Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü

Üniversitemiz, 2004 yılından bu yana, üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek bir çalışma yürüterek öğrencilerini haftada bir gün sektörden firmalara göndererek uygulama becerisi kazandırtmaktadır. Yerinde uygulama eğitimi, 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğrencilerimizin almak zorunda oldukları bir ders haline gelmiştir. Öğrencilerimiz, eğitim dönemleri boyunca haftanın bir günününde firmalara giderek yerinde uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Meslek yüksekokullarında 2-3. ve 4. Yarıyıllarda fakültelerde ise 5-6 ve 7. yarıyıllarda yerinde uygulama dersi öğrencilere verilmektedir.

Öğrencilerin ders programları, haftanın 1 iş gününü işletmelerde geçirebilmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. İkinci öğretim öğrencileri için ders programlarından her hangi bir gün boş bırakılmamaktadır. İkinci öğretim öğrencileri saat 17:00’da Florya Yerleşkesindeki derslerine yetişebilecek şekilde haftanın her hangi bir günü yerinde uygulama dersini yapabilmektedir. Mesai saatleri dahilinde dersi olmayan ikinci öğretim öğrencileri isteğe bağlı olarak haftanın birden fazla günü yerinde uygulamaya gidebilmektedir. Personele sağlanan yemek ve ulaşım imkanlarından öğrencilerinde istifade edebilmesi haricinde, yerinde uygulama süresince öğrencilerin işletmelere her hangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Yerinde uygulama ve yaz stajları boyunca öğrencilerimizin “iş kazası ve meslek hastalığı” SGK primleri üniversitemiz tarafından düzenli olarak yatırılmaktadır.
Öğrencilerimizin haftanın belli günlerinde Çözüm Ortaklarımızın fiziki mekanlarında uygun departmanlara yönlendirilerek önce gözlem yapmaları, sistemlerini tanımaları, iş ilişkilerini ve iletişimlerini görmeleri, işin akışına ve süreçlerine dahil olmaları ve bir süre sonra katkı sağlamaları ve katılmaları teşvik edilerek bunun karşılıklı fayda ve verime dönmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrenciler bir taraftan eğitimleri sürerken diğer taraftan da pratikte deneyim kazanmakta, gerçek profesyonel iş dünyasını görmekte, eğitimleri süresince edindikleri yerinde uygulama deneyimi ile mezun olduklarında ne istediklerini bilerek kariyerlerini daha tutarlı bir şekilde oluşturabilmektedirler.

Yerinde uygulama ve yaz stajı boyunca aynı işletmede bulunan öğrenci, işletme açısından birinci derecede istihdam edilmeye aday olarak görülmektedir. Bunun sebebi ise öğrencinin yerinde uygulama süresi içinde firmayı tanıması, sistemini öğrenmesi ve iyi performans sergileyerek kendisine adapte olabilmesidir. İşletmeler bu sistemle kendi insan kaynakları politikaları doğrultusunda istedikleri nitelikte elemanları yetiştirebilme olanağı bulmaktadır. Yerinde uygulamasını ve yaz stajını öğrenci aynı yerde yapabileceği gibi farklı işletme ve sektörlerde de yapabilmektedir. Bu seçeneğin öğrencilere ve dahası sektörlere en büyük avantajı ise öğrencinin üniversite sıralarında çalışıp çalışamayacağı sektörleri tanımasıdır. Böylelikle işletmelerin işçi devri azalmakta, öğrenci, yapabileceğine inandığı iş alanlarına yönelmektedir.

 İstanbul Aydın Üniversitesi, her program ve bölüm için sektörlerinde lider olan kurum/kuruluşlar ile çözüm ortaklığı ilişkisi yürütmektedir. Çözüm ortakları sayesinde öğrenciler üst düzey yöneticilerden ders alma ve bu kuruluşlarda teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda bu kuruluşlarda part-time ve full-time iş imkanı bulmakta, mezun olduktan sonra ise uygulamalı eğitim gördükleri kuruluşlarda istihdam olanağı elde etmektedirler.​

güncelleme: 17.12.2016 15:56