Yayınlar

·Araştırma MakalesiRadmard S., (2020). Yapılandırmacı öğretimde sınıf öğretmenlerinin öğrenme/öğretmeye yönelik inançları ve sınıf yönetimi uygulamaları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 10(2), 328-351. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.394
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Teknik Kitap: Radmard, S., Soysal, Y., Kutluca, A. Y., Türk, Z. ve Ertepınar, H. (2020). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya algıları, kullanım becerileri ve bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.  İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları: İstanbul     
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Barriers Faced by Teachers as an Estimator of the Effectiveness of Reform-Based Initiatives. Journal of Educationhttps://doi.org/10.1177/0022057420943189                   
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Establishing a Broader Phenomenographic Argument for the Prospective Teachers' Beliefs about Teaching. The Curriculum Journal (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE)
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y. (2020). Teacher Educators' Questioning's Effects on Student Teachers' Cognitive Productivity. Teaching in Higher Education (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE)
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y. (2020). Relationships between Teacher Educator's Questioning and Critical Thinking Pathways of Prospective Teachers. Thinking Skills and Creativity. (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE).
·Araştırma Makalesi: Radmard, S & Soysal, Y. (2020). Öğretmen Adaylarının Bilgi Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).
·Araştırma Makalesi: Radmard, S. (2020). Oluşturmacı (Öğrenci Merkezli) Öğretimde Öğretmenlerin Pedagojik İnançları ve Sınıf Yönetimi Pratikleri. Elementary Online Dergisi (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).  
·Araştırma Makalesi: Radmard, S. (2020). Oluşturmacı (Öğrenci Merkezli) Öğretimde Öğretmenlerin Pedagojik İnançları ve Sınıf Yönetimi Pratikleri. Elementary Online Dergisi (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).  
·Araştırma Makalesi: Radmard, S. (2020). Standard Öğretmen Eğitimi Programına Dâhil Olan Öğretmen Adayları ile Formasyon Eğitimi Programına Tabi Olan Öğretmen Adaylarının Öğrenme/Öğretme Süreçlerine Yönelik Teori ve Pratiklerinin İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Öğretim Elemanlarının Yükseköğretimde Öğretimle İlgili Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE).
·Teknik Kitap: Soysal, Y., Radmard, S., Kutluca, A. Y., Türk, Z., Ertepınar, H., (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları, Kullanım Becerileri ve Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (BASILDI)
·Araştırma Makalesi: Radmard, S & Soysal, Y. (2020). Öğrencilerin Okul Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi. (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE)
·Araştırma Makalesi: Kınık Topalsan, A., Türk, Z., & Güler, G. (2019). Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen "Doğada Bilim Yapıyorum!" TÜBİTAK 4004 Projesinin Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Araştırmaları Bilimleri Dergisi, 8(1), 581-607.    
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Radmard, S & Soysal, Y. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.                                     
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, A., Radmard, S., Kutluca, A. Y., Akdemir, Z. G., Türk, Z., Ertepınar, H., & Ortaç, F. R. (2019). Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Eğilimler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 17- 36.
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2019). Mapping Out Teacher Educators' Conceptions of Teaching: Composing Phenomenographic Argument. Higher Education and Science (TR-ULAKBIM; BASILDI). 
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2019). Research into Teacher Educators' Discursive Moves: A Vygotskian Perspective. Journal of Education, 1-16. (ERIC/ESCI; BASILDI) 
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2019). Research into Teacher Educators' Discursive Moves: A Vygotskian Perspective. Journal of Education, 1-16. 
Link:  Yayına erişmek için tıklayınız. 
·Teknik Kitap Ger, A. M., Ertepınar, H., Özalp, D., Güler, G., Türk, Z, Akdemir, Z. G. (2019; tamamlanma tarihi: 05.01.2019) İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Akademik Ve Sosyo-Kültürel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması (Basımı ve dağımı yapılmadı) 
·Teknik Kitap Ger, A. M., Ertepınar, H., Özalp, D., Güler, G., Türk, Z, Akdemir, Z. G. (2019; tamamlanma tarihi: 05.01.2019) İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Personelinin Memnuniyet Ve Aidiyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Basımı ve dağımı yapılmadı).
·Teknik Kitap Soysal, Y. (2019). Yükseköğretimde Öğretimin İlkeleri Üzerine Pedagoji Temelli Bir Söylem Analizi: Vygotskyci Perspektif. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Basımı ve dağıtımı yapıldı) 
Link:Yayına erişmek için tıklayın.
·Araştırma Makalesi: Kutluca, A.Y., Soysal, Y. & Radmard, S. (2018). Öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlar ölçeğinin uygulamalı uyarlama ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 129-152. 
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., Radmard, S, & Kutluca, A. Y. (2018). Pedagojik İnanç Sistemleri Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 626-642. 
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Araştırma Makalesi: Soysal, Y., & Radmard, S. (2018). An Exploration of Graduate Learners' Academic Attributions: A Case Study from Higher Education Context. Higher Education and Science, 8(3), 605-618. 
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Teknik Kitap Soysal, Y., Radmard, S. Kutluca, A. Y., Ertepınar, H., Ortaç, F. R., Akdemir, Z. G. & Türk, Z. (2018). Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaları Betimsel İçerik Analizi Raporu. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (E-ISBN: 978-975-2438-41-5).
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.
·Rapor: Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M. & Türk, Z. (2018) STEM Eğitiminin Müfredata Entegrasyonu Raporu. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (ISBN: 978-975-2438-22-4) 
Link: Yayına erişmek için tıklayınız.güncelleme: 18.9.2020 14:14

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu