Merkez Faaliyetleri

İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) tarafından 2014 - 2017 yılları arasında düzenlenmiş faaliyetleri şunlardır:


“Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi – Değişime Ayak Uydurmak” konulu konferans çalışmaları:

Temmuz-Ağustos 2016: İlgili konferansta sunulan bildirilerin özet kitapçığının düzenlenmesi ve basıma hazır hale getirilmesi

Ağustos-Eylül 2016: Bildirilerden kitapçık halinde basılacak 10 tane makale belirlenmesi, düzenlenmesi ve basıma hazırlanması

Eylül-Ekim 2016: Konferans konuşmalarının deşifrelerinin  yapılması ve metinlerin düzenlenmesi

Ekim 2016-Mart 2017: Konferans kitapçıklarının basımı (3 cilt) ve bildiri kitapçıklarının gerekli yerlere dağıtımının yapılması


“Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimlerini Etkileyen Faktörler, Üniversite Uyumları ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Araştırılması” isimli BAP projesi:
Temmuz 2016-Mart 2017: Proje kapsamında “Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler” isimli raporun hazırlanması, revizyonu, basımı ve ilgili yerlere dağıtımının yapılması ve projenin tamamlanması

"İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik ve Sosyo-Kültürel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi:

Ölçek Geliştirme Çalışması" isimli BAP Projesi:

Eylül-Kasım 2016: İAÜ öğrencilerine uygulanacak akademik ve sosyo-kültürel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik anket çalışması için ham ölçek geliştirilmesi

Kasım 2016: Ham ölçek uygulama çalışmaları ve ölçeği uygulayacak olan rehber öğrencilerin eğitimleri (20 öğrenci)

Aralık 2016: Ölçek maddelerinin öğrenciler tarafından önceliklendirme uygulamasının yapılması ve ölçek maddelerinin belirlenmesi 

Mart 2017: Eurasian Higher Education Summit (EURIE) 2017’de “International Student Destination” başlıklı sunumun yapılması

Nisan 2017: Optik form çalışmalarının tamamlanarak, form satın alma işlemlerinin yapılması ve optik form cihazının alınarak kuruluma hazır hale getirilmesi

Mayıs-Haziran 2017: Toplanan verilerin analizlerinin gerçekleştirilmesi


"STEM Eğitiminin Müfredata Entegrasyonu" Çalıştayı:

Nisan-Mayıs 2017: Çalıştay ile ilgili hazırlıkların tamamlanarak, Prof. Dr. Ahmet Metin GER önderliğinde çalıştayın gerçekleştirilmesi

Haziran 2017: İlgili çalıştayda elde edilen verilerin analizlerinin yapılarak bunların raporlama çalışmalarının sürdürülmesi

güncelleme: 7.9.2017 15:17