Yeni Medya ve İletişim

         Son yıllarda iletişim alanında teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte “yeni medya”ya bağlı teknolojiler dünyada önemli bir endüstri koluna dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni medya bağlamında akademik yaklaşım, kuram ve uygulama alanlarının geliştirilmesi gereksinimi doğmuştur. “Yeni Medya ve İletişim ” ile bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır.

İnsanın bireysel ve toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji üretilmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik yeniliklerle birlikte iletişim alanında da dönüşümler zorunlu olmaktadır. Bireyin iletişim süreci de dijitalleşme ile birlikte yeni pratikleri beraberinde getirmektedir. Günümüzde sonuç olarak, İletişim sürecinin vazgeçilmez ögelerinden; araç, ortam, kanal, oluk vb. kavramlarla ifade ettiğimiz medya (iletişim ortamı) etkileşim, sanallık, dijital, hiper-metin nitelikleri ile “yeni medya”ya dönüşmüştür. Web 2.0 ile birlikte, çiftyönlü ve eşzamanlı bilgi paylaşımına izin veren medya sistemi biçiminde tanımlanan “yeni medya”, zaman ve mekan kavramlarını ortadan kaldıran, erişilebilirlik, kullanılırlık, erişim gibi nitelikleriyle geleneksel medyadan farklılık gösteren yeni bir iletişim ortamı, yeni bir medyadır.  

Bu noktada konvansiyonel temelli olan, geleneksel iletişim alanındaki eğitim, günümüz iletişim sektöründe yeterli gelmemektedir. Global dünyada bilginin dijital olarak taşınması, saklanması, aktarılması ve yeniden üretilmesi için “Yeni Medya” eğitiminin farklı olma gerekliliği bulunmaktadır.
Bu gereklilikleri karşılayabilmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nin “Yeni Medya ve İletişim” Lisans Programı, yeni iletişim araçlarını etkin ve verimli biçimde kullanabilen, bu alanın beklentilerine yanıt verebilecek, sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple açılması düşünülen “Yeni Medya ve İletişim” Lisans Programında, yeni iletişim araçlarını, etik değerler çerçevesinde, dijital medya ve uzantısı olan sosyal paylaşım ağlarını (Youtube, facebook, twitter, instagram, blog vb.) teknolojinin olanaklarıyla bütünleştirebilecek, bu ağlara içerik üretebilecek ve kuramsal bilgilerle pratik uygulamalarla bu ağları kontrol edebilecek ve yönetebilecek, eleştirel ve estetik değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Açılması düşünülen bu Programda; bir markanın sosyal medya stratejileri, sosyal medyadaki uygulamaları kuramsal ve eleştirel düzlemlerde ele alınarak, “yeni medya uzmanı” olacak adayların “bütüncül” ve “uygulama” odaklı yetişmeleri birincil amaç olacaktır. Bu doğrultuda; Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde özellikle “yeni medya” alanında bu bölümlerde uygulanan eğitim öğretim programlarına ve bilimsel araştırmalarına yönelik akademik destek sağlaması planlanmaktadır.​

güncelleme: 27.3.2024 12:01

  Bölüm Başkanının Mesajı

İAÜ; teknoloji üreten platformları kurarak sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan bilimsel araştırmaları ve uygulamaları hayata geçiriyor. Yeni Medya ve İletişim Bölümü; kendini yenileyebilen, günümüzün en son teknolojislerini aldıkları eğitimlerle deneyimleyebilen, bu teknolojilere uygulama ve içerik üretebilen geleceğin yeni medya uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda kurulan VRlab (Sanal Gerçeklik Laboratuvarı) ile geleceğin dijital iletişim uzmanları gerçeğin sanal olarak temsilini sağlayan teknolojiler üretilecektir.

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine Koç

 BolumDuyurular

Duyurular

 • “TÜRKİYE’DE DİZİ SEKTÖRÜ VE DIŞ SATIM OLANAKLARI: MEDYAPIM ÖRNEĞİ” ADLI KİTAP YAYIMLANDI
 • Yeni Medya Buluşmaları: "4E Evreninde Dijital Marka Yönetimi"
 • İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Tanıtım Broşürü Yayınlanmıştır
 • CTC 2021 İletişim ve Teknoloji Kongresi Açılış Konuşmaları
 • Digital Diseases Kitabı Scopus Book Citation Dizininde Taranmaya Başladı
 • CTC 2021 Communication and Technology Congress
 • CTC 2021 İletişim ve Teknoloji Kongresi
 • "Yeni Medyanın İtici Gücü ile Alternatif Medya"
 • “Yeni Medyanın İtici Gücü ile Alternatif Medya” Başlıklı Webinarımız Ufuk TARHAN’ın Katılımıyla Gerçekleşti.
 • Gazete Sanal Yazısı
 • Yeni Medyanın İtici Gücü İle Alternatif Meyda
 • "Sigaranın Zararları" Senaryo Yarışması Başvuruları Başladı!

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi