VR Lab

vrlab 2.jpg

Son yıllarda iletişim alanında teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte “yeni medya”ya bağlı teknolojiler dünyada önemli bir endüstri koluna dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni medya bağlamında akademik yaklaşım, kuram ve uygulama alanlarının geliştirilmesi gereksinimi doğmuştur. “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi”yle bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Merkez’de; alanla ilgili bireyin yaşadığı sorunsallara çözüm üretebilecek, etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığı ve dinamiklerinin (sosyal medya- sosyal ağlar – dijital mecralar) bilimsel olarak incelenmesi ve yapılan araştırma-inceleme sonucunda çıktıların bilimsel nitelikli rapor ve makalelerle kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Merkez’de alanla ilgili bilimsel nitelikli kuramsal bilgilerin yanı sıra sosyal medya alanında özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve türevlerinin planlanması, hazırlanması, eğitimlerin verilmesi, pazarlanması süreçlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi konusunda uygulama ve araştırmalar yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda; Merkez’in özellikle “yeni medya” alanında bu bölümlerde uygulanan eğitim öğretim programlarına ve bilimsel araştırmalarına yönelik akademik destek sağlaması planlanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi; eğitim, sektör ve akademik olarak üç yapıdan oluşmaktadır.

 

Eğitim yapısında; üniversite bünyesindeki bölüm ve merkezlere eğitim bağlamında katkı ve destek vermesi planlanmaktadır. Özellikle de yeni açılan “Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı”yla, “Yeni Medya Yüksek Lisans Programları”nın akademik eğitimlerinde uygulamalı ve akademik çalışmaları desteklemesi amaçlanmaktadır. Öğrenci projelerini destekleyecek nitelikte uygulamalı seminer ve çalıştaylar düzenlenecektir. Öğrenci dışı kaynak bağlamında ise İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile dijital medya alanlarıyla ilgili hazırlanacak eğitimlerle destek verilmesi planlanmaktadır.

 

Sektör yapısı ise yeni medya alanında söz sahibi olan firmalarla işbirliği içinde projeler geliştirme ve bunları öğrenci dışı kaynağa çevirebilmek için Kalkınma Ajanslarından kaynak sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca sektör, STK ve kamu kurumlarıyla oluşturulacak projelerle sosyal sorumluluk çalışmaları ve bunun uzantısı olarak da seminer ve konferanslar düzenlenmesi planlanmaktadır. Sektör ilişkilerinin Üniversitemize dış paydaş olarak sağlanması sektörün ihtiyacı olan işgücü istihdamına da kaynak sağlayacaktır.

 

Son olarak akademik yapı ise; verilen eğitimler, üretilen projeler, dijital tasarımlar, uygulamalı deneyimler ve bunların çıktılarının tartışılacağı nitel ve nicel araştırmalarla akademik çalışmalara dönüştürülmesiyle hem güncel sorunlara çözümler ve değerlendirmeler yapılabilecek, hem de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hakemli Yeni Medya Elektronik Dergisinde yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca akademik anlamda lisans bitirme projeleri ve yüksek lisans tezlerinin de merkezde yapılacak uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Merkez’de kurulan VRlab (Virtual Reality Laboratuvarı) ile birlikte dijital ortamlarda bireyin yaşadığı sorunsallara çözüm üretebilecek, yeniliklerin yayılması bağlamında etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığı ve dinamiklerinin (sosyal medya- sosyal ağlar – dijital mecralar) bilimsel olarak incelenmesi ve yapılan araştırma-inceleme sonucunda çıktıların bilimsel nitelikli rapor ve makalelerle kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; uygulamalı çalışmalar üretilecek, üretilen bu dijital veriler ışığında analizler yapılması ve üretilen çalışmaların da çıktılarının alınması planlanmaktadır. Sonuç olarak; günümüz iletişim ortamında öne çıkan bir alan olan yeni medya gerektiği gibi ve doğru biçimde kullanılamamaktadır. Markalar, ajanslar sosyal medyayı etkili ve etkin biçimde kullanabilen ve üretim yapabilecek yaratıcı ve bilgili bireyleri istihdam etme konusunda rekabet halindedir. Bu bağlamda, kurulması planan “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi”yle bölümlerin öğrencileri yeni medya alanında hem bilişsel anlamda gelişecek hem de Üniversite bünyesindeki “Teknoloji Merkezi”nde uygulama olanağı bulacaktır. Bu durum, onların “mesleğe bir adım önde yetişmelerine” olanak sağlayacaktır.


güncelleme: 4.7.2019 16:33