Misyon; İstanbul Aydın Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile yönetimsel işlevleri için gereken bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini, üniversite birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara; kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği, kullanıcı memnuniyetini de göz önünde tutarak sunmak;

Üniversitenin bilişim, politika ve stratejilerinin yapılandırılmasında etkin roller üstlenmek, bilişim alanındaki konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak, ulusal/uluslararası projeler, kurumsal işbirlikleri ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.


Vizyon; Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, üniversitemiz mensuplarına bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda sunulabilmesi ve gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için gereken bilişim alt ve üst yapılarını oluşturmak, ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen", uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir bilgi işlem birimi olmaktır.