  linkine tıklayınız.

İNGİLİZCE EĞİTİM SİSTEMİ

Gruplar ve Ara dönemler (Tracks)

İngilizce Hazırlık Programında, hem Lisans hem de Ön-lisans Hazırlık öğrencileri için başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar kur sistemi uygulanmaktadır. Kur sistemiyle farklı dil seviyeleri olan öğrencilerin devam ettikleri kur sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmaları sağlanır.

İngilizce Hazırlık Programı her biri 8 hafta olmak üzere 4 ara dönemden oluşur. Ara dönemlerin bitiminde Track Sonu Değerlendirme Sınavı (ELAT) uygulanır. İkinci ve üçüncü ara dönemler arasında iki haftalık yarıyıl tatili vardır.

İngilizce eğitim programı bütünleşik bir genel İngilizce eğitiminin yanı sıra Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuşma-Yazma becerilerini ayrı ayrı müfredat halinde içeren derslerden oluşmaktadır ve bu dersler on-line eğitim sistemi ile de desteklenir. Ayrıca ikinci yarıyıldan itibaren mesleki İngilizce eğitimi ve TOEFL sınavına hazırlık çalışmaları ağırlık kazanır.

Kayıt sürecinin hemen ardından yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile devam etmeniz gereken gruplar belirlenir. Bu gruplar;

 

A1 Grupları (Beginner)

Hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerin kabul edildiği başlangıç seviyesindeki gruplar.

A2 Grupları (Elementary)

İngilizceyi başlangıç seviyesinde öğrenmiş, az bilen öğrencilerin kabul edildiği gruplar.

B1 Grupları ( Pre-intermediate)

Günlük hayatta temel ihtiyaçlarını anlatıp iletişim kuracak bilgiye sahip orta düzeye yakın İngilizce bilen öğrencilerin kabul edildiği gruplar.

B2 Grupları ( Intermediate)

Orta düzeyde Genel İngilizce bilgisine sahip ancak akademik İngilizce bilgisini geliştirerek bölümünde derslerini İngilizce takip edebilecek duruma getirilmesi hedeflenen öğrencilerin kabul edildiği gruptur.

 

 

DERSLER VE İÇERİKLERİ

 

 1. Main Course: Bu derste öğrencilerin temel İngilizce öğrenimi ile ilgili gerekli donanıma sahip olmaları hedeflenir. İngilizce dilbilgisi, konuşma, okuma, dinleme, yazma gibi bütün dil becerilerini içeren bu ders tüm öğrenciler için yol gösterici ana ders olarak kabul edilir. Ayrıca bu ders öğrencilerin yabancı dil konuşabilmeleri için gerekli dilbilgisi kurallarının öğretimi ve uygulanmasını kapsayan genel İngilizce için önemli bir temel teşkil eder.

   

2)    Listening and Speaking: Bu ders öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Çeşitli görsel-işitsel dinleme materyalleri ve konuşma aktiviteleri ile desteklenen bu derste öğrencilerin dinlediğini anlayıp analiz edebilmesi, dolayısıyla bölümüne geçtiğinde İngilizce derslerini rahatlıkla takip edebilmesi, yabancı dilde kendini düzgün olarak ifade edebilmesi ve akıcı konuşabilmesi hedeflenir.

 

3)    Reading: Bu ders öğrencilerin okuduğunu anlama, inceleme, okuduğundan bilgi edinebilme, okuduğu metinden çıkarımda bulunabilme, genel test tekniklerine aşina olma, okurken kelime hazinesini okuduğu metinle geliştirme gibi İngilizce okuma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

4)    Writing: Bu ders öğrencilerin kendini tanıtmak, bir konuda fikir sunmak, savunulan düşünceyi örneklerle açıklayabilmek, nesne ve yerlerin tasvirini yapmak, farklı düşünceleri karşılaştırabilmek, neden sonuç ilişkisi kurabilmek ve akademik kompozisyonlar oluşturabilmek gibi yazı becerileri kazanmasını hedeflemektedir.

 

5)    On-line English: Öğrencilerimizin okulda etkin eğitimle öğrendiklerini okul dışında çok çeşitli ve kapsamlı İngilizce alıştırmalar ve oyunlarla tekrar etmelerini sağlayan "Online Eğitim sistemi" aynı zamanda öğrencinin bireysel çalışmalarını öğretmenlerinin sistemli olarak takip etmelerine ve yönlendirmelerine de olanak vermektedir.

