Çözüm Ortaklarımız

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 05.08.2008 tarih 2008/14011 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluşunu tamamlamış, seçkin akademik kadrosu ve çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek derslik ve ders programları ile 2008-2009 eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır. Fakülte bünyesinde ,Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,Yabancı Diller Bölümü  İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümünün Sınıf Öğretmenliği,Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı,Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Arapça Öğretmenliği Anabilimdalı ve Zihin Engelliler Anabilim Dalı bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi, iletişim ve teknoloji çağında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi, sistemi işleten öğretmenlerin niteliğidir. Bu bağlamda, öğretmen yetiştiren kurumların çağın gereklerine uygun, nitelikli öğretmen yetiştirmelerinde
Eğitim Fakültelerine büyük görev düşmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim fakültesinin temel amacı, öğrencileri farklı düşünebilen, bireysel tercihlerinde özgür, kendine güvenen, insani değerlere saygılı, hoşgörülü ve özverili, cumhuriyet ideallerini paylaşan, her türlü teknik ve teknolojik bilgilerle donanmış, gelecek nesillerin emanet edilebileceği öğretmenler olarak yetiştirmektir. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tüm akademik ve yönetici kadrosuyla, Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş, aydın, donanımlı, mesleki formasyonu tam öğretmenler yetiştirmek için büyük çaba sarf etmektedir. Fakülte, öğretmen yetiştirme programlarının, üç temel boyutu olan "Öğretmenlik Meslek Bilgisi", "Alan Bilgisi" ve "Genel Kültür" alanları ile okullarda uygulama çalışmalarını birleştirerek tam donanımlı öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN

BİL HOLDİNG
1994 yılında; toplumsal sorumluluklarının bilincinde, çağın değişen dinamiklerine hızla uyum gösteren, Türkiye'nin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan akademisyen ve işadamlarının bir araya gelmesi ile kurulan BiL Kültür Eğitim A.Ş., BiL Holding'in ilk yapı taşlarındandır. "Toplam Kalite" politikasını özümsemiş hizmetleri ile kısa sürede birçok başarıya imza atan BiL Kültür Eğitim A.Ş., kendi kendine yetebilme ve "eğitimden kazandığını yine eğitime yatır" ilkeleri ile yürüdüğü yolda faaliyet alanını, bünyesine yeni şubeler katarak geliştirmiş ve yatırımlarını gereksinimleri doğrultusunda sürdürmüştür.
Güçlü, dinamik, yenilikçi ve üretken yönetimi ile bilginin egemenliğine inanan BİL Kültür Eğitim A.Ş.'nin lokomotifliğinde başlayan yatırımlar zincirine zaman içerisinde yeni halkalar eklenmiştir. BİL Holding kervanına sırasıyla BİL-Form Matbaacılık, BİL Derajans Reklamcılık, Ek-BİL Matbaacılık, BİL Yayıncılık, BİL Bilişim, BİL Lojistik, BİL Aydın Yayıncılık ve BİL Data kuruluşları'da katılmıştır. Bilimsel ve teknik alanlardaki tüm gelişmeleri toplam kalite anlayışı ile hizmet ve ürünlerine yansıtan BiL Holding, 20 yıllık mazisini birçok şirket ve yüzü aşkın eğitim kurumu ile renklendirmiştir, BiL Holding'in maddi ve manevi destekleri ile kurulan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, bünyesindeki öncü ve örnek bir meslek yüksekokulu ve çağdaş. üniversitesi ile ülkemizin eğitiminde ilklere imza atmaktadır.
Her geçen gün başarı grafiğini daha yukarılara taşıyan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen BİL Holding, demokrasiye inanan felsefesi ile çağdaş ve yenilikçi projelerini ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmaya devam etmekte ve Üretken, araştırmacı, ne olduğunu ve ne olmak istediğini bilen, değişen teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getirmiş, bilgi çağını kendine hedef edinmiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, kendisiyle barışık, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.​

güncelleme: 25.6.2020 15:33