Projeler

RESEARCHERS' NIGHT (AVRUPA BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ)


Tüm Avrupa'da her yıl Eylül ayının son Cuma günü "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü" olarak kutlanmaktadır. Yaklaşık 33 ülkede ve 250 şehirde tüm gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle toplumun her kesiminden insanlar bir araya gelerek bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlikler, gösteriler ile neşeli bir gün geçirmektedir.  Bilimsel deneylerden konserlere, sergilerden gösterilere, açık oturumlardan oyunlara kadar çok çeşitli aktivitelerle her yaşa hitap eden bu özel günde amaç topluma bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü yaratabilmektir.

2014-2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, Florya yerleşkesinde, 26 Eylül 2014 tarihinde sabah 11.00'de başlayarak, çeşitli deneysel atölyeler, simülatörler, farklı workshoplar, sergiler, konuşmacılar ve eğlencelerle birlikte akşam 02:00 saatine kadar devam etmiştir.

Gelecekte yeni buluşlar ve keşiflerin yapılabilmesi için genç nesillerin bilime olan ilgisini arttırmaya yönelik olarak yapılacak olan "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, İstanbul 2014"etkinliğine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile çoğunluğu çocuklar ve gençlerden oluşan yaklaşık 10.000 kişinin katılımının sağlanmıştır.

Bu etkinlikte Çocuk Üniversitemiz organizsyonel ve eğitimsel anlamda yer almakta; Bilimsel ve Mucitlerin Hayatlarına İlişkin Film Gösterimi, Elektrik-Elektronik atölyesi,Robotik Atölyesi Astronomi gözlemleri ve internet tabanlı astronomi çalışmaları, Moleküler Biyoloji Deneyleri, Akıl Oyunları, Eğlenceli Fen Deneyleri ile projeye destek vermiştir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
 ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ –LİVERPOOL ÜNİVERSİTESİ ''WHAT WE RECOMMEND'' PROJESİ


2015 yılı Mayıs ayı boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde   12-15 yaş grubu öğrencileri ile ''What we Recommend'' (''Biz ne öneriyoruz'') atölyeleri düzenlenmiştir. Bu atölyeler Liverpool Üniversitesi tarafından yürütülen SIS Catalyst projesinin bir faaliyeti olarak gerçekleştirilmiştir.  Bu atölyelerde öncelikle, çocuklarla hayatta bilginin ne işe yaradığı tartışılmış, bireylerin eğitimleri üzerinde hangi etmenlerin olumlu, hangilerinin olumsuz etkisinin olduğu, bireylerin öğrenmelerinin önündeki engellerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Bu konu üzerinde düşündürülen çocuklarla; ikinci aşamada insanların eğitim almaları önündeki engellerin nasıl aşılacağı konusunda tartışmalar yürütülmüştür.  Bu tartışmaların sonunda öğrencilerden eğitim alan ve yükseköğretime giden insan sayısını arttırmak için neler yapılabileceğine ilişkin önerileri alınmıştır.  Alınan öneriler videoya kaydedilerek; youtube aracılığıyla paylaşılmıştır.

SIS catalyst toplumda bilim aktivitelerinin çocuklar için uygulanabilir, kolay ulaşılabilir ve yaygın olmasını amaçlayan, bunu yapmak için de politik süreçlerin ülkeler arası mobilizasyonunu amaçlayan bir oluşumdur. Oluşumun hedef kitlesini liseye kadar olan kısım oluşturmakla birlikte, oluşum sosyal açıdan tüm çocukların topluma entegresi ve yükseköğretime özendirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.

SIS Catalyst üç tema üzerinden ilerlemektedir:
Çocukları dinlemek
Çocukların önemli role sahip politika yapılcılarla olan diyaloglarının önemini fark etmek
Bu diyalogları destekleyerek, çocukların sesinin medya ve politika yapıcılara ulaştırılmasını sağlamak.

DEZAVANTAJLI ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI PROJESİ


İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede iki kez dezavantajlı konumda olan sosyo-ekonomik düzeyi düşük aynı zamanda özel yetenekli olduğu tanılanmış çocuklarımıza yönelik bir proje desteği almıştır. Buna göre Eğitim Fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi özel yetenekli çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak ve onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde farklı derslerde, düşünme becerilerinin entegre edildiği müfredat modelini oluşturmuştur.

