ETKİNLİKLER

MERKEZ FAALİYETLERİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) tarafından 2014 - 2020 yılları arasında düzenlenmiş faaliyetlerimiz:


 1. *Merkez Tarafından Düzenlenen Eğitsel/Toplumsal Faaliyetler: Üniversite Eğitimcilerinin Sorularının Türlerinin ve Bilişsel Taleplerinin Belirlenmesi: Video Temelli Sınıf İçi Öğretimsel Faaliyeti Değerlendirme ,  Tarih: 19.10.2019,  Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Konferans Salonu, 

 

*Çalıştay : Şubat 2020'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "2020-Bahar Dönemi, Eğitim Fakültesi, Akademik Üretkenliği Her Alanda Arttırma ve Yaygınlaştırma Çalışması" isimli çalıştayın düzenlenmesine destek verilmiştir.

 

*Uluslararası Konferansta sunulan Bildiri : "Uyarılmış Geri Çağırma Seansları (Stimulated Recall Sessions) ile Öğretmenlerin Sınıf içi Soru Sorma Pratiklerinin Geliştirilmesi." 2019 yılında Ankara'da TED Üniversitesi'nin düzenlediği III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde sunulmuştur.

 

*Kurumsal Proje: "Kızlar için STEM Okulu Projesi" UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan projeye destek verilmiştir.

 

*TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı Kapsamındaki proje: "Dünya STEM Festivali"  projeye tamamlanıncaya dek destek verilmiştir.

 

*TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı Kapsamındaki proje "Haydi Bilimle Aydınlanalım"  projeye atölye desteği verilmiştir.

 

*TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Okulları kapsamındaki proje:  "Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları Yoluyla Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel Sorgulama Becerilerinin Geliştirilmesi" proje tamamlanıncaya dek destek verilmiştir.

 

*TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamındaki proje : "Doğada Bilim Yapıyorum!" (Proje tamamlanıncaya dek destek verilmiştir.

 

*BAP: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretmeye Yönelik İnanç Sistemleri ve Sınıf İçi Pratiklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 

*BAP: İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Personelinin Memnuniyet ve Aidiyet Düzeylerinin Belirlenmesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 

*"STEM Eğitiminin Müfredata Entegrasyonu" Çalıştayı:
Nisan-Mayıs 2017: Çalıştay ile ilgili hazırlıkların tamamlanarak, Prof. Dr. Ahmet Metin GER önderliğinde çalıştayın gerçekleştirilmesi Haziran 2017: İlgili çalıştayda elde edilen verilerin analizlerinin yapılarak bunların raporlama çalışmalarının sürdürülmesi

 

*"Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi – Değişime Ayak Uydurmak" konulu konferans çalışmaları:

 

      *Temmuz-Ağustos 2016: İlgili konferansta sunulan bildirilerin özet kitapçığının düzenlenmesi ve basıma hazır hale getirilmesi Ağustos-Eylül 2016: Bildirilerden kitapçık halinde basılacak 10 tane makale belirlenmesi, düzenlenmesi ve basıma hazırlanması

 

               *Eylül-Ekim 2016: Konferans konuşmalarının deşifrelerinin  yapılması ve metinlerin düzenlenmesi

 

               *Ekim 2016-Mart 2017: Konferans kitapçıklarının basımı (3 cilt) ve bildiri kitapçıklarının gerekli yerlere dağıtımının yapılması

 

 • *"Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimlerini Etkileyen Faktörler, Üniversite Uyumları ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Araştırılması" isimli BAP projesi: Temmuz 2016-Mart 2017: Proje kapsamında "Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler" isimli raporun hazırlanması, revizyonu, basımı ve ilgili yerlere dağıtımının yapılması ve projenin tamamlanması
   
