Sign In

 İAÜ Bilgi Merkezi Ödünç Yayın Alma Şartları


 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesi'nden kurum mensupları ödünç yayın alabilirler. Diğer kullanıcılar kütüphane kaynaklarını ödünç alamaz, kütüphane içinde yararlanırlar. 

 1. Öğretim üyeleri ve idari personel 20 gün, öğrenciler ise 15 gün süre ile ödünç yayın alabilirler. Gerektiğinde ödünç alınan yayın için süre uzatımı kütüphane personelinden talep edilmelidir. Ancak başka bir kullanıcı tarafından talep edilen yayınların iade süreleri uzatılmaz. Bir materyalin ödünç süresi telefon ve email yolu ile bir kere, kütüphaneye gelerek iki kere uzatılabilir. Öğretim üyeleri ve idari personel en fazla 5, öğrenciler ise 3 yayın ödünç alabilirler. 

 1. Başkası tarafından ödünç alınmış bir materyali, ödünç almak isteyen kullanıcı, internet üzerinden kütüphane web sayfasına erişerek ya da web'den yapabilir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kullanıcı ayırtılmış materyali iade etmez ise kütüphane sorumlu değildir. Kütüphaneye dönen ayırtılmış materyal 7 gün içerisinde ödünçverme bankosundan alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan materyaller raflara geri yerleştirilir.

 1. Kütüphane materyalinin zamanında iadesi ve yenilenmesini güvence altına almak amacıyla gecikmiş materyaller için para cezası uygulanmaktadır. İade tarihinde getirilmeyen yayınlar için günlük 1.00 YTL. para cezası alınmaktadır. Üzerinde geçikmiş kitap olanlara yeni kitap verilmez.

 1. Kütüphaneden çıkarılacak her bir materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur.

 1. Ödünç alınan yayınların kaybedilmesi durumunda yayının bedeli ve işlem ücreti (10TL.) kendisinden tahsil edilir.

 1. Ödünç alınan kitaplar kaybedilmiş, sayfaları eksilmiş ve yıpratılmış ise bu durumdan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı kaybettiği yada yıprattığı kitabın yenisini en kısa zamanda almakla yükümlüdür. Eğer temini mümkün değilse kitabın bugünkü değeri kadar para ödemek zorundadır. Geçikme cezalarının iptali veya ertelenmesi konusunda ödünç verme bankosunda görevli personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.

 1. Materyal başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmadığı halde raftaki yerinde yoksa ödünç verme bankosundan yardım istenir. Materyal bulunduğunda, okuyucuya haber verilerek 7 gün ödünç verme bölümü'nde bekletilir.

 1. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. 

 1. Danışma kaynakları (Ansiklopedi, sözlük…vb.), süreli yayınlar, basılı olmayan tezler ödünç verilmez.

 1. Kütüphane, iade tarihi, gecikme borçları ve ayırtılan materyalin alınması gibi bilgilendirici notların elektronik posta ile kullanıcılara gönderdiğinden kullanıcıların geçerli bir elektronik posta adresi olmalıdır.

 1. Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar. 

güncelleme: 18.8.2018 22:15