GENEL BİLGİLER

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin eğitim-öğretim dili birçok bölüm ve program için İngilizcedir. Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere muafiyet/ seviye belirleme sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda, ön lisans/lisans programlarındaki dersleri anlamaya yetecek İngilizce dil düzeyinin altında olan öğrenciler, dil becerileri yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce Hazırlık Programı'na devam ederler. İstanbul Aydın Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Programı fakültelerindeki ilk dönemlerine başlamadan önce her yıl 2050 civarında öğrenciye İngilizce eğitimi verir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hazırlık Programı, öğrencilerine ilerideki akademik çalışmalarını devam ettirecek yeterlilikte İngilizce dil becerisi seviyesine getirmekte yol gösteren, iyi eğitimli, deneyimli ve öğrencileriyle yakından ilgilenen eğitimci kadrosu aracılığıyla modern eğitim yöntemlerini kullanarak sunar. Programın ana hedefi öğrencilerini hem akademik hem sosyal yaşamlarında kendilerini İngilizce dilinde akıcı bir şekilde ifade edebilen bireyler olabilmeleri için gereken dil becerileriyle donatmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı'nın amacı, öğrencilerin akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri; İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

İngilizce bilmenin üniversite diploması kadar önemli olduğu günümüzde öğrencilerimiz için bir fırsat olan İngilizce Hazırlık Programımızda öğrencilerimize eğitim vermekten ve onlarla çalışmaktan her zaman büyük keyif alıyoruz.   


1.İNGİLİZCE EĞİTİM SİSTEMİ

 • İngilizce Hazırlık Programı'nda, 1 yıl süreyle hem lisans hem de önlisans hazırlık öğrencileri için başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar kur sistemi uygulanmaktadır.
 • Her biri 8 hafta olmak üzere 4 dönemden (track) oluşmaktadır.
 • Dönemlerin bitiminde track sonu değerlendirme sınavı (ELAT) uygulanır.
 • 2. ve 3. dönemler (track) arasında iki haftalık yarı yıl tatili vardır.
 • 2. dönemden (track) itibaren, Mesleki İngilizce Eğitimi (ESP) ve TOEFL-iBT sınavına hazırlık çalışmaları ağırlık kazanır. 

 

2. İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI İLE DEVAM ETMENİZ GEREKEN GRUPLAR BELİRLENİR. BU GRUPLAR;

A1 (BEGINNER)

A2 (ELEMANTARY)

B1 (PRE-INTERMEDIATE)

ÖNEMLİ NOT: Gruplar arası geçiş ve değişimler akademik yılın başında 2. veya 3. haftada
uygulanan UPGRADE sınavı ile olur.


3DERSLER VE İÇERİKLERİ

1. MAIN COURSE: İngilizce dil bilgisi, konuşma, okuma, dinleme, yazma gibi bütün dil becerilerini içerir.

2. LISTENING ve SPEAKING: İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini içerir.

3. READING: İngilizce bir metinde okuduğunu anlama, inceleme, okuduğundan bilgi edinme, okuduğu metinden çıkarımda bulunma becerilerini içerir.

4. WRITING: İngilizce dilinde kendini tanıtma, bir konuda fikir sunma, akademik kompozisyonlar oluşturma becerilerini içerir.

5. ONLINE EĞİTİM SİSTEMİ: Öğretmenlerin yönlendirmesiyle, öğrencilerin okul dışında ders kitaplarının içeriği ile paralel olarak öğrendiği konuları pekiştirmesi için alıştırmaları içerir.Ödev olarak verilen alıştırmaların notlandırılması bütünleşik not değerlendirme sistemimizde yüzdelik oranda yer alır.

6. TOEFL-iBT: Öğrencilerin yılsonu final sınavı olarak girecekleri TOEFL-iBT sınavına hazırlanmasını içerir.TOEFl-iBT sınavında olan tüm soru tipleri öğretilerek öğrencinin sınava hazır hale gelmesini sağlayacak tekniklerin öğretimini içerir.

7. ESP (MESLEKİ İNGİLİZCE): Öğrencilerin bölümlerinde görecekleri derslerin İngilizce terminolojisinin öğretilmesini içerir.


4.  LİSANS (4 YILLIK BÖLÜMLER ) BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 • İngilizce Hazırlık Programı'nda geçme notu 100 tam puan üzerinden tüm lisans ve önlisans öğrencileri için 70 (yetmiş) puandır.
 • TOEFL-iBT sınavı internet üzerinden girebileceğiniz bir sınavdır ve sınava girmek zorunludur. Girmeyenler başarısız sayılır.
 • Akademik yıl sonunda TOEFL-iBT sınavından en az 78 (yetmiş sekiz) puan alan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler ve bölümlerine geçebilirler.
 • Her bir dönemin yüzde 25'i alınır ve yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notu elde edilir.

 

DÖRT DÖNEM (TRACK ) NOT ORTALAMASI ( %70)  + TOEFL-iBT  SINAVI (%30)=  EN AZ 70 İSE =BAŞARILI

ÖRNEK NOTLANDIRMA

TRACK 1 : 70  (%25 'i  17.5 )

TRACK 2 : 75  (%25'i  18.75 )   

TRACK 3: 80    (%25'i 20 )                                 

TRACK 4 : 85   (%25'i 21.25 )

TOPLAM:  77.5  ( %70'İ 54.25 )+  TOEFL 60 ( %25'İ 18 )  =  54.25 + 18 = 72.25  / BAŞARILI

 • Her bir dönemde (track) derslere katılım, proje çalışmaları, ortak küçük ara sınavlar, portfolio çalışmalarını ve ELAT (final) sınavını içerir.


5.  ÖNLİSANS LİSANS (2 YILLIK BÖLÜMLER) BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 • İngilizce Hazırlık Programı'nda geçme notu 100 tam puan üzerinden tüm lisans ve önlisans öğrencileri için 70 (yetmiş) puandır.
 • TOEFL-iBT sınavı internet üzerinden girebileceğiniz bir sınavdır ve sınava girmek zorunludur. Girmeyenler başarısız sayılır.
 • Akademik yıl sonunda TOEFL-iBT sınavından en az 78 ( yetmiş sekiz) puan alan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler ve bölümlerine geçebilirler.
 • Her bir ara dönemin yüzde 25'i alınır ve yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notu elde edilir.

 

DÖRT  DÖNEM (TRACK )NOT ORTALAMASI ( %80)  + TOEFL-IBT  SINAVI (%20)=  EN AZ 70 İSE BAŞARILI

ÖRNEK NOTLANDIRMA

TRACK 1 : 70  ( %25 'İ  17.5 )

TRACK 2 : 75  ( %25'İ  18.75 )             

TRACK 3: 80    ( %25'İ 20 )                                 

TRACK 4 : 85   ( %25'İ 21.25 )

TOPLAM:  77.5 ( %80'İ 62)+ TOEFL 60 ( %25'İ 18 )  =  62  + 18 = 80/ BAŞARILI

 • Her bir  dönemde (track) derslere katılım, proje çalışmaları, ortak küçük ara sınavlar, portfolio çalışmalarını ve ELAT (final) sınavını içerir.


6. GEÇME – KALMA DURUMU

 • Eğer geçme notunuz 70 ve üzeri ise BAŞARILI sayılırsınız ve bölümünüze geçersiniz.
 • Eğer geçme notunuz 70 puanın altında ise YAZ OKULU'na katılmalı ya da Eylül 2023'te yapılacak olan BÜTÜNLEME SINAVI'na girmelisiniz.
 • Veya TOEFL-iBT sınavından 79 puan alırsanız bölümünüze direkt geçiş sağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Öğretim dili İngilizce olan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara/bölümlere kayıtlı öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'nda iki yarıyıl eğitim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, hazırlık programını bir kez daha iki yarıyıl tekrar ederler.

 

Başarısız olmaları halinde,  4 /12/ 2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan,Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 7. maddesinin 12. fıkrası hükümlerine göre öğrencinin tercih yapması durumunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğer bir Türkçe programa yerleştirilirler.  


7. SINAVLARA İTİRAZ

 • MADDE 23 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde sistemden doldurulacak form ile yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe öğrencinin kendisi tarafından itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. 


8. DEVAM – DEVAMSIZLIK DURUMU

 • Derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Bu durum Yaz Okulu için de geçerlidir.
 • Devamsızlık yapan öğrencilerin notları ortalamaya dahil edilmez ve başarısız kabul edilirler ve herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Hastalık ve herhangi bir önemli mazeret durumları %20'lik dilim içerisindedir.
 • HASTALIK RAPORLARI devamsızlık mazereti olarak kabul edilmemektedir.
 • Öğrenciler devam-devamsızlık durumunu KENDİLERİ takip etmekle yükümlüdürler.

9. MAZERETLER ( RAPORLAR )
...
...

10. ÖĞRENCİ DİSİPLİN ESASLARI

 • Öğrencilerin ders materyallerini derse gelirken getirmeleri , ödev ve projeleri zamanında yapmaları ve teslim etmeleri gerekir.
 • Derslere geç gelen öğrenci sınıfa alınır fakat sınıfta YOK yazılır.
 • Derste SADECE İngilizce konuşulur.
 • Su haricinde herhangi bir yiyecek ve içecekle sınıfa girilmez.
 • Derslerin işlenişini bozacak herhangi bir davranış için Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır.
 • Akademik yıl boyunca yapılan tüm sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı iptal edilir ve geçersiz sayılır, bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi yapılır.
 • Verilen ödev ve projelerin alıntı, çalıntı, internetten tümü ya da bir kısmını kopyalama olduğu, çeviri motoru kullanıldığı tespit edildiği takdirde ödev geçersiz sayılır, not olarak da karşılığı sıfır (0) olur.  

11. DANIŞMANLIK SİSTEMİ (ADVISORSHIP)

 • Her öğrencinin İngilizce Seviye Tespit sınavı sonucunda yerleştirildiği sınıfında bir danışman öğretim görevlisi vardır.
 • Her  dönem(track) değişen danışmanlar sorumlu oldukları sınıfın öğrencilerinin akademik gelişimini, devam-devamsızlık durumunu takip etmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
 • Her öğrenci akademik danışmanı ile her tür akademik konuyu paylaşabilir. Danışmanlar gerekirse öğrenci aileleri ile irtibata geçebilirler. Danışman öğretmenlerin görüşmeye uygun saatlerini ofis kapılarındaki çizelgelerden takip edebilirsiniz. 

 

12. YURTDIŞINDA İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ

 • İngilizce Hazırlık Programlarında ikinci yarıyıldan itibaren bir ya da iki  dönem (track) boyunca yurt dışında okulumuzca denkliği kabul edilen kurumlarda dil eğitimi alma şansınız vardır.
 • Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere ana dil olarak İngilizcenin konuşulduğu ülkelere gidebilir ve eğitiminizi orada tamamlayabilirsiniz. Yurtdışında aldığınız notlar ve devam takibiniz burada da geçerli sayılır.
 • Bu konu ile ilgili olarak derslerin başlamasını izleyen zamanda duyurular ve bilgilendirme toplantıları yapılacak ve okulumuzda yurtdışı eğitiminden sorumlu öğretmenlerinizin danışmanlığının yanı sıra yurtdışı eğitim kurumundan da bir görevli öğrencilere rehberlik etmek için kurumda bulunacaktır. 

 • 13. SOSYAL VE AKADEMİK ETKİNLİKLER
 • Okulumuzda yer alan etkinliklerden en az bir ya da ikisine mutlaka katılmanız beklenir. 
 • "Debates" İngilizce münazaralar
 • İngilizce Konuşma Grupları
 • Okul Gazetesi Grubu
 • İngilizce Kısa Film Festivali
 • Drama Klubü
 • "Quiz Shows" İngilizce Genel Kültür Yarışmaları
 • Kermes ve Geziler

14. ÖĞRENCİ İŞLERİ

 • Öğrenci belgesi, raporların teslimi, dilekçeler vb. evrak işlerinde yönetim katında bulunan Öğrenci İşleri bölümüne başvurabilirsiniz.

15HİZMET BİRİMLERİ

 • Okulumuzda bulunan hizmet birimlerinden her zaman yararlanabilirsiniz.
 • Kütüphane
 • Bilgisayar Laboratuvarları
 • Spor Salonu       
 • Revir           
 • Yemekhane   
 • Kantinler  

güncelleme: 17.4.2023 12:45