 

Öğrencilerin şifreyle giriş yapabildikleri on-line Eğitim sistemi okul laboratuvarlarında her hafta 2 saat ders olarak işlenerek öğretmenlerin yönlendirmesiyle ve ödevlendirmesiyle öğrencilerin okul dışında kalan zamanlarını İngilizce çalışarak değerlendirmeleri beklenir. Bu ödevler üzerinden yapılandırılan notlandırma bütünleşik not değerlendirme sistemimizde yüzdelik oranda yer alır.

 

6)    TOEFL: Bu ders öğrencilerin yılsonunda final sınavı olarak girecekleri TOEFL sınavına hazırlık niteliğinde uygulama çalışmalarını içerir. TOEFL sınavında yer alan tüm soru tipleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirerek ve çok sayıda soru ve sınav örnekleriyle her bir soru tipine uygun stratejik cevaplama teknik ve yöntemlerini öğreterek öğrencinin sınava hazır hale gelmesini sağlar.

 

7)    ESP: Öğrencileri hazırlık programını bitirdikten sonra bölümlerinde görecekleri derslerin terminolojisi öğretilerek alan bilgilerine İngilizce olarak aşinalık kazandırır. ESP derslerinin amacı, öğrencilere bölümlerinde görecekleri mesleki dersleri takip edebilme ve bu derslerin sınavlarını İngilizce cevaplayabilme; diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme ve bu derslerle ilgili her türlü yayını izleyebilme; seminer ve tartışmalara etkin olarak katılabilme ve katkıda bulunabilme; yabancı kaynaklı araştırma yapabilme ve ayrıca mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır.

 

BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

A. GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı durumları; dört ara dönemdeki başarı durumlarının değerlendirilmesi ile akademik yılsonunda girdikleri final sınavı olarak kabul edilen TOEFL sınavından aldıkları puanın ortak değerlendirilmesiyle belirlenir. İngilizce Hazırlık Programı süresince her bir ara dönem "Track" içerisinde not hesaplama çeşitli unsurlara dayanır. Derslere katılımlar,  proje çalışmaları, ortak küçük ara sınavlar, "portfolio" çalışmalarının tümünü içeren bütünleşik değerlendirme (SLICE) ve ara dönem sonunda yapılan "Track" Sonu Değerlendirme Sınavı (ELAT) puanının önceden belirlenen yüzdelerinin alınmasıyla öğrencinin ara dönemdeki bireysel başarısı hesaplanır.

Akademik Yılsonunda dört ara dönemdeki başarı değerlendirmesinin not hesaplaması aşağıdaki oranlarda yapılır;

I.Track başarı ağırlık ortalamasının % 25'i
II. Track başarı ağırlıklı ortalamasının % 25'i
III. Track başarı ağırlıklı ortalamasının % 25'i
IV. Track başarı ağırlıklı ortalamasının % 25'i alınır ve yıl içi

ağırlıklı başarı ortalama notu elde edilir.

 • Lisans öğrencileri için yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notunun %70'i ve yılsonu final sınavının (TOEFL-iBT) %30'u,
 • Ön-Lisans öğrencileri içinse yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notunun %80'i ve yılsonu final sınavının (TOEFL-iBT) %20'si

alınarak öğrencinin başarı durumu tespit edilir.

İngilizce Hazırlık Programı'nda geçme notu 100 tam puan üzerinden tüm lisans ve ön-lisans öğrenciler için 70 (yetmiş) puandır.

Önemli Not: Dönemler içinde aldığınız notlarınız ne olursa olsun, hazırlık programını tamamlamak için final sınavı olan TOEFL sınavına girmeniz zorunludur. TOEFL sınavına girmeyen öğrenciler final sınavına girmemiş olacakları için başarısız sayılırlar. TOEFL internet üzerinden girdiğiniz bir sınavdır. TOEFL sınavına okulumuzun belirlediği tarihlerde (Mayıs-Haziran)  internet üzerinden kayıt yaptırarak anlaşmalı kurumlarda sınava girersiniz. (https://www.ets.org/)

 

Ayrıca akademik yılsonunda TOEFL-iBT sınavından en az 79 (yetmiş dokuz) puan alan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilerek bölümlerine geçerler.

 

Akademik Yılsonunda başarısız olan öğrenciler için İngilizce Yaz Öğretimi açılır. Yaz Öğretimi başlama ve bitiş tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından belirlenir. Ayrıca öğrencilerimiz okulumuz tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı yaz programlarına da katılabilirler. İngilizce Yaz Öğretimine devam edip tekrar başarısız olan öğrenciler akademik yılbaşında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına katılabilirler ve başarılı olmaları durumunda kayıtlı bulundukları program ve bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler.

Önemli Açıklama:

Öğretim dili İngilizce olan ön-lisans, lisans veya lisansüstü programlara/bölümlere kayıtlı öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'nda iki yarıyıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, hazırlık programını bir kez daha iki yarıyıl tekrar ederler. Başarısız olmaları halinde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 7 nci maddesinin 12 nci fıkrası hükümlerine göre öğrencinin tercih yapması durumunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğer bir Türkçe programa yerleştirilirler.

 

Eğitim dili Türkçe ancak İngilizce Hazırlık Eğitimi zorunlu olan Fakülte öğrencileri İngilizce Hazırlık Programı'nda başarısız olmaları durumunda yaz öğretimine katılabilmekle birlikte, yaz okuluna katılmamaları durumunda, fakültelerini bitirene kadar İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından her akademik yılbaşında yapılan muafiyet sınavlarına katılabilirler.

 

B. SINAVLARA İTİRAZ

İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenciler TOEFL-iBT sınav sonuçları ile optik okuyucu ile belirlenen sınav sonuçları hariç, seviye sonu yapılan ara sınavların, final sınavlarının ve yeterlik sınavlarının sonuçlarına ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edebilirler, ancak bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

DEVAM-DEVAMSIZLIK DURUMU

Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı'nda, derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Bu oran Yaz Öğretimi için de geçerlidir.

Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin notları ortalamaya dâhil edilmez, başarısız kabul edilirler ve bu durumda herhangi bir hak iddia edemezler.

Öğrencilerin hastalık ve diğer her türlü önemli mazeret durumları

% 20'lik dilim içerisinde değerlendirilir. Hastalık raporları devamsızlık mazereti olarak kabul edilmemektedir.

Her öğrenci kendi devam-devamsızlık durumunu kendisi takip etmekle yükümlüdür. Öğrenci derse zamanında girmeli ve derse aktif katılmalıdır. Derse geç gelen öğrenci önce ikaz edilir ve söz konusu davranışa devam ederse yok yazılır, ancak yok yazılmış olan öğrenci alışkanlık haline getirmediği sürece isterse derse katılabilir.

 

MAZERETLER (Raporlar)

Hastalık raporları hiçbir şekilde devamsızlık için mazeret olarak kabul edilmez. Dönem içinde raporlu olan öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde yapılan derslerde devamsız sayılırlar.

Ayrıca; sağlık raporları mazeret, dönem sonu, bitirme ve bütünleme sınavları için mazeret hakkı doğurmaz ve işleme konulmaz.


ÖĞRENCİ DİSİPLİN ESASLARI

A. SINIFTA DAVRANIŞ İLKELERİ

 • Derslere ders materyallerinizle katılmanız beklenir. ( Derse ait kitaplar, not alınabilecek defter, öğretmenlerinizin verdiği çalışma kâğıtları, kurşun ya da tükenmez kalem, sözlük, …)

• Derslerde İngilizce konuşulur. Israrla Türkçe konuşmaya çalışıldığında dersin düzenini bozduğunuz anlamına gelir. Ders esnasında derslere İngilizce katılmaya gayret ediniz. Bir sorununuz olduğunda danışmanınıza ders dışında Türkçe anlatabilirsiniz.

• Öğrencilerden derslere hazır olarak gelmeleri beklenir. Ödevlerinizi ve projelerinizi zamanında yapmanız ve teslim etmeniz gerekir.

• Ders esnasında mobil telefonlarınız kesinlikle kullanılmamalı, her dersin başında kapalı ya da sessizde olarak sınıfta bulunan telefon kutularına bırakılmalıdır.  Kurala uymayan öğrencilerin telefonları alınır ve idareye teslim edilir.

• Sınıflarda, su haricinde herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmemelidir.

