Projeler

​​"Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimlerini Etkileyen Faktörler, Üniversite Uyumları ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Araştırılması” isimli BAP projesi:

Temmuz 2016-Mart 2017: Proje kapsamında “Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler” isimli raporun hazırlanması, revizyonu, basımı ve ilgili yerlere dağıtımının yapılması ve projenin tamamlanması

"İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik ve Sosyo-Kültürel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi:

Ölçek Geliştirme Çalışması" isimli BAP Projesi:

Eylül-Kasım 2016: İAÜ öğrencilerine uygulanacak akademik ve sosyo-kültürel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik anket çalışması için ham ölçek geliştirilmesi

Kasım 2016: Ham ölçek uygulama çalışmaları ve ölçeği uygulayacak olan rehber öğrencilerin eğitimleri (20 öğrenci)

Aralık 2016: Ölçek maddelerinin öğrenciler tarafından önceliklendirme uygulamasının yapılması ve ölçek maddelerinin belirlenmesi 

Mart 2017: Eurasian Higher Education Summit (EURIE) 2017’de “International Student Destination” başlıklı sunumun yapılması

Nisan 2017: Optik form çalışmalarının tamamlanarak, form satın alma işlemlerinin yapılması ve optik form cihazının alınarak kuruluma hazır hale getirilmesi

Mayıs-Haziran 2017: Toplanan verilerin analizlerinin gerçekleştirilmesi

güncelleme: 7.9.2017 15:34

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu