Ödünç Alma Şartları Ön Lisans ve Lisans


Resim1.pngResim2.png

Resim3.pngResim4.png

Yüksek Lisans


Resim5.pngResim2.png

Resim3.pngResim4.png


Akademik ve İdari


Resim5.pngResim6.png

Resim7.png


  1. Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi halinde kullanıcı, materyalin aynısını getirmekle hükümlüdür. Aynısı bulunamadığı takdirde materyalin bedeli ve işlem ücreti on (10 TL) kullanıcıdan tahsil edilir.

  1. Başkası tarafından ödünç alınmış bir materyali, ödünç almak isteyen kullanıcı, internet üzerinden kütüphane web sayfasına erişerek ya da web'den yapabilir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kullanıcı ayırtılmış materyali iade etmez ise kütüphane sorumlu değildir. Kütüphaneye dönen ayırtılmış materyal 7 gün içerisinde ödünçverme bankosundan alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan materyaller raflara geri yerleştirilir.

  1. Kütüphaneden çıkarılacak her bir materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur.

  1. Ödünç alınan kitaplar kaybedilmiş, sayfaları eksilmiş ve yıpratılmış ise bu durumdan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı kaybettiği yada yıprattığı kitabın yenisini en kısa zamanda almakla yükümlüdür. Eğer temini mümkün değilse kitabın bugünkü değeri kadar para ödemek zorundadır. Geçikme cezalarının iptali veya ertelenmesi konusunda ödünç verme bankosunda görevli personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.

  1. Materyal başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmadığı halde raftaki yerinde yoksa ödünç verme bankosundan yardım istenir. Materyal bulunduğunda, okuyucuya haber verilerek 7 gün ödünç verme bölümü'nde bekletilir.

  1. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. 

  1. Danışma kaynakları (Ansiklopedi, sözlük…vb.), süreli yayınlar, basılı olmayan tezler ödünç verilmez.

  1. Kütüphane, iade tarihi, gecikme borçları ve ayırtılan materyalin alınması gibi bilgilendirici notların elektronik posta ile kullanıcılara gönderdiğinden kullanıcıların geçerli bir elektronik posta adresi olmalıdır.

  1. Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar. 

güncelleme: 13.1.2022 15:20