Faaliyet Alanları

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

  1. Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı dillerde yayımlayarak ulusal ve uluslar arası kamuoyunun bilgisine sunmak,
  2. Ulusal ve uluslar arası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,
  3. Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,
  4. Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak,
  5. Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,
  6. İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
  7. Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  8. Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

güncelleme: 15.1.2019 15:28