 • *"İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik ve Sosyo-Kültürel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması" isimli BAP Projesi: Eylül-Kasım 2016: İAÜ öğrencilerine uygulanacak akademik ve sosyo-kültürel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik anket çalışması için ham ölçek geliştirilmesi
         *Kasım 2016: Ham ölçek uygulama çalışmaları ve ölçeği uygulayacak olan rehber öğrencilerin eğitimleri (20 öğrenci)

 •        *Aralık 2016: Ölçek maddelerinin öğrenciler tarafından önceliklendirme uygulamasının yapılması ve ölçek maddelerinin belirlenmesi 

 •        *Mart 2017: Eurasian Higher Education Summit (EURIE) 2017'de "International Student Destination" başlıklı sunumun yapılması
 •  
 •       *Nisan 2017: Optik form çalışmalarının tamamlanarak, form satın alma işlemlerinin yapılması ve optik form cihazının alınarak kuruluma hazır hale getirilmesi

      *Mayıs-Haziran 2017: Toplanan verilerin analizlerinin gerçekleştirilmesi


MERKEZ WEBINARLARI

Yükseköğretimde İşbirliği: Aarhus Üniversitesi Eğitim Sosyolojisi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ’ün konuk olduğu, merkez müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz SOYSAL'ın moderatör olduğu "Yükseköğretim Kurumlarına Mesleki İşbirliği" adlı webinarımızı 29 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Mesleki işbirliğinin önemi, akademik yayınlarda mesleki işbirliği, Yükseköğretim kurumlarında mesleki işbirliğinin eksikliğinde ortaya çıkan sorunlar, uluslararası yayın yapmada karşılaşılan sorunlar ve mesleki işbirliğinin önemi gibi konuların konuşulduğu webinarımızı kaçıranlar ve hatırlamak isteyenler için webinarımıza ait deşifremizi sizler için sunduk. Deşifreye ulaşmak için tıklayınız.

Yükseköğretimde Kalite Webinarı: Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın konuk, Prof. Dr. Funda Sivrikaya ŞERİFOĞLU'nun moderatör olduğu, 09.07.2020 tarihinde gerçekleşen "Yükseköğretimde Kalite"webinarımıza gösterilen ilgi için teşekkür ederiz. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, akreditasyon süreçleri, EUA üyelikleri gibi bir çok konunun konuşulduğu webinarımızda rektörümüz sayın Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ, Hacettepe Üniversitesi eğitim faküktesi dekanı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ, İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN gibi değerli katılımcılarda bulundu. Bu değerli webinarı gerçekleşmesinde emeği geçen merkez üyelerimiz, Prof. Dr. Hamide Ertepınar, Arş. Gör. Zeynep Türk, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Soysal ve moderatörlüğüyle bizi onure eden sayın Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na teşekkür ederiz. Deşifreye ulaşmak için tıklayınız. 

Yükseköğretim ve Uzaktan Eğitim: İAÜ Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tevfik GÜLSOY, İAÜ Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Semih ÇALIŞKAN’ın konuk olarak katıldığı, İAÜ Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SOYSAL’ın moderatör olduğu webinarımızda pandemi sonrasında öne çıkan uzaktan eğitimin yükseköğretimdeki yerine ilişkin önemli konular konuşulmuştur. Deşifreye ulaşmak için 
tıklayınız. 

Yapay Zeka ve Eğitim: Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Gökhan YÜCEL’in konuk olduğu, merkez müdürümüz Yılmaz SOYSAL’ın moderatör olduğu “Yapay Zeka ve Eğitim” adlı webinarımızı değerli katılımcılarımızla birlikte 21.07.2020 tarihinde gerçekleştirdik. Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz. Webinarımızda Rönesans döneminden günümüze başlayan değişim, gelişim teknoloji ve eğitim boyutunda ele alınmıştır. Tüm bu boyutların felsefi temellerine de değinilen derin konuların konuşulduğu bunun yanında da yapay zeka eğitimde ne kadar yer alacak? Yapay zeka nedir? gibi soruların yanıtları aranmıştır. Deşifreye ulaşmak için tıklayınız. güncelleme: 18.9.2020 14:54

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu