Eğitici Eğitimi

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI EĞİTİMİ

Akıl ve zekâ oyunları, çocuklarda ve yetişkinlerde strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişim sağlar, aynı zamanda; bireylerde ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlar. Eğitimlerimizde kutu ve kalem oyunları tanıtımı ve uygulamaları yapılacak, bunun yanında çevrim içi zekâ geliştiren yazılımlar da ele alınacaktır. Kurumumuzdan alınan eğitim sertifikası seçmeli zekâ oyunları dersleri için kullanılabilmektedir.

Eğitim Başlıkları

Zekâ Oyunları ve Önemi

Kutu Oyunları Tanıtımı ve Uygulaması

Kalem Oyunları Tanıtımı ve Uygulaması

Online Yazılımların Tanıtımı ve Uygulanması

ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • Üstün zekâlılar eğitimcinin eğitimi programımızın amacı, üstün zekâlı çocuklarla çalışan veya çalışmak isteyen öğretmenlerin bu çocukların farklı özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, onların duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına cevap vermeleri konusunda desteklemektir. Program, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013-2017 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı doğrultusunda belirlenen hedefler (Hedef 2.1.1. ve 2.1.4) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  Üstün zekâlılar eğitimcinin eğitimi programımıza ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde her branştan öğretmenlerimiz katılabileceklerdir. Eğitimlerimiz üç genel başlıktan(Tanıma ve Tanılama, Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme) oluşmakta olup ders planı örnekleri üzerinden ve uygulama ağırlıklı yürütülecektir.

  Konu Başlıkları

  Üstün Zekâlıların Özellikleri

  Tanılanmaları ve Eğitimde Farklılaştırma

  Eleştirel Düşünme,

  Eleştirel Düşünme Bileşenleri

  Eleştirel Düşünmenin Müfredata Entegresi

  Yaratıcı Düşünme ve Boyutları

  Yaratıcı Düşünmenin Müfredata Entegresi                          

                           

STEM EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

 • STEM eğitimimiz, öğretmen ve öğretmen adaylarına STEM programını tanıtmak, öğretmenlerin ders içinde kullandıkları etkinlikleri STEM çalışmaları haline dönüştürebilmeleri konusunda destek vermek amacıyla verilmektedir. Programımız farklı disiplinlerden uzmanlık alanlarına sahip bir ekip tarafından yürütülmekte, uygulamalı olarak yürütülecek program üç genel başlıktan (STEM, Yaratıcılık, STEM Uygulamaları) oluşmakta ve 24 saat sürmektedir.

  Konu Başlıkları

  Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme

  STEM Tanımı, Önemi ve Gerekliliği

  Köprü Yapımı

  Vinç Yapımı

  Hidrolik Sistem Uygulamaları

  Müzik Aletleri Yapımı

  Bot Dizaynı

güncelleme: 8.11.2021 13:48