Proje Esenler, Bayrampaşa,Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde 2, 3, 4 ve 5. Sınıf düzeyinde 3000 çocuğun taranmasını ve  300 özel yetenekli olarak tesbit edilen öğrencinin zenginleştirme eğitimini almasını amaçlamaktadır. 8 Hafta boyunca Düşünme Becerileri, Eğlenceli Fen, Astronomi, İngilizce, Grafik – Web Tasarımı ve Müzik derslerinden olusan zenginleştirme eğitimine tabi tutulacak olan öğrenciler aynı zamanda ''Yetenek Buluşmalarıyla'' Girişimcilik, Liderlik, Kişisel gelişim alanlarında uzman bireylerle de söyleşilerde bulunacaklardır. Bunun yanında projeye seçilen öğrencilerin öğretmenlerinin ve ailelerin eğitimi de projenin diğer ayaklarını oluşturmaktadır

Aileler ise özel yetenekli çocukların özellikleri, ebeveyn tutumları, özel yetenekli çocuklarda disiplin ve sınırlar, etkili iletişim, mükemmeliyetçilik ve asenkrenizasyon konularında eğitime tabi tutulacaklardır.  Ülkemizde şu ana kadar özel yetenekli çocuklara ilişkin çalışmalara baktığımızda bu çalışmalar genellikle ''yatay zenginleştirme'' müfredata farklı konuların veya okul programına farklı derslerin eklenmesi şeklinde ilerlemektedir. Oysaki özel yetenekli çocukların düşünme kapasitelerini arttıracak, zihinsel işlemler yapmasını sağlayacak, yaratıcılıklarını destekleyecek müfredat bazında, düşünme becerilerinin entegrasyonu ile yapılacak olan bir ''dikey zenginleştirmeye ''ihtiyaçları vardır. Bu projeyle farklı derslerde dikey zenginleştirmenin nasıl yapıldığına ilişkin kamuoyuna fikir verilmiş olacak ve örnek sunulacaktır.


IMPROVING E-LEARNING TRAINING COMPETENCIES OF  ADULT EDUCATION TEACHERS (YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ)


 "Improving E-Learning Training Competencies Of  Adult Education Teachers'' projesi Erasmus-K1 kapsamında yürütülmekte olan bir proje olup; 20 yetişkinin uzaktan eğitim konusundaki becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Proje İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Global Eğitim, Kültür ve İletişim Derneği ve Yunanistanda'ki eğitimin verilmesinden sorumlu olan AKETH'dir. Çocuk Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi adına projeyi yürüten araştırmacılar arasında yer almıştır.  Bu kapsamda 20 yetişkin proje öncesi kendi ülkelerinde ''Uzaktan Eğitim'' ile ilgili altı çalıştay yürütmüş; sonrasında çalıştaylarda sunulan tüm sunumlar www. uzyep.org sitesinde yayınlanmıştır. Çalıştaylar sonunda yetişkinler 5-13 Kasım 2016 tarihleri arasında Yunanistan Trikala şehrinde bir yetişkin eğitim merkezi olan ''AKETH'' tarafından ''uzaktan eğitim'' konusunda bir eğitime tabi tutularak, sertifikalandırılmışlardır.  Eğitim sonunda katılımcılar bir LMS olan ''Moodle'' uygulamasını öğrenmiş olup; konuyla ilgili çevrelerindeki öğretmen ve öğrencilere yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında ''Moodle'' sistemini tanıtmış ve öğretmişlerdir.


OKULUM BENİ ANLIYOR YETENEĞİMİ DESTEK EĞİTİM ODASIYLA DESTEKLİYOR


İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen  proje, İstanbul Aydın Üniversitesi, Küçükçekmece, Güngören, Esenler, Bayrampaşa ve Kadıköy ilçelerinde olmak üzere Özel Yetenekli Çocuklara yönelik toplam 12 Destek Eğitim Odasının açılmasını, donatılmasını, öğretmen ve aile eğitimlerinin verilmesini kapsamaktadır. Buna göre proje faaliyetleri kapsamında 12 destek eğitim odasının hazırlanması, okullardaki normal zihin düzeyindeki 3000 öğrencinin ve normal zihin düzeyindeki 3000 öğrenci velisinin ''Farklılıklarımız, Zenginliklerimizdir'' konulu seminere tabi tutulması, her okuldan 20 toplamda 200 özel yetenekli öğrencinin  60 saatlik destek eğitim odası eğitimlerine ve ailelerinin ise 24 saatlik eğitimini kapsamaktadır. Proje beşinci ayı içerisinde olup; çalışmaları hala devam etmektedir.


