Eğitici Eğitimi

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI EĞİTİMİ

Akıl ve zeka oyunları, çocuklarda ve yetişkinlerde strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişim sağlar, aynı zamanda; bireylerde ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlar. Eğitimlerimizde kutu ve kalem oyunları tanıtımı ve uygulamaları yapılacak, bunun yanında online zeka geliştiren yazılımlar da ele alınacaktır. Kurumumuzdan alınan eğitim sertifikası seçmeli zeka oyunları dersleri için kullanılabilmektedir.

Eğitim Başlıkları

 • Zekâ Oyunları ve Önemi
 • Kutu Oyunları Tanıtımı ve Uygulaması
 • Kalem Oyunları Tanıtımı ve Uygulaması
 • Online Yazılımların Tanıtımı ve Uygulanması

 

ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

Üstün zekâlılar eğitimcinin eğitimi programımızın amacı, üstün zekâlı çocuklarla çalışan veya çalışmak isteyen öğretmenlerin bu çocukların farklı özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, onların duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına cevap vermeleri konusunda desteklemektir. Program, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013-2017 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı doğrultusunda belirlenen hedefler (Hedef 2.1.1. ve 2.1.4) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Üstün zekâlılar eğitimcinin eğitimi programımıza ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde her branştan öğretmenlerimiz katılabileceklerdir. Eğitimlerimiz üç genel başlıktan(Tanıma ve Tanılama, Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme) oluşmakta olup ders planı örnekleri üzerinden ve uygulama ağırlıklı yürütülecektir.

Konu Başlıkları

Üstün Zekâlıların Özellikleri

Tanılanmaları ve Eğitimde Farklılaştırma

Eleştirel Düşünme,

Eleştirel Düşünme Bileşenleri

Eleştirel Düşünmenin Müfredata Entegresi

Yaratıcı Düşünme ve Boyutları

 • Yaratıcı Düşünmenin Müfredata Entegresi

                           

STEM EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

STEM eğitimimiz, öğretmen ve öğretmen adaylarına STEM programını tanıtmak, öğretmenlerin ders içinde kullandıkları etkinlikleri STEM çalışmaları haline dönüştürebilmeleri konusunda destek vermek amacıyla verilmektedir. Programımız farklı disiplinlerden uzmanlık alanlarına sahip bir ekip tarafından yürütülmekte, uygulamalı olarak yürütülecek program üç genel başlıktan (STEM, Yaratıcılık, STEM Uygulamaları) oluşmakta ve 24 saat sürmektedir.

Konu Başlıkları

 • Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme
 • STEM Tanımı, Önemi ve Gerekliliği
 • Köprü Yapımı
 • Vinç Yapımı
 • Hidrolik Sistem Uygulamaları
 • Müzik Aletleri Yapımı
 • Bot Dizaynı

güncelleme: 15.1.2019 15:36