• Ders esnasında uyuklamak, sınıf arkadaşıyla sohbet etmek, dersle ilgili olmayan şeyler yapmak kabul edilemez. Derslerin işleniş ahengini bozan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi yapılır

• Üniversitenin genel kurallarını bozacak, arkadaşlarını rahatsız edecek, öğretim elemanlarının ders vermelerine mani olacak ya da zorlaştıracak, toplumsal etikle bağdaşmayacak ve yükseköğretim, disiplin ve eğitim kurallarını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır.

 

B.  ÖDEV, PROJE VE SINAVLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Akademik yıl boyunca yapılan tüm sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı iptal edilir ve geçersiz sayılır.  Ayrıca bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi yapılır.

Ödev ve projeler aksi belirtilmediği takdirde bireysel çalışmalardır ve herhangi bir yardım kabul edilmemelidir. Verilen ödev ve projelerin alıntı, çalıntı, internetten tümü ya da bir kısmını kopyalama olduğu, çeviri motoru kullanıldığı tespit edildiği takdirde ödev geçersiz sayılır, not olarak da karşılığı sıfır (0) olur.

Diğer disiplin hükümleri: YÖK tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

 

 

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Her öğrencinin İngilizce Seviye Tespit sınavı sonucunda yerleştirildiği sınıfında bir danışman öğretim görevlisi vardır. Danışmanlar sene sonuna kadar, aynı sınıf ve aynı öğrencilerden sorumludur. Her öğrenci akademik danışmanı ile her tür akademik konuyu paylaşabilir. Danışmanlar, öğrencilerin akademik gelişimini, devam devamsızlık durumunu takip etmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Danışmanlar gerekirse öğrenci aileleri ile irtibata geçebilirler. Danışman öğretmenlerin görüşmeye uygun saatlerini ofis kapılarındaki çizelgelerden takip edebilirsiniz.

 

YURT DIŞINDA İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ

İngilizce Hazırlık Programlarında ikinci yarıyıldan itibaren bir ya da iki Track boyunca yurt dışında okulumuzca denkliği kabul edilen kurumlarda dil eğitimi alma şansınız vardır.  Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere ana dil olarak İngilizcenin konuşulduğu ülkelere gidebilir ve eğitiminizi orada tamamlayabilirsiniz. Yurtdışında aldığınız notlar ve devam takibiniz burada da geçerli sayılır. Bu konu ile ilgili olarak derslerin başlamasını izleyen zamanda duyurular ve bilgilendirme toplantıları yapılacak ve okulumuzda yurtdışı eğitiminden sorumlu öğretmenlerinizin danışmanlığının yanı sıra yurtdışı eğitim kurumundan da bir görevli öğrencilere rehberlik etmek için kurumda bulunacaktır.

AKADEMİK DESTEK MERKEZİ (REMEDIAL TEACHING CENTRE)

Bir nedenle ders kaçırdığınız durumlarda ya da bir önceki hafta öğrenmede sorun yaşadığınızı düşündüğünüz durumlarda akademik danışmanınızın yönlendirmesiyle bir önceki haftanın konularını Akademik Destek Merkezinde tekrar etme olanağı bulursunuz. Bu durumda danışmanınız ile hemen irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 

SOSYAL VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

Okulumuzda yer alan etkinliklerden en az bir ya da ikisine mutlaka katılmanız beklenir.

 1. "Debates" İngilizce münazaralar
 2.  İngilizce Konuşma Grupları
 3.  Okul Gazetesi Grubu
 4.  İngilizce Kısa Film Festivali
 5.  Drama Grubu
 6. "Quiz Shows" İngilizce Genel Kültür Yarışmaları
 7.  Kermes ve geziler de düzenlenmektedir.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Öğrenci belgesi, raporların teslimi, dilekçeler vb. evrak işlerinde yönetim katında bulunan Öğrenci İşleri bölümüne başvurabilirsiniz.

 

HİZMET BİRİMLERİ

Okulumuzda bulunan hizmet birimlerinden her zaman yararlanabilirsiniz.
 1. Kütüphane
 2.  Bilgisayar Laboratuvarları
 3. Spor Salonu
 4.  Revir
 5.  Yemekhane
 6.  Kantinler

Öğrencilerimizin hizmetine açıktır.

 

güncelleme: 15.9.2020 14:43