TÜBİTAK 4004 "DOĞADA BİLİM YAPIYORUM" PROJESİ


TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile DAP Bölgesinde bulunan sevgi evlerinden alınan ortaokul öğrencilerine yönelik bir proje gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen “Doğada Bilim Yapıyorum!” başlıklı bu proje 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında, DAP bölgesinde bulunan Bitlis ve Muş illerinde yer alan sevgi evlerinden alınan 6. Ve 7. sınıf 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Beş gün boyunca Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde gerçekleştirilen projede katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmıştır.

6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kolayca akılda tutabilmelerine imkân veren inceleme, kayıt altına alma, interaktif oyunlar ve sorgulama becerilerini geliştirecek bilimsel çalışmalar eşliğinde yapılan argüman odaklı anlatımlar ile doğayı bilimsel bir gözle gözlemlemek, bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini arttırmak, bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı tutumlarını geliştirmek, eğitim hayatlarında araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, yaratıcı, özgüvenli birey olmaları sağlamak hedeflenmiştir.

Bu projede Çocuk Üniversitemiz organizsyonel ve eğitimsel anlamda yer almış ve içerik geliştirme konusunda destek vermiştir.

TÜBİTAK 4007 "HAYDİ BİLİMLE AYDINLANALIM" PROJESİ


TÜBİTAK 4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında, İstanbul’da bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma etkileşimli etkinliklerle aktararak bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla planlanan “Haydi Bilimle Aydınlanalım” projesinin 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesindeki açık ve kapalı alanlarda kurulan fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili 79 atölye çalışması ve etkileşimli uygulama, farklı alanlardaki 5 bilim insanının konuşması ve sahne şovları yapılmıştır.

Bu etkinlikte Çocuk Üniversitemiz organizsyonel ve eğitimsel anlamda yer almakta; Bilimsel ve Mucitlerin Hayatlarına İlişkin Film Gösterimi, Elektrik-Elektronik atölyesi,Robotik Atölyesi Astronomi gözlemleri ve internet tabanlı astronomi çalışmaları, Moleküler Biyoloji Deneyleri, Akıl Oyunları, Eğlenceli Fen Deneyleri ile projeye destek vermiştir.

TÜBİTAK 4007 "DÜNYA STEM FESTİVALİ" PROJESİ


Projenin öncelikli amacı, çocukların STEM’e olan ilgilerini arttırmak ve bu alanda meslek seçmelerine katkıda bulunmak, bilimi ve bilim insanını sevdirmek, toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak ve bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak olarak belirlenmiştir. STEM eğitimi özellikle öğrenci ve öğretmenlere olmak üzere toplumun diğer kesimlerine benimsetmek ve sevdirmek amacıyla yapılmıştır.

Proje halka açık bir festival olarak 2018 Eylül ayının son haftası İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Hedef kitle olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin aileleri seçilmiştir.

Projede fen, teknoloji, mühendislik, matematik, robotik, kodlama, programlama, maker, eğlenceli bilim gibi alanlarda faaliyetler yürütülmüştür. Yapılan atölyelerde en başta bütünleşik STEM eğitimi üzerinde durulmuş, daha sonra gökyüzü gözlemleri yapılmış, robotik araçlarla programlama, öğrencilere kod yazma çalışmaları yapılmış, kendin yap (maker) ve mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmiş, bilimi sevdirmek amaçlı eğlenceli bilim şovları düzenlenmiş, eğitim teknolojilerinin en güncel aktiviteleri katılımcılarla paylaşılmış ve son bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında söyleşiler gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinlikte Çocuk Üniversitemiz organizsyonel ve eğitimsel anlamda yer almakta; Bilimsel ve Mucitlerin Hayatlarına İlişkin Film Gösterimi, Elektrik-Elektronik atölyesi,Robotik Atölyesi Astronomi gözlemleri ve internet tabanlı astronomi çalışmaları, Moleküler Biyoloji Deneyleri, Akıl Oyunları, Eğlenceli Fen Deneyleri ile projeye destek vermiştir.

TÜBİTAK 4005 "ARGÜMAN ODAKLI SANAL LABORATUVAR UYGULAMALARI" PROJESİ


Bu projede Fen ve Teknoloji öğretmenlerine bu alanda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, eğitim sonrasında öğretmenlerin argüman odaklı deneysel çalışmaları geliştirmelerini ve bu çalışmaları okullarındaki öğrencileri ile birlikte sanal laboratuvar ortamlarında uygulamalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hem Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin öğretme pratiklerini geliştirebilecekleri yeni ortamları tanımalarına olanak sağlanacak; hem de öğrencilerin zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme ortamları ile fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerine imkân sağlanmıştır.

