Kuruluş

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi projelerinden birisi olan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) 10 Şubat 2013 Pazar Günü Resmi Gazete ilanı ile açılmıştır.

Kış okulları ve Yaz okulları şeklinde 'Eğitim-Öğretim yürüten Merkez; 5-12 yaş grubundaki öğrencilerle çalışmaktadır. Öğrencilerin yanı sıra Aile Eğitimleri, Öğretmen Eğitimleri ve Kurumsal Eğitimlerini de sürdüren Merkez'de özellikle öğrencilerin okullarda almadıkları farklı dersler, farklı konular veya farklı kişilerle tanıştırılması ve öğrencilerin Dünya'larının genişletilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliği'ne üye olan Merkez (EUCU.NET) Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin ''Çocuk Üniversitesi Vizyon ve Misyonunu'' benimsemiş olmakla birlikte; Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin yurt dışı tüm kongre ve faaliyetlerine aktif katılım göstermektedir. Ücretli ve ücretsiz eğitimlerle ülkemizin tüm gruplarını ve tüm çocuklarını kucaklamayı ilke edinmiş olan merkez; ücretsiz olarak devlet ve özel okullara kampüs içinde veya da okullarda atölye programları sunmaktadır.  

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kuruma kayıt edilebilmesi için, ailelerin çocuklarının ''Üstün Zihin Düzeyinde olduğunu gösteren Genel Yetenek Testi'' sonucunu kuruma iletmeleri gerekmektedir.  Öğrencinin üstün zekâlı ve yetenekliler eğitimi programına kabul edilebilmesi için yaşıtlarının %95'inin üzerinde olması; en üst %5'lik düzeyde performans sergilemesi esas alınmaktadır. Genel Yetenek Testlerinin özel bir kurumda veya bir devlet kurumunda yapılmış olması yeterlidir. Normal zihin düzeyindeki öğrencilerimizin ise http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/cocuk/Pages/kayit-formu.aspx adresindeki kayıt formunu doldurmaları ve kurumla temasa geçmeleri gerekmektedir.           

Merkezde, eğitim programlarına ''Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Becerileri'' entegre edilerek; programlar Eğitim Fakültesi desteğiyle hazırlanır. Derse giren Öğretim Üyelerinin öncelikle Üniversite Öğretim üyelerinden olması gözetilmekle birlikte; Üniversitede olmayan alanlar veya bölümler için dışarıdan Öğretmen veya Öğretim Üyesi desteğine gidilmektedir.          

Zenginleştirme eğitimi öğrencileri farklı ilgi alanları ve konularla tanıştırmanın yanında, onların eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini de desteklemektedir. Farklılıklar ve konuların üst düzey düşünme süreçlerinin harekete geçirilerek sunulması, öğrencileri hem bu alanlara ilişkin hem de günlük yaşama ilişkin daha farklı ve üst düzey düşünmeye sevk etmektedir. 

Çocuk Üniversitemizde uygulanan eğitim programı yurt dışında ve Amerika'da uygulanan çok farklı uygulamalar ve modellerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmış bir programdır. Dört basamaklı bir şekilde ilerleyen programda ilk basamağı öğrencilerimizin dönemde beş farklı atölyeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır. Bu genel bir zenginleştirme eğitimini içeren kısımdır. İkinci basamakta ise öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaçları belirginleşmekte ve ihtiyaçlarına yönelik yönlendirme yapılmaktadır. Bu iletişim, çalışma becerileri-sorumluluğu gibi daha psikolojik ve teknik bir yönlendirmeyi içermektedir. Üçüncü basamakta öğrencilerin atölyelerdeki ilgisi ve başarısı doğrultusunda ilgi ve yetenek alanları belirlenmektedir. Dördüncü basamakta devam etmek isteyen öğrencilere ilgi ve yetenek alanları kapsamında derinlemesine programlar sunulmaktadır.

güncelleme: 15.1.2019 14:58