Fen eğitiminde oldukça olumlu sonuçlar veren bilgisayar simülasyonları ile oluşturulmuş sanal laboratuvar etkinlikleri kullanılarak zaman ve materyal sıkıntısının ortadan kaldırılması ve öğretmenlerin gerekli eğitimleri alması sonrasında öğrencilere kendi hızında bilimsel sorgulama yaparak ilerleme fırsatının verilmesi de amaçlar arasındadır.

Proje kapsamında Çocuk Üniversitesi eğitmen ve mentörlerine pilot olarak projenin ikinci uygulaması yapılmıştır.


İSTKA "HAYDİ HAYATI KUCAKLA"  PROJESİ


Projede, çocuklar ile gençlerde yaşam becerileri yetkinliğinin gelişimini sağlayacak eğitimin nasıl verileceği öğretilmiştir.

Proje kapsamında çocuklar ile gençlerde yaşam becerileri yetkinliğinin sadece bilgi düzeyinde değil, beceri ve yeterlilik düzeyinde davranış değişikliğine yol açabilecek şekilde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.


İstanbul Valiliği’nin koordine ettiği ve 22 ilçede gerçekleştirilen İstanbul Kalkınma Ajansı destekli eğitmenlerin eğitimi projesinin akademik desteği İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından sağlanmıştır.

İstanbul’da çocuklar ile gençlerin otonom bireyler olarak gelişmelerini sağlayarak koruyucu bir çevre oluşturmalarını hedefleyen “Haydi Hayatı Kucakla, Yaşam Becerileri Eğitimi” adlı projede, Çocuk Üniversitesi eğiticilerinin eğitimi tamamlanmıştır. Eğitmenlerimiz proje kapsamında almış oldukları eğitimler doğrultusunda Çocuk Üniversitesine devam eden öğrencilerimize uygulamalar yapmaktadır.


UNESCO "Kızlar İçin STEM Okulu" Projesi


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen
kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedefleyen "Kızlar İçin STEM Okulu Projesi" kapsamında şu ana kadar Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kocaeli illerinde içlerinde Suriyelilerin de yer aldığı yaklaşık 700 öğrenciye sertifika verilmiştir.


İSTKA “MAHALLE AKADEMİ” PROJESİ

 

Mahalle Akademi projesi kapsamında,  geleceğin yetişkinlerine, hızla değişen dünyanın taleplerine ve ihtiyaçlarına karşılık gelen yaratıcı düşünme ve adaptasyon becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Mahalle Akademi, öğrencilerin keşfederek, birlikte öğrenmelerine ortam hazırlayan bir interaktif eğitim merkezidir.TC İstanbul Valiliği, Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen bu projede, projenin akademik koordinatörlüğü tarafımızca yürütüldü.  Proje kapsamında organize edeceğimiz “Mahalle Akademi Maker Faire” ne yazık ki pandemi nedeni ile iptal edilmiş bunun yerine proje dijital sergisi açılmıştır.


İSTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı “ÖGRENME GÜÇLÜGÜ GÖRÜLEN ÇOCUKLARIN VE AILELERININ MOODLE SISTEMI ILE PSIKOLOJIK, BILISSEL VE SOSYAL OLARAK DESTEKLENMESI” Projesi

 

COVİD-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında yazılan projemiz Bu, öğrenme güçlüğü görülen çocukların ailelerinin rehberlik durumlarının ortaya çıkarılmasını, moodle ile aile ve çocukların psikolojik, bilissel ve sosyal olarak güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Fakat bu proje ile başvuru yapılmasına rağmen, değerlendirme aşamasında kabul almadığımız için uygulama şansı yakalayamamış bulunmaktayız.


TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - 2019


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde , Eylül ayında Atatürk Havaalanında gerçekleşen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali;TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'da, “çevre”, “ulaşım” ve “afet yönetimi” başlıklarında dizayn ettiğimiz, İAÜ Çocuk Üniversitesi proje sınıfına devam eden 10 öğrenci ve danışmanları Aydın Özmen  tarafından gerçekleştirilen üç projemiz tüm elemeleri geçmiş, sergilenmeye ve yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır.


TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - 2020


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde , Eylül ayında Atatürk Havaalanında gerçekleşen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali;TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'da, “Sağlık ve ilk Yardım” başlığında dizayn ettiğimiz, İAÜ Çocuk Üniversitesi proje sınıfına devam eden 6 öğrenci ve danışmanları Öğr. Gör. Pınar Karadayı Ataş  tarafından gerçekleştirilen bir projemiz ön elemeyi geçmiş, proje detay raporu sonucunu beklemekteyiz.


güncelleme: 23.6.